Par “Ideālo Valsti”

“Ideālā Valsts” projekta stūrakmenis ir atziņu un zināšanu kopums - katrs Cilvēks šai pasaulē atnāk ar Talantu potenciālu un Fizioloģiski/Psiholoģiskajām vajadzībām. Katram ir savs unikāls vai vairāki Talanti. Nav Cilvēks pasaulē, kas var parūpēties par savām Fizioloģiski/Psiholoģiskajām vajadzībām un apzināt, attīstīt un izpaust Potenciālo Talantu vienatnē vai šaurā ģimenes lokā. Pilnvērtīgai attīstībai, tam ir nepieciešams cits Talanta īpašnieks.
No pirmā elpas vilciena, ko izdara bērns ienākot šai pasaulē, tas savā eksistencē, attīstībā un vēlāk dzīvē Radošajā izpausmē ir atkarīgs no kāda tuvumā vai Sabiedriskās hierarhijas tālumā.
Rodas paradoksāla situācija – Cilvēka attīstības potenciāls un dzīves pilnvērtības sajūta ir tieši proporcionāla no tā, cik tas daudz saņem un dod apkārtējiem. Kā rūpējas par sevi, tuviniekiem un tālākajiem sabiedrības locekļiem tiešā un netiešā veidā.
Cilvēki, kopīgā mijiedarbībā veido un cenšas veidot, ko labāku, atbilstoši situācijai un apstākļiem, bet savā izpausmē ir ierobežoti ar atbilstoši sev pieejamajām zināšanām, saprašanām, prasmēm, pieredzes, iekšējiem/ārējiem apstākļiem un iekšējā Talanta potenciāla, kas ir kaut kādā attīstības līmenī.
Valsts pārvalde, kas sastāv no Vienas teritorijas, kas sadalīta administratīvās daļās un tiek pārvaldīta ar likumdošanas aktiem vienā vai otrā formā, kuru avots ir hierarhiski pakārtots var vadīties tikai un vienīgi no pieejamās informācijas, tās daudzveidības un precizitātes.
Masu Informācijas Līdzekļā "Ideālā Valsts" ir – "Ideālās Valsts" platforma, masu informācijas līdzeklis, kam ir tikai viena jēga.
Lai sasniegtu Ideālo, pašam ir jākļūst Ideālam. Tad nu jautājums ir – KĀ?
Saprotiet lūdzu pareizi, patreiz Pasaulē ir pieejami daudz dažādi skaidrojumi – ezotērika, dažādi filozofijas un reliģijas tecējumi, kas skaidro vienu vai otru vai trešo, bet tie nesniedz visas atbildes. Nav vienprātības starp dažādām Idejiskām Frakcijām. Katra reāli uzskata sevi par labāku a pārējos par … (pēc izvēles)

Visumam ir 18 miljardi gadu. Kaut kur patreiz nedefinētā, nezināmā un pilnīgi savādākā bioķīmiskā sastāva, Universa laiktelpas vietā, augsti attīstīta Civilizācija atrada veidu, kā nokļūt uz Zemi, Cilvēces veidā. Mūsu bioķīmiskās laiktelpas īpatnība ir tāda, ka, lai sasniegtu Savu augsti attīstītas Civilizācijas Individuālo attīstības līmeni ir – jāattīstās no 0, caur mācīšanos un praktizēšanos, kas noved pie Sapratnēm.
Ik katra dzīves situācija ir ProblēmSituācija, kur Indivīdam vai nu ir pietiekami daudz zināšanu, prasmju, sapratņu par to, kā atrisināt šo ProblēmSituāciju vienatnē vai tam ir nepieciešama mijiedarbība ar Citiem Talantu Īpašniekiem.
Piemēram – Jums atverot acis no rīta, sākat izmantot dažādus Citu cilvēku radītus priekšmetus, kā iekšķīgi, tā ārišķīgi. Jūs nezināt vai Vide Jums apkārt ir droša, tīra un veselību nesagandējoša. Tad dodaties uz darbu un sava Talanta un pilnvaru ietvarā risināt konkrētas problēmas – kaut vai cīņu par bibliotēku. Jums gribētos ticēt, ka produkti, ko ēdat nav kaitīgi un ir veselību veicinoši. Tas pats par citām lietām, ko ikdienā izmantojat. Bet kur ir garantija, ka uzņēmējs skrienot pēc peļņas nepieliek piena produktiem, kancerogēnu vielu – tehnisko palmas eļļu? Kur ir garantija, ka citas preces ir drošas? Šajā negodprātīgo uzņēmīgo Cilvēku pasaulē, par mūsu interesēm iestājas Valsts institūcijas. Bet ko darīt Pašvaldības institūcijai, ja hierarhiski augstāka institūcija, izmanto savas iespējas savu vajadzību risināšanai, nedomājot par zemāk esošā hierarhijas pārstāvjiem un iedzīvotājiem? Kur tagad meklēt palīdzību bibliotēkas situācijā? Kā mainīt pieņemtā ministru kabineta lēmumu? Vai izsūtot vēstuli Jūs sasniedzāt vēlamo rezultātu? Vai tas mainīja ministru kabineta lēmumu?


“Ideālā Valsts” ir atziņu un zināšanu kopums, ka katrs Cilvēks šai pasaulē atnāk ar Talantu potenciālu un Fizioloģiski/Psiholoģiskajām vajadzībām. Katram ir savs unikāls vai vairāki Talanti. Nav Cilvēks pasaulē, kas var parūpēties par savām Fizioloģiski/Psiholoģiskajām vajadzībām un apzināt, attīstīt un izpaust Potenciālo Talantu vienatnē vai šaurā ģimenes lokā. Pilnvērtīgai attīstībai, tam ir nepieciešams cits Talanta īpašnieks. Valsts ir teritorija ar dažādas juridiskās formas un hierarhiskās padotības Institūcijām, kas apvienoti vienotā likumdošanas sistēmā, kur katrai Institūcijai ir savs unikāls uzdevums un funkcionalitāte pašā galvenajā – attīstīt Indivīda Potenciālos Talantus, nodrošinot esošās Sistēmas Indivīdu Fizioloģiski/Psiholoģiskās Vajadzības un Individualitātes Talantu izpaušanos rūpēs par apkārtējo Citu Talantu īpašniekiem.