IV nav Antivakcinācijas projekts, bet gan...

25 Aprīlis 2018 Autors :  

Ideālā Valsts un Mehāniskā Cilvēcība

Nav AntiVakcinācijas projekts vai pārstāvis

"Ideālā Valsts" un "Mehāniskā Cilvēcība" nav antivakcinācijas kustības pārstāvis, nebija nav un nebūs. "Ideālā Valsts" un "Mehāniskā Cilvēcība" ir informatīvi izglītojoš projekts, kur Temats - "Vakcinācija - veselības panaceja vai bende" ir tikai ievadmateriāls, kas spilgti nodemonstrēs, kā tieši notiek manipulācijas un kāpēc tās notiek.

"Ideālā Valsts" - kāpēc tās nav neskatoties uz tik daudziem gudriem un rīcībspējīgiem cilvēkiem apkārt?

Kad nonāc līdz sapratnēm par to, ka viss Tavā un citu Cilvēku dzīvē izriet no Tava/-as un vai citu Cilvēku rīcības/bezrīcības, sāc iedziļināties, kāpēc ir tā kā ir. Iznāk, ka viss ir atkarīgs no Cilvēka, bet kāpēc ir tā kā ir?

Vai tas ir defekts cilvēkā? Bet kur tad ir tas defekts? - Rokās, kājās, asinsvados, smadzenēs, uzvedībā? Kur? Kas Cilvēka konstrukcijā ir defekts, kas noved līdz tam, kam noved? Kāda vispār ir tā konstrukcija? Jā ir zināms, ka fizioloģiskais ķermenis sastāv no orgāniem un orgānu sistēmām, kas darbojās vienotā režīmā. Ir mistiskas apvīta Dvēsele, Dzīvība, Apziņa utt. Cilvēka fizioloģiskā pasaule ir izzināta labi. ne pilnībā, bet labi. Cilvēka garīgā pasaule ir Mistikā (neziņā) tīta, neskatoties uz to, ka Cilvēkiem ir Psiholoģija.

Psiholoģija savā būtībā ir zinātne par tas ko dēvē Psihes efektiem (uzvedību). Psiholoģijā iesaistītie novēro cilvēka izpausmi, zin dažus mehānismus, kas var ietekmēt vai mainīt uzvedību, bet Psiholoģijai nav vispāratzītas (vienotas teorijas) par to, kas psihe ir un kā tā darbojas. Tas ir līdzīgi, kā zālē, kur uzstājas Maģijas speciālists skatītājs novēro vienu vai otru Efektu, bet tas nezin un tikai min, kā tas ir noticis. Tieši tāpat Psihologi, katrs pieturas pie savas teorijas, vai teoriju sastāvdaļas, bet tiem nav Zināms, kas ir Psihe, kāpēc tā ir, nespēj vienoties par apziņu/zemapziņu un citām svarīgām lietām.

Kad pilnīgi negaidīti sāka šķetināties šis kamolītis, izrādījās, ka tas, kas ir psihe ir atsevišķa orgānu un orgānu sistēmas, kas nodarbojas ar sev specifisku uzdevumu risināšanu. Tieši tāpat, kā fiziskajā ķermenī orgāni un orgānu sistēmas risina specifiskus uzdevumus, tā Psihes sastāvā esošie orgāni un orgānu sistēmas risina citus specifiskus uzdevumus. Ja Fizioloģiskā ķermeņa orgāni un orgānu sistēmas funkcionē un darbojas peteicoties noteiktas proporcijas bioķīmisku vielu, tad Psihe (tās orgāni un orgānu sistēmas) darbojas balstoties uz informāciju. Psihes izpausmes, kā - uzvedība, sajūtas, jūtas, mērķi, motivācija, ētikskās normas utt ir atkarīgas tikai un vienīgi no informācijas, kas ir nogulsnējusies smadzeņu neironos. Informācija ir plašākā kontekstā sevī ietverot ne tikai vārdus, terminus, apzinātās lietas, bet arī iemācīto rīcību, kā rīkoties noteiktās situācijās, iegūto pieredzi utt.

Cenšoties noskaidrot "Ideālās Valsts" receptūras sastāvdaļas, izrādās, ka sastāvdaļa ir tikai viena - Cilvēks. Cilvēks un Cilvēka sastāvdaļas. Viss no kaut kā sastāv, arī Cilvēks. Cilvēks sastāv no 3 pamatsastāvdaļām, kas savukārt sastāv no citām sastāvdaļām. Katrai no 3 pamatsastāvdaļu sastāvdaļām ir savas optimālās funkcionalitātes vides nepieciešamības un atkarībā no tā, kāda vide tai tiek - Cilvēks paliek unikāls un izpaužas unikālā veidā. Tas nenozīmē, ka ja uz zemes dzīvo 7 miljardi iedzīvotāji visi 7 miljardi ir savādāki. Globālā līmenī, sugas ietvarā - tos var sagrupēt. Tomēr lokālā grupā - ģimene/draugi/kolēģi/Valsts variācijas ir mazākas un indivīda unikalitāte unikālāka.

Viena no Cilvēka uzvedības 3 pamatsastāvdaļām ir informācija plašākā izpratnē - zināšanas, Kas iegūtas Indivīdam dažādās mijiedarbībās apkārtējā Pasaulē - iemācītās prasmes, apgūtā ētikas normas, iegūtie uzvedību modeļi no vecākiem, zaudējumu/uzvaru - saldā/rūgtā garša, kā rīcības motivators, mijiedarbībām - ģimenē, skolā, uz ielas, darba vietā, ar citiem cilvēkiem. Šī informācija/pieredze/atziņas/uzdevumi tiek nodota nākošajai paaudzei - bērniem.

Un te mēs nonākam līdz punktam, kas nekad netiek apskatīts Latvijas problēmsituāciju analīzē. Ieguvuši brīvību 1991 gadā, mēs uzskatījām, ka Pasaule un apkārtējās Valstis grib mums labu, tāpat, kā mēs gribam labu citiem. Zinām, ka Krievija ir drauds un bieds un nekad neesam pieļāvuši citus variantus. Bet problēma ir tieši Cilvēka uzbūve un tā rīcībā esošā informācija vai tās trūkums, lai izprastu reālo situāciju.

300+ gadus atpakaļ, noteikti Cilvēki ar savu iekšējo Pasauli - zināšanām, mērķiem, pieredzi un problēmām panāca biznesa risinājumu, kas bija izdevīgs konkrētiem cilvēkiem, bet ne tautai, kas dzīvoja tajā brīdī šajā Valstī un izmntoja šo biznesa risinājumu. Tas bija un pat līdz šodienai ir pasakaini izdevīgs bizness. Tā spēks ir tāds, ka ar tā palīdzību var regulēt Valstīs esošos procesus un panākt sev nepieciešamos lēmumus, jo no šiem cilvēkiem ir atkarīgs, kas paēdīs - eksistēs un kas nē. Šim biznesam pastāvēja alternatīvas un Valstis vai lokālas teritorijas veiksmīgi risināja savas problēmas bez šī biznesa pakalpojuma. Tomēr šiem cilvēkiem tas nepatika, alternatīvie varianti tiem nebija vajadzīgi, jo tad cilvēki atteiktos no viņu paša biznesa modeļa. Notika nepārtraukts darbs, lai samazinātu suverēno Valstu neatkarību un ieviestu šo biznesa modeli citās Valstīs. Tas veiksmīgi notika un attīstījās, izņemot dažas Valstis, kas pretojās šim modelim. Latvija 1991 gadā atgriezās pie šī modeļa un dzīves līmenis aizgāja uz leju, it visā.  Teorētiski šis modelis pieļauj iespēju, ka viss iet uz augšu, bet diemžēl, kā 1960 gadu beigās atzina šī modeļa uzturētāji un mantinieki (dokuments tiks nopublicēts vēlāk atbilstošā kategorijā) vidējais slānis ir drauds Elitei. Ne Politiskajai vai biznesa Elitei, bet Elitei. Elitei bija un ir svarīgi sevi neatklāt, kontrolēt ko Cilvēki zin, lai tie pildītu tās funkcijas, kas tiem ir nepieciešamas un tādā veidā, lai nesabrūk viņu pašu sistēma. Labi izglītots un informēts jebkuras tautības iedzīvotājs ir drauds šai sistēmai, jo pastāv alternatīvi risinājumi, kas ja tik pieņemti iznīcinās patreizējo Eliti. Viņi veido izglītības sistēmas un nosaka ko un kā mācīt, lai sistēma turpinātos, tā nebūtu apdraudēta un nestu peļņu noteiktiem Cilvēkiem, Ģimenēm, Klaniem un to Mantiniekiem. Šis process norisinās jau simtiem gadu.

Ir ģimene, kuru saknes aizsākās 1100 gadā un kas ieguva tiesības noteiktam likumīgam biznesam Venēcijā - 1513 gadā un kopš tā laika nelaiž ārā legālo biznesu no savas ģimenes rokām un attīsta to. Tas nenozīmē, ka ģimene ar to nenodarbojās pirms tam. Šodien mēs teiktu - legalizējās. Ja kas - Rīga nav tik veca, kā šī ģimenīte vada biznesu.

Ir cita ģimene, kuras saknes sākās 1577. gadā. Lēnā garā ģimene attīstījās, līdz 1744. gadā ģimenē piedzima dēls ar lielām dotībām, kas sākaprātīgi izmantojot Aristokrātu vajadzības. Dzīvodams Frankfurtē, tas attīstīja vienu no veiksmīgākajiem šāda veida biznesiem, tieši pateicoties aristokrātiem. Lai paplašinātu savu impēriju, savus 5 dēlus viņš nosūtīja, uz tā laika Eiropas centriem - Vīni, Londonu, Parīzi, Neapoli un Frankfurti. Katrā Valstī bija sava likumdošana, monētas, vērtslietas, aristokrātijas un karaļu vajadzības pēc naudas, lai dotos karos, kuras tad arī šī ģimene risināja. Lai varētu pilnveidīgi darboties un apiet suverēno Valstu likumdošanas ierobežojumus, tie izveidoja mūsu traktējumā - kontrbandas tīklu. Kāda epizode no šīs ģimenes biznesa tradīcijām. Londonā darbojās birža, kurā tika tirgotas, tā laika Britānijas uzņēmumu akcijas. Biržas dalībnieki ar nepacietību gaidīja Vaterlo kaujas  iznākumu, jo atkarībā no tās iznākuma viņu bizness eksistētu vai nē. Visi baidījās, ka Napoleona uzzvaras gadījumā - Napoleons dotos uz Britāniju un biznesu atņemtu. Tajā laikā saziņai izmantoja kurjerus - cilvēkus uz zirgiem, kas devās no vienas Valsts uz Otru (bija laiki, kad nebijane interneta, ne telefona). Pēc kaujas uz Londonu devās 2 kurjeri. Viens Valsts darbinieks un otrs šīs ģimenes uzturētā kontrbandas tīkla kurjers. Pirmais Londonā ieradās ģimenes kurjers un ģimene sāka izplatīt ziņas, ka Napoleons uzvarēja. Biržā sākās panika - uzņēmumu īpašnieki, sāka paniski pārdot savas akcijas, lai iegūtu par saviem īpašumiem vismaz kaut ko. Kad, nākošā dienā, ieradās Valsts kurjers un atveda ziņu, ka Britānija uzvarēja kauju, akcijas sāka celties vērtībā un izrādījās, ka tās nopirkusi Ģimene. (Visi materiāli tiks publicēti vēlāk atbilstošā sadaļā).

Ģimenes biznesa modelis no sākuma bija darboties ar Indivīdu. Kad bizness sāka augt, klientu bāze un apetīte palika lielāka, ar vien grūtāk palika tos apkalpot. Izrādījās, ka vieglāk ir darboties ar Karali/Valsts varu, kas iepirka pakalpojumu un garantēja visu ar savu padoto/iedzīvotāju darba augļiem. Tā lēnā garā Ģimene ieguva ar vien lielāku varu. Gadsimtu ilgas tradīcijas, kā piemēram karaļnama vai aristokrātu pārstāvji nevar precēties ar šādu biznesmeņu atvasēm - atcēla. Ģimenes sāka iefiltrēties aristokrātijā un mainīt to.

Tomēr biznesa atziņa, ka vieglāk un izdevīgāk ir darboties ar Karaļiem/Valsti saglabājās. Ģimene izveidoja iestādi, kuras filiāle darbojas Latvijā, taisa naudu, bet vietējie iedzīvotāji uzskata, ka šī iestāde ir Valsts.

Eiropā attīstījās savas ģimenes. ASV sāka attīstīties citas ģimenes. Biznesa intereses starp Eiropas un ASV ģimenēm sāka risināt ar vecajām metodēm - kariem, revolūcijām utt. ASV ģimenes bija daudz progresīvākas un idejiski bagātākas. Tās ieguva ar vien vairāk un vairāk domubiedru Lielbritānijā un citur, līdz kādā brīdī spēku samērs mainījās - ASV ieguva milzīgu ietekmi. Tai pat laikā, viena no ASV ģimenēm sāka savās rokās iegūt(investēt) farmācijas uzņēmumus. Tajā laikā ļoti populāra bija - Eigēnika, jeb mazvērtīgo samazināšana. Ļoti interesants raksts par Eigēniku Latvijā publicēja Diena, kas ir pieejams TE. Šī ģimene finansēja Nacistu Eigēnikas programmas (TE). Vecākās Medicīnas Universitātes tika dibinātas mūsu ēras 1 gadu tūkstotī. Vecākā Universitāte, kas darbojās vēl līdz šai dienai ir - University of Bologna – School of Medicine and Surgery. Institūts dibināts 1008 gadā, bet medicīnas fakultāte apmēram 1200 gadā. Lielbritānijā Edinburgas universitāte tika dibināta 1726 gadā. Pirmā medicīniskā apmācība Lielbritānijā piefiksēta 1123 gadā - St Bartholomew's Hospital, kas tagad ir daļa no Queen Mary, University of London. Neskatoties uz uzskatu, ka seno laiku ārsti ārstēja tikai ar asins noliešanu vai peļu astēm universitātēs pasniedza medicīnu balstītu uz ēdienu - Nutrition.

Ar laiku ģimene sāka uzturēt ārstu asociācijas, kas pauda Ģimenes intereses. Iegādājās Britanica enciklopēdiju un jau pirmajā izdevumā izņēma visas references par Vakcīnu kaitīgumu. Te nevajag domāt, ka tikai par Vakcīnām izņēma. No enciklopēdijas un no apmācību programmām tika izņemta apmācība par ēdienu un kā ar to ārstēt. Nodibināja savas universitātes (medicīnas), deva naudu grantos noteiktiem projektiem un iestādēm, kas arī izstrādāja rekomendācijas Valsts iestādēm, kas pēc tam tās iestrādāja likumdošanā. Audzēja savus kadrus un izmantoja tos. (Materiāli to pamatošanai tiks publicēti atbilstošās kategorijās vēlāk).

Mēs parastie cilvēki protam plānot dažu gadu garumā. Vadot biznesu 200, 300, 400... 900+ gadus patstāvīgi mainīgā pasaulē, kur pats piedalies biznesa modeļa un likumdošanas pilnveidošanā sev par labu, liek domāt un izdomāt stratēģijas bišķiņ garākos laika sprīžos ar pavisām citām iesaistītām sastāvdaļām, sevišķi apstākļos, kad traucē blakus Valstu neatkarība ar to nedraudzīgo likumdošanu, kas traucē taisīt džunguruMēģinot pierunāt Eiropas finansistus finansēt Hitleru - Hjalmar Schacht teica, ka pateicoties Hitleram drīz Venēcija būs Eiropas lielumā. Kad plāns nerealizējās, kā tika iecerēts, notika cita tikšanās ar citām personālijām, bet no tā paša ieinteresēto biznesa īpašnieku loka. Eiropas savienību sāka veidot 1943 gadā ar Vācijas biznesa un izlūkdienestiem saistīti Cilvēki (materiāli tiks publicēti vēlāk, atbilstošā kategorijā).

Vēsture - ir noteikta laika, tajā brīdī visu dzīvojošo cilvēku rīcība noteiktos apstākļos. Pārzinot katru iesaistīto Cilvēku notikumā, rodas sapratne par Vēsturiskā notikuma Patiesumu. Neatkarīgi kādās, vēstures grāmatās (medicīnas, politikas, Valstu utt) skolniekiem māca konkrētas publiskas personālijas - Hitlerus, Staļinus, Ulmaņus, ārstus utt, bet nekad nestāsta un nemāca to cilvēku darbību, kas ietekmē sistēmas veidošanos. Piemēram mums māca 1918 gada 18 novembra notikumus, kā māca, bet neiekļauj tajā milzīgi daudz citu cilvēku rīcību, kā starp Latviešiem, Vāciešiem, Angļiem, Krieviem utt. Nemaz nerunājot par tā laika tautas problēmām, ko katrs solīja un ko tauta patiesībā atbalstīja un kā. Tā rezultātā Latvijas vēsture ir pārrakstīta. Izcelts viens notikums ar dažu desmitu cilvēku rīcība pretstatā Latviešu tautas simtiem tūkstošu vēlmēm, sapņiem un rīcības.

Brīdī, kad Palika skaidrs, ka Ideālās Valsts veidošanas recepte ir atkarīga tikai no viena indegrienta - Cilvēka un tā iekšējās pasaules, radās jauna problēma - kā To pastāstīt citiem, tā, lai tie ņemtu vērā un ar to rēķinātos? Kā iemācīt rēķināties plānojot savu rīcību? Pieņemsim, ka ir grāmata, kurā ir rakstīts - Cilvēks sastāv no 3 daļām - 1. Ķermenis; 2)tas ko sauc Psihi; 3) Dzīvībiņa, ko uztver, kā Dieva daļiņu, kas nāk no citurienes un dzīvo Cilvēka ķermenī, kā skafandrā un izmanto Psihi (Valodu) savstarpējai saziņai ar Citām Dzīvībiņām. Psihe ar smadzenēm darbojās, kā gaļmašīna - tā maļ vienalga kādu gaļu/informāciju, kāda tajā ir ievadīta un atkarībā no ievadītās gaļas/informācijas izejā iegūsim vai nu svaigu/vecu(smirdīgu) maltu gaļu vai atbilstošu/neatbilstošu uzvedību indivīdam. Grāmata nav izeja. Pasaulē ir milzīgs vairums grāmatu, kuras Cilvēku māca izprast sevi, pasauli un kur tiekties. Tomēr Valsts ir tāda, kāda tā ir. Grāmata ir Labi, bet nav izeja. Visam ir jābūt piefiksētam, lai var atgriezties un ātri un ērti atrast nepieciešamo informāciju vai nepieciešamo gabaliņu, kas var izskaidrot vairāk. Bet grāmatas mīnuss ir tas, ka tā nerada kustību. Parasti nerada.

Pie tam ne visi lasīs grāmatu, lai cik patiesa vai nepieciešama tā būtu. Lasīšana nodrošina zināšanas un sapratņu veidošanu cilvēkos, bet neiemāca to rīkoties un nedod jaunas iemaņas. Tas ir arī žurnalistikas mīnuss - tāpēc, neatkarīgi no publicētā materiāla aktualitātes, parastajai tautai neiesaistoties risināšanā, nekas nemainās. NEKAS NEMAINĀS. Tikai tad, ja ir problēma un plašas sabiedriskās masas iesaistās problēmas risināšanā problēmu var atrisināt.

Minēšu piemēru. Pēc lielās Oktobra revolūcijas, Boļševiki kontrolēja sasodīti mazas teritorijas. Jā, Lielajās pilsētās, tie čumēja un mudžēja, bet uz visas Krievijas teritorijas fona... Boļševiku vara pastāvēja 50 - 60 km apkārt dzelzceļiem. Visa pārējā teritorija dzīvoja citu dzīvi - vieni gaidīja Caru, citi, ka Boļševiki paši pazudīs, citi kaut ko gaidīja... Gaidīja, bet neko nedarīja. Būtu darījuši, vēsture būtu izvērtusies savādāka.

Teorētiski.

Latvija pēdējos 25 gadus ir brīva un neatkarīga. Lai arī biju pusaudzis, 91 gada Janvāra barikādes apmeklēju un piedzīvoju. Vairāku gadu garumā viss palika tikai sliktāk un sliktāk. Strādāt uz Vakara Ziņām aizgāju ar vienu mērķi - Prezidents un Veni, vedi vici - Latvija uzvarēs. Tajā laikā bija populārs uzskats, ka Latvija ir jauna un viss vēl ir priekšā. Lasīju Latvijas presi, skatījos televīziju, klausījos radio un ticēju visam ko teica par Brīvo Latviju, līdz izrādījās, ka viss tas ir pilnīgs bleķis un meli, kas nepieciešams, lai Cilvēki nesaceltos un nemainītu/neuzlabotu pastāvošo sistēmu/iekārtu.

Lielākā daļa, kas lasa manu apgalvojumu - Lasīju Latvijas presi, skatījos televīziju, klausījos radio un ticēju visam ko teica par Brīvo Latviju, līdz izrādījās, ka viss tas ir pilnīgs bleķis un meli, kas nepieciešams, lai Cilvēki nesaceltos un nemainītu/neuzlabotu pastāvošo sistēmu/iekārtu - riebumā saviebsies, noškurināsies, neticībā saviebsies, domās, kāda suņa murgi sarakstīti vai izpaudīs savu negatīvo attieksmi savādāk.

Tieši tāpēc publikāciju sērija sākas ar tematu par Vakcināciju - apriori ir pieņemts, ka Vakcinācija ir droši, labi un veselīgi. Sagraujot šo mītu būs vieglāk izprast un nonākt līdz sapratnei - kāpēc viss ir meli un puspatiesības. Ideālu Valsti nevar būvēt uz meliem un puspatiesībām - Nevar.

425 Cilvēku lasījuši šo rakstu
Mareks Kalniņš
Pieslēdzieties, lai rakstītu komentārus
Top