SPKC atbildes uz uzdotajiem jautājumiem

21 Aprīlis 2018
Autors :  

Par poliomielītu
Atbildot uz Jūsu vēstulē uzdotiem jautājumiem par poliomielīta uzraudzību un akūtās šļauganās paralīzes gadījumu uzskaiti, Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) vēlas informēt, ka saskaņā ar Poliomielīta uzraudzības komisijas (turpmāk – Komisija) nolikumu Komisijas sēde tiek sasaukta gada beigās. Pēdējā Komisijas sēde tika sasaukta 2016. gada 14. decembrī. Detalizētāk ar Komisijas sēdes protokoliem var iepazīties Veselības ministrijas mājas lapā .

Atbildot uz vēstules otro jautājumu, SPKC mājas lapā sadaļā “Ceļotājiem” un “Infekcijas slimības” apakšsadaļā “Poliomielīts” ir pieejama izglītojoša informācija par poliovīrusu un poliomielītu, kurā sniegti ieteikumi poliomielīta profilaksei, t. sk. vakcinācijai un informācija par poliomielīta situāciju pasaulē, kas tiek aktualizēta ik nedēļu. Arī iepriekš SPKC reaģēja uz poliomielīta uzliesmojumiem Tuvos Austrumos un Ukrainā , sagatavojot vēstules ārstniecības personām un informatīvus materiālus iedzīvotājiem.
Atbildot uz otrā jautājuma apakšjautājumu, lai laikus noteiktu iespējamo poliovīrusa ievešanu valstī, SPKC papildus rutīnas enterovīrusu, t.sk. poliovīrusu monitoringam vidē (notekūdeņos) veic to patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā “Mucenieki” un Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlijā noteikumiem Nr. 489 “Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs iekšējās kārtības noteikumi” 8. punktā noteikto Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs nodrošina pirmreizējās veselības pārbaudes veikšanu, ja tā patvēruma meklētājam nav veikta iepriekš. Saslimšanas gadījumu atklāšana patvēruma meklētāju vidū ir ārstniecības personu kompetencē, līdz ar to SPKC, kā jau ir minēts, regulāri aktualizē poliomielīta diagnostikas un uzraudzības jautājumus profesionāļu vidū. SPKC vēlas arī informēt, ka atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģiona poliomielīta likvidācijas sertifikācijas komisijas (turpmāk – Reģionālā komisija) 2016. gada slēdzienam un 2016. gada 16. novembra Reģionālās Komisijas rekomendācijām Neatliekamās palīdzības dienesta Katastrofu medicīnas gatavības plānošanas un koordinācijas centrs sadarbībā ar SPKC organizēja vienas dienas poliomielīta likvidācijas galda mācības, kurās vairākas iesaistītās struktūras apsprieda un precizēja rīcību poliomielīta ievešanas gadījumā Latvijā. Sakarā ar to, ka Latvijā ir panākts zems poliomielīta vīrusa transmisijas risks, papildus rekomendācijas Latvijai Komisija nesniedza.
SPKC vēlas arī norādīt, ka Latvijā bērnu vakcinācijai tiek izmantotas kombinētas vakcīnas: “Hexacima” , “Tetraxim” un “Dultavax” , kuru sastāvā ietilpst inaktivēts (nedzīvs) poliovīruss, kurš cilvēka organismā nesavairojas, tāpēc nevar mutēt un izraisīt vakcīnasociēto vai vakcīnas poliovīrusa derivāta izraisīto poliomielītu. Līdzīgi arī citās Eiropas Savienības valstīs pārsvarā tiek lietota inaktivētā vakcīna pret poliomielītu. Savukārt daudzās jaunattīstības valstīs joprojām tiek izmantota dzīva orāla vakcīna un tās sastāvā esošie poliovīrusi ārkārtīgi retos gadījumos ilgu laiku, cirkulējot populācijā ar zemu vakcinācijas aptveri, var mainīt vīrusa struktūru (mutēt), atgūstot savvaļas poliovīrusiem raksturīgu patogenitātes pakāpi. Tādēļ poliomielīta izskaušanas noslēguma posmā atbilstoši PVO stratēģijai visas valstis pāries uz inaktivētās vakcīnas izmantošanu.
Atbildot uz vēstules pēdējiem jautājumiem SPKC informē, ka analīzes rezultāti par konstatētiem akūtās šļauganās paralīzes gadījumiem tika sagatavoti profesionālajām asociācijām un ārstniecības iestādēm, un 2016. gada 22. martā nosūtītas ar vēstuli Nr. 1-8.2/847. Ar vēstuli un analīzes rezultātiem var iepazīties SPKC mājas lapā .

557 Cilvēku lasījuši šo rakstu
Mareks Kalniņš
Pieslēdzieties, lai rakstītu komentārus
Top