Jautājumi par COVID19

COVID19 marta ārkārtas situācijas sekas izpēte Latvijas pašvaldībās

Pašvaldības nosaukums
Adresāts

Labdien.
2020 gada 12 martā, Ministru kabinets izdeva rīkojumu Nr 103 – Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, kas paredzēja ieviest daudzus dažādus ierobežojumus. 10.06.2020 šis rīkojums zaudēja spēku.
Dzīve atgriezās ierastajā ritumā.
2020. gada 6. novembrī, Ministru kabinets izdeva rīkojumu Nr 655 – Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, kas paredz atkārtoti ieviest dažādus ierobežojumus.
Lai arī solīts, ka tā darbība ilgs līdz Decembrim, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, kad solīja mēnesi, bet ilga visus trīs mēnešus, nav izslēgta situācija, ka tā būs arī šoreiz.
Masu informācijas līdzeklis “Ideālā Valsts”, reģistrācijas Nr 000740369, veic žurnālistiku pētījumu par to, ar kādām problēmām Latvijas pašvaldības saskārās iepriekšējā reizē.
Šie jautājumi tika izsūtīti 118 Latvijas pašvaldību un novadu vadītājiem.
1. Kā pēc Marta ierobežojumu ieviešanas, papildinājās Jūsu pašvaldības/novada budžets?
A) Ieņēmumi palielinājās;
B) Ieņēmumi palika nemainīgi, atbilstoši plānotajam;
C) Ieņēmumi samazinājās.
Lūdzu raksturojiet saviem vārdiem radušos situāciju.
2. Ja budžeta ieņēmumi samazinājās – kā mēģinājāt risināt šo jautājumu?
3. Vai Jūsu pašvaldība/novads ir apkopojis informāciju, par to:
A) Cik uzņēmumi aizvērās šo ierobežojumu dēļ?
B) Cik lielus zaudējumus cieta uzņēmumi Jūsu pašvaldības teritorijā?
C) Kuras uzņēmējdarbības nozares cieta visvairāk?
D) kuras uzņēmējdarbības nozares uzplauka?
4. Vai Jūsu pašvaldība, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem iztērēja vairāk uz dezinfekcijas un sejas°una aizsardzības līdzekļiem? Ja jā, kādās summās iet runa?
5. Kādas iedzīvotāju problēmas Jūsu pašvaldība sāka risināt, kuras nebija pirms kovida ērā?
6. Vai Jūsuprāt Jūsu pašvaldībā radās, kādas pozitīvas pieredzes vai pārmaiņas, sakarā ar COVID ierobežojumiem?
7. Kādas prognozes ir par nākošo ierobežojumu sekām?
Būšu pateicīgs par atbildi.
Mareks Kalniņš
“Ideālā Valsts”, ReģNr 000740369

Mareks Kalniņš AdministratorKeymaster
Kā kaislīgs smēķētājs, stipras kafijas/tējas dzērājs nekad nestaigās ar baltiem zobiem, veltot 5 minūtes zobu tīrīšanai ik pēc 4 gadiem, tā Tauta nekad nedzīvos Taisnīgā, sakārtotā un Brīvā Valstī, veltot Valsts attīstībai 5 minūtes, ik pēc 4 gadiem nobalsojot Vēlēšanās. Neskatoties uz Cilvēka Radošo garu un milzīgo potenciālu – Ideālās Valsts NAV. Tiek minēti daudzi bubuči, “Ideālā Valsts” vēlas ar piemēriem nodemonstrēt, ka tam ir tikai un vienīgi 1 iemesls – Arogance. Akūti Hroniska nespēja daudzpusīgi iedziļināties ārpus savām esošajām Zināšanām, Dogmām, Ticībām un Pārliecībām. Saskaroties ar informāciju, kas ir pretēja sev zināmajam, indivīds nevis iedziļinās, mācās un uzņemot jaunu informāciju/zināšanas – pašatīstās un koriģē savas zināšanas, uzvedību un prasmes, bet vēršas pret citādas informācijas nesošo indivīdu.
https://idealavalsts.lv/
follow me
×
Mareks Kalniņš AdministratorKeymaster
Kā kaislīgs smēķētājs, stipras kafijas/tējas dzērājs nekad nestaigās ar baltiem zobiem, veltot 5 minūtes zobu tīrīšanai ik pēc 4 gadiem, tā Tauta nekad nedzīvos Taisnīgā, sakārtotā un Brīvā Valstī, veltot Valsts attīstībai 5 minūtes, ik pēc 4 gadiem nobalsojot Vēlēšanās. Neskatoties uz Cilvēka Radošo garu un milzīgo potenciālu – Ideālās Valsts NAV. Tiek minēti daudzi bubuči, “Ideālā Valsts” vēlas ar piemēriem nodemonstrēt, ka tam ir tikai un vienīgi 1 iemesls – Arogance. Akūti Hroniska nespēja daudzpusīgi iedziļināties ārpus savām esošajām Zināšanām, Dogmām, Ticībām un Pārliecībām. Saskaroties ar informāciju, kas ir pretēja sev zināmajam, indivīds nevis iedziļinās, mācās un uzņemot jaunu informāciju/zināšanas – pašatīstās un koriģē savas zināšanas, uzvedību un prasmes, bet vēršas pret citādas informācijas nesošo indivīdu.
https://idealavalsts.lv/
follow me
Latest Posts

Komentējiet šeit