Kā saprast Kur patiesība, kur meli?

24 Aprīlis 2018 Autors :  

Kopš 1991 gada, Latvija ir it, kā ieguvusi brīvību. Tomēr Ekonomika brūk, tauta izmirst, izglītība samazinās, krimināls turās un Valsts vara ne vella nedara, lai apstādinātu to. Tiek apgalvots, ka Tautas nelaimes iemesls ir - korupcija, alkatība, politiskās intrigas, valdība un nekompetence. Savā dzīvē esmu sastapis daudzus kompetentus cilvēkus, kas nonākot pie varas nesasniedz neko. Neko, ko vajag tautai. Pirms tam cilvēks bija viens, kad nonāk pie varas cits. Korupcija, alkatība, politiskās intrigas un nekompetence eksistē, bet tā nevar izskaidrot, to, ka īsti patrioti, ideālisti, profesionāļi, kas nāk, lai situāciju mainīt - nepanāk neko. Kopš 1991 gada viss iet uz leju, kāpēc?

 Kā atšķirt - kas ir patiesība un kas nav? Kas ir vajadzīgs un kas ir lieks? Kas ir patiesība un kur sākas manipulācija? Kas manipulē un kā?

Ja ir pilnīga informācija, tad ir ļoti viegli, bet ja informācija ir epizodiska vai sagrozīta? Kā tad?

"Ideālās Valsts" ietvarā piedāvājam sekojošo - Tevi un Tavas vajadzības.

Tu un Tavas vajadzības ir kā mēraukla, lai noteiktu - vai apgalvojums ir patiess vai nepatiess.

Vai ar Tevi manipulē vai nē un veids, kā noskaidrot, kas ar Tevi manipulē. Tas ir. Viss no kaut kā sastāv, arī Tava dzīve. Cilvēka dzīvi var iedalīt lielās sastāvdaļās, kur katra sastāvdaļa sadalās sīkākās sastāvdaļās. Tava dzīve piemēram - zīdaiņa posms, bērnības posms, jaunieša posms, pieaugušā cilvēka dzīves posms un vecuma posms.

dzives posmi

Katru dzīves posmu var sadalīt sīkākās sastāvdaļās, atkarībā no vecuma, fiziskās un intelektuālās attīstības un kā šo attīstību maksimāli panākt. Tomēr, katrā posmā ir nemainīgs lielums - lai cik gudrs, varens, visspējīgs Tu nebūtu, Tu to nevari nodrošināt vienatnē un pats sev. Vienmēr, absulūti vienmēr, neatkarīgi no tā, kurā dzīves posmā atrodies - vienmēr Tava attīstība/regress un vajadzības ir atkarīgi no citiem cilvēkiem.

Jā, cilvēks var piedzimt un attīstīties Maugļa tipa apstākļos - viens pats un alā, bet viņa potenciāls arī attīstīsies tikai un vienīgi tajā līmenī, ko var sniegt Ala.

Tev un citiem bērniem piedzimstot, rūpes par Tevi uzņēmās citi cilvēki - mediķi, likumdevēji, skolotāji, juristi, žurnālisti, inženieri, sētnieki, policisti, prokuratūra, karavīri, pētnieki, filozofi, mūziķi, sportu veicinošie speciālisti utt.

Sen sen atpakaļ, kad zināšanu, sapratņu un uzkrātās pieredzes līmenis bija minimāls, cilvēki dzīvoja alās, to ikdiena bija tāda, kāda bija. Veselība, pienākumi, ikdienas rūpes tādas, kas Tev galīgi nepatiktu. Laikam ejot, zināšanām, atziņām un pieredzei uzkrājoties vēsturiskā laika posmā Tu varēji piedzimt laikā, kad dzemdībās virtuāli neviens neiet bojā. Tikai nieka 100 gadus atpakaļ, Tavas izredzes dzīvot būtu bijušas daudz daudz mazākas.

Cilvēks kopš piedzimšanas piedzimst citu cilvēku aprūpēts, virzīts attīstībā, kā fiziskajā, tā intelektuālajā, tā arī emocionālajā attīstībā. Tas var notikt apzināti, kā piemēram izglītības sistēmas nodrošinājums. Tas var notikt nejauši - atkarībā no tā, kāda dzīvestelpes vidē piedzimsi - nabags/bagāts, lauki/pilsēta, vecāki daudz izglītoti/maz izglītoti, vecāki ar atkarībām/bez atkarībām, vecāki ar interesēm/bez interesēm, vecāki nodrošina Tavu attīstību/minimāli nodrošina atbilstoši savām iespējam un sapratnēm. Ir arī citi faktori, kas Tevi ietekmē. Tāpat Tu attīsties negadījumos. Atgadās, kaut kas labs/slikts, ārpus ikdienas notiekoš, un tas, kā Tu sāc rīkoties šajās situācijās, paliek Tevī iekšā, kā pieredze un atziņas. Ja konfliktsituācijā uzskatīsi, ka Tev ir jāpierāda un jāuzvar, tad tā arī rīkosies un nesasniegsi neko, piemēram konfliktā ar mīļoto cilvēku. Vai turpretī, ja sapratīsi, ka nepieciešams ieklausīties, ko saka otrā puse, paskatīties uz sevi no malas un saprotot, ka kopš piedzimšanas Tu neesi sevi veidojis, bet gan izveidojies atkarībā no apstākļiem un notikumiem, kas Tevi izveidoja, tāpēc Tu neesi Ideāls otrajam, ieklausīties otrā cilvēkā un attīstīties virzienā, ko Tev piedāvā.

Būtība ir viena - pēc piedzimšanas, no Tevis nav atkarīgs praktiski nekas - Tava iekšēja pasaule, sapratnes, pieredze un zināšanas veidojās - plānveidīgi (balstoties uz vēsturisko attīstību), ko nolēma un izlēma citi cilvēki, nejaušos notikumos un negadījumos. Vienīgais veids, kā varēji sevi izveidot bija - īsi pēc piedzimšanas, pārzināt visus iespējamos variantus:

  1. Kādi ir cilvēka talanti;
  2. Biofizioloģiskās/intelektuālās iespējas un metodoloģijas, attīstīt katru no talantiem;
  3. Pārzināt un izprast sev apkārtējos līdzcilvēkus no ģimenes līdz Austrālijas aborigēniem, to ietekmi uz Tavu dzīvi un Tavu ietekmi uz viņu dzīvi;
  4. Biofizioloģiskās/intelektuālās iespējas un metodoloģijas, attīstīt īpašības, prasmes katrai dzīves situācijai mijiedarbībā ar līdzcilvēkiem un situācijām, tuvākā un tālākā attālumā;
  5. Varu turošu līdzcilvēku interešu, vajadzību, uzskatu, mērķu un varas mehānismu pārzināšana.

Varu "Ideālā Valsts" traktē, kā Cilvēks, kura gribu un rīkojumus izpilda citi cilvēki. Šis cilvēks var būt/nebūt valsts, pašvaldību, privātuzņēmumu un nevalstisko organizāciju sastāvdaļa, ja tā gribu izpilda vai piepilda viens vai vairāki cilvēki un vai Valsts, pašvaldības, privātuzņēmumu un nevalstiskās organizācijas. Reālā vara uz Tavu dzīvi - ir visu iesaistīto ķēžposmu izpratne, sapratne, pārzināšana. Likums ir reālās varas izpausme likumdošanas veidā, kas liek Tev rīkoties, uzvesties vai nosaka ko domāt un ko nedomāt.

Katrs cilvēkbērns šai dzīvē atnāk ar saviem talantiem.

Arī Tu.

Talants var būt viens, bet pārsvarā tie katram ir vairāki, jautājums ir tikai par to - ko uzskatīt par talantu. Tā, kā Sabiedrība, kuras sastāvdaļas - cilvēki nerūpēsies viens par otru nav tieši tāda pati, kā sabiedrība, kuras sastāvdaļa - Cilvēki rūpējas viens par otru, piepildot un attīstot citu sabiedrības locekļu Talantus un vajadzības, tad Tu pieņem apriori, ka šāda sabiedrība ir labāka, pat par to, ja daļa sabiedrības rūpējas par otru, bet daļa, tikai par sevi un saviem tuvākajiem. Visos 3 gadījumos, Tev ir jāsaprot - pēc piedzimšanas, Tu attīstījies vidē, kurā, Tevī neielika sapratnes par, kas ietvertas 5 punktos augstāk. Tu attīstījies noteiktā vidē un ieguvi, tās zināšanas, sapratnes un pieredzes, ko izlēma/nolēma citi un vai dzīvē, tā sanāca. Protams, sasniedzot noteiktas zināšanas/pieredzi, Tu sāki uzskatīt, ka izdari Apzinātu izvēlni. Tā liekas, bet tas tā nav - Tev ir iespēja izvēlēties kaut ko, bet pati situācija, kura Tu nokļuvi ir notikusi bez Tavas izvēles. Tas ir, ja iekritīsi bedrē un salauzīsi kāju, Tev būs izvēle - piezvanīt un pasaukt palīgā, pamēģināt pašam izkļūt ārā, vai palikt kur esi. Bet ne no Tevis tieši atkarīgu iemeslu dēļ ir noticis, tā, ka bedre eksistē un tajā atrodies Tu.

Vai teiksim - Tev teica, ka ir jāmācās, Tu mācies/nemācies sasniedz eksaminācijas vecumu, plāno nākotni rozā brillēs, noliec eksi un izrādās, ka dzīve pēc tam ir savādāka. Gribi atvērt biznesu, bet naudas nav. Tev ir kārtējās izvēles - darīt A), darīt B), darīt C), bet tas viss ir šīs sistēmas (likumdošanas) ietvarā un nekādi citādi Tu nevari, līdz zini un pārzini citus variantus. Gribi taisīt mājas vīnu, bet likumdošanas līmenī ir noteikts - Tu vari taisīt vīnu no ogām ko izaudzē pats, bet nevari taisīt no ogām, ja tās ir iepirktas. Tas ir likumdošanas līmenī, Sistēmā, kā tādā ar likumu ir aizliegta kooperācija starp Tevi un citu sabiedrības locekli. Vai tā ir Tava izvēle - ražot mājas vīnu un dzīvot ar To, ja tas ir Tavs talants un prasme, bet Tev ir aizliegts iepirkt ogas un taisīt vīnu un Tu netaisi, vai taisi ierobežotā apjomā?

Vai tā ir ārstu izvēle nepieņemt pacientus, pierakstīt slimniekus garās rindās, jo kvotas jau ir iztērētas? Vai tā ir skolotāju izvēle mācīt, kā tiem liek no augšas, lai gan pašam ir labāk zināms, kā ir labāk?

Vai tā ir policista izvēle - nepiereģistrēt mazu likumpārkāpumu, ja viņam no statistikas ir atkarīgs ienākums un apbalvojums?

Katrs sabiedrības loceklis, neatkarīgi no tā kādu amatu ieņem, profesiju strādā ir nolikts izvēles priekšā, bet izvēle nav pilnīga - visi varianti nav pieejami un pats tos radīt nevar, jo Sistēma (likumdošana) ir tāda.

Tāpēc ļoti svarīgi ir saprast un pieturēties pie tā, kas ir patiesība un kas nē, kas ir vajadzīgs un kas nē, kas manipulē un kā, jo tikai tā varēsi nonākt pie sapratnes - kāpēc, kopš 1991 gada, kad Latvija ieguva neatkarību, tā nav Ideāla Valsts. Sapratīsi, kāpēc vairāku simtu gadu laikā Eiropa nav ideāla un citas pasaules Valstis un vietas nav ideālas.

Visa pamatā ir Cilvēks.

Cilvēks ir biofizioloģiska ar AIUAARNS (Automātiska Informācija Uzņemšanas, Apstrādes, Atbildes Reakciju Nodrošināšanas Sistēma, patreiz dēvē - Psihe) struktūra, kurā iedzimst Dzīvībiņa. Maza maza maza sastāvdaļiņa, no tā, ko sauc par Dievu. Viss no kaut kā sastāv, arī Dievs. Dzīvībiņa, nāk no tāda Visuma laiktelpas punkta, ka tai eksistencei šajā laiktelpas punktā ir nepieciešams skafandrs un informācijas uzglabāšanas, apmaiņas sistēma - ķermenis un AIUAARNS (psihe).

Tieši tāpat, kā Cilvēkam, kad tas dodas atklātā kosmosā, dziļi zem ūdens vai vulkāna krāterī - vidē, kas nav piemērota Cilvēka ķermenim - ir nepieciešams skafandrs un informācijas apmaiņas sistēma - rācija, tā arī Dzīvībiņa, kas nāk no citādas laiktelpas punkta ir nepieciešams skafandrs un informācijas apmaiņas sistēma - ķermenis un AIUAARNS (psihe).

Par to no kurienes nāk, "Ideālā Valsts" mēģinās parādīt vēlāk. Te ir būtiski saprast, ka Dzīvībiņa eksistē ķermenī un AIUAARNS, kas savstarpēji ir saistīti un atkarīgi, tāpēc to optimālai funkcionēšanai ir nepieciešami noteikti apstākļi. Un šie apstākļi arī ir optimālā konfigurācija Tavai un citu Cilvēku attīstībai. Ja šī konfigurācija netiek ievērota - tā arī ir robežlīnija, lai saprastu - patiesība vai nē, manipulācija vai nē.

Cilvēki ir daudz un dažādi. Tas, kas ir pieņemams Tev, var būt nepieņemams citiem. Piemēram, lai cik situēts un labi izglītots Tu nebūtu, bet ja Tev nav īpašuma, Tavas domas, vajadzības un rīcība atšķirsies no to cilvēku rīcības, kam ir īpašums.

Piemēram, salīdzināsim īrnieku ar namsaimnieku. Īrniekam ir vienas vajadzības, rūpes un rīcība, namsaimniekam turpretīm pavisam citas. Privātbiznesa īpašnieka domas, vajadzības un rīcības atšķirsies no tā, kas strādā uzņēmumā un izpilda noteiktas darbības. 

Rakstot atkritumu apsaimniekošanas un pārtikas uzņēmuma privatizācijas likumus to autoram/pasūtītājam bija atšķirīgas vajadzības, domas un rīcība, no Tavām vajadzībām. Rakstot un pieņemot maksātnespējības likumus banķieru un ap to spietojošo profesionāļu domas, vajadzības un rīcība bija un ir dimetrāli pretējas kredītņēmēja vajadzībām, domām un rīcības. Pasaulē, kur nauda ir iztikas un varas avots vienmēr vienu grupu intereses nostājas pretstatā tām grupu interesēm, no kurām šī nauda tiek vilkta ārā. Lai to varētu darīt privātbiznesu īpašniekiem ir jābūt mehānismiem un organizatoriskai struktūrai, kā tieši ietekmēt likumdevēju. Agrāk sauca par kukuļošanu, sarunāšanu, politiskajām vienošanām, tagad sauc - lobēšana. Būtība ir viena - vienas Sabiedrības grupas intereses (mazākās grupas) tiek uzspiestas visai sabiedrībai, pret to gribu. Ja bizness ir Sabiedrībai noderīgs, tad var sakost zobus un paciest, bet ja tas ir galīgi lieks Sabiedrības attīstībai? - Tas ir jāslēpj, jāietērpj skaistos vārdos un jāpanāk viss, lai sabiedrības locekļi par to neuzdod nekādus jautājumus. Protams, ka paši īpašnieki saulītē neparādīsies, bet izveidos organizatoriskas struktūras, lai sasniegtu sev nepieciešamos mērķus.

Žurnālista uzdevums nav uzspiest Tev savu gribu, sapratnes vai pasaules uzskatu - Tev pašam ir jāiedziļinās faktoloģijā, teorijās, iesaistītajās organizācijās, cilvēkos, likumos un tikai tad Tu sapratīsi - kāpēc kopš 1991 gada Latvija nav Ideāla Valsts un vai piemēram - ko tieši grib panākt Delna, kad sāk runāt par to, ka skaidra nauda ir risks korupcijai un no tās ir jāatsakās un, ka norēķinoties ar 100 EUR banknoti veikalā, Tu esi noziedznieks, jo tas ir aizdomīgi - no kurienes Tev tik liela nauda, TE. Viss ir savstarpēji saistīts, jautājums ir tikai kā?

Tieši tāpēc svarīgi par pamatu pieņemt, ka Tava dzīve, tās attīstības virziens (vektors) ir par pamatu tam, lai saprastu - patiesība vai meli, notiek manipulācija vai nenotiek un kas veic šo manipulāciju. Tava dzīve, kā mēraukla Patiesībai.

  1. Zīdaiņa posma vajadzības - fiziskās un intelektuālās attīstību vajadzības un mijiedarbība ģimenē, kā pamats.
  2. Bērnības posma vajadzības - fiziskās, intelektuālās un emocionālās attīstības vajadzības mijiedarbībā ar apkārtējo pasauli. Potenciālo talantu novērošana.
  3. Jaunības posma vajadzības - fiziskās, intelektuālās un emocionālās attīstības vajadzības mijiedarbībā ar apkārtējo pasauli. Novēroto talantu attīstīšana un slīpēšana.
  4. Pieaugušā cilvēka posma vajadzības - fiziskās, intelektuālās un emocionālās attīstības vajadzības mijiedarbībā ar apkārtējo pasauli. Talantu attīstīšana, slīpēšana un citu sabiedrības locekļu dzīves kvalitātes uzlabošana.
  5. Vecumdienu posma vajadzības - fiziskās, intelektuālās un emocionālās attīstības vajadzības mijiedarbībā ar apkārtējo pasauli. Talantu attīstīšana, slīpēšana un citu sabiedrības locekļu dzīves kvalitātes uzlabošana, savas pieredzes apkopošana un nodošana nākošajām paaudzēm, lai sasniegtu - Ideālu Valsti.

Kā - Ozols, nekad neizaugs Antarktīdā vai Ledus lācis, nekad nemitināsies Sahāras tuksnesī un Kaktuss nekad neaugs un neattīstīsies Latvijas purvā, tā arī Tev nekad neattīstīties pilnvērtīgi un maksimāli, ja no Tevis neatkarīgu apstākļu dēļ, kāds grib, lai Tu neattīsties.

Cilvēku pienākums, kas darbojas Valsts varā un Demokrātijas formātā būtu nodrošināt saviem pilsoņiem, pēc iespējas vienkāršāku iespēju piedalīties Valsts pārvaldē un likumdošanas iniciatīvā, bet tas nav izdevīgi dažādām grupām (mazākuma, kā vienmēr), tāpēc 2015 gada janvārī tika izmainīts - «Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu», kuri nosaka, ka referenduma rosināšanai to iniciatoriem jāsavāc vienas desmitās daļas vēlētāju jeb balsstiesīgo paraksti, kas pašlaik ir apmēram 155 000 paraksti. Info pieejams TE. Vienmēr bija, ir un būs līdz brīdim, kamēr nebūs izveidota Ideāla Valsts, ka kāds grib kontrolēt situāciju, jo tas nodrošina tā eksistenci.

Žurnālista pienākums nav Tev uzspiest savas domas, bailes, redzējumu, vīzijas, faktoloģijas traktējumu, bet godīgi atspoguļot to, kas notiek, kā notiek, dažādās teorijas, kas skaidro vienu vai otru faktu, notikumu, procesu vai fenomenu. Tavs pienākums ir tajā iedziļināties un saprast - tas atbilst Tavām 5 dzīvesposmu vajadzībām vai tas atbilst kādas citas grupas vajadzībām, un tad Tu sapratīsi, kāpēc kopš 1991 gada Latvija nav Ideāla Valsts, kāpēc Eiropa pēc simtgadēm nav Ideāla, kur viss iet un kāpēc viss notiek tā, kā notiek.

832 Cilvēku lasījuši šo rakstu
Mareks Kalniņš
Pieslēdzieties, lai rakstītu komentārus
Top