Hide Main content block

Ideālā Valsts

Kā kaislīgs smēķētājs, stipras kafijas/tējas dzērājs nekad nestaigās ar baltiem zobiem, veltot 5 minūtes zobu tīrīšanai ik pēc 4 gadiem, tā Tauta nekad nedzīvos Taisnīgā, sakārtotā un Brīvā Valstī, veltot Valsts attīstībai 5 minūtes, ik pēc 4 gadiem nobalsojot Vēlēšanās.

1 year ago
371
Labrīt. Pagājušajā gadā pacēlās jautājums par NVO dibināšanu. Patreiz likumā ir Biedrības un Nodibinājumi. NVO vairs nelieto, bet ērtuma labad šeit lietošu NVO.

Latvijas Satversme un Konstitūcijas

Satversme/Konstitūcija ir Valsts pamatdokuments, kas nosaka kāda ir Valsts un kā tā dzīvos.

Tā nu ir sanācis, ka Latvijai ir Satversme, bet bija arī Konstitūcija, kas ir viens un tas pats, tikai nosaukts savādāk. Tai pat laikā ir milzīga starpība starp šiem diviem dokumentiem. Tāpat ir milzīga starpība, tas, par ko tie katrs iestājas...

Ir laiks saprast šīs starpības un apvienojot dažādo - izveidot SociālEkonomisko sistēmu, kas pieņemama ir vairākumam.

100 gadus atpakaļ, Cilvēkus dalīja buržujos un proletariātā..

Buržujs ir tas, kam ir nauda un vara un kas izmanto proletariāta (vācu: proletariat no latīņu: proletarius — nabagi. Cilvēks, kura vienīgā bagātība ir viņa pēcnācēji vai kura vienīgais kalpojums valstij ir būt par tēvu) darbu, lai kļūtu vēl bagātāks, ekspluatējot nabagus (proletariātu) necilvēcīgos apstākļos.

Latvijā - Satversme ir Buržuāzijas pārstāvju Pamatlikums tautai. Konstitūciju varianti darbaļaužu, proletariāta, jeb nabagu sīvā cīņā izcīnīta tiesības būt kungiem un veidot savu pasauli

Problēma tā, ka Cilvēka PsihoFizioloģiskās uzbūves dēļ, ir daļa Cilvēku, kam vajag privātīpašumus un ir daļa Cilvēku kam nevajag. Rodas konflikti. Globālais kapitālisms tuvojas beigām. Komunisms nevar eksistēt.

Nevajag neko jaukt nost, ir jāsaprot dažādie mehānismi, kas norit sabiedrībā un jāiestrādā jauni papildus mehānismi

Bet, lai to izdarītu ir pilnībā jāpārzin pagātne un tagadne, jo patreiz Latvijas Vēsture ir pārrakstīta - tajā ir tikai un vienīgi atspuguļots tās Sabiedrības daļas pozīcija, kuru var pieskaitīt Buržuju daļai. Jā, tā ir traģiska, bet tieši tāpat ir ar pretējo pusi, kuras balss ir izkritusi no vēsturiskā procesa vispār

"Ideālā Valsts" nav ne pret ne par Kapitālismu/Komunismu (no lat. commūnis - "kopīgs"), uzskatu, ka abas šīs sistēmas ir izdzīvojušas savu laiku, tieši tāpat, kā feodālisms vai vergturība . Ir pienācis iet tālāk un veidot ko jaunu

Uzsvēršu - ne Kapitālisms, ne Komunisms ir "Ideālās Valsts" pamatā. Uzskatu, ka abas šīs sistēmas ir izdzīvojušas savu potenciālu. Katra ir laba noteiktai sabiedrības daļai, bet ne visiem un ikvienam. Uzdevums - uz šiem bāzes elementiem izveidot 3 variantu, kas apmierina, kā vienus tā otrus.

Top