Apkopotās atbildes

COVID19 marta ierobežojumu, apkopotās sekas

Pašvaldība  1. Kā pēc Marta ierobežojumu ieviešanas, papildinājās Jūsu pašvaldības/novada budžets?
A) Ieņēmumi palielinājās;
B) Ieņēmumi palika nemainīgi, atbilstoši plānotajam;
C) Ieņēmumi samazinājās.
Lūdzu raksturojiet saviem vārdiem radušos situāciju. 
Cesvaine Problēmas ar budžetu neradās, iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskaitījumi pat pieauga. Klāt vēl dažādiem citiem, sākumā neplānotiem ieņēmumiem, šogad būsim veikuši virkni remontu savās iestādēs vai uzlabojumus publiskajā ārtelpā.
Alsunga Ieņēmumi samazinājās.

 

Samazinājās ieņēmumi par pakalpojumiem.

Kandava Ieņēmumi samazinājās, jo ieņēmumi neienāca par nometnēm, sporta turnīriem, kultūras pasākumiem, profesionālās ievirzes skolās mācību maksas tik atceltas. Arī Pieaugušo izglītības kursi tika atcelti.

 

Smagi arī izglītības iestādēs, daudzviet nav interneta pieslēgumi, skolēni bija jānodrošina ar viedierīcēm, ziedoja uzņēmēji. Skolēnu ēdināšana murgs. Pārtikas paku piegāde un sagatavošana atbilstoši MK noteikumiem sanaidoja deputātus un uzņēmējus. Skolotāji veica dubultdarbu, lai sagatavotu uzdevumus interneta vietnēs un pēc tam to visu vēl izvērtētu. Cilvēki nonāca depresijā. Vecāki aizgāja no darba, jo nebija kur atstāt pirmklasniekus un tml. Līdz ar to palielinājās krīzes pabalsti, maznodrošināto pabalsti un tml.

 Rundāle  Ieņēmumi samazinājās.
 Salas novads Dažus mēnešos nesaņēmām plānoto, bet pašlaik ieņēmumi ir izlīdzinājušies un saņemam plānoto.
 Roja  Ieņēmumi palika nemainīgi, atbilstoši plānotajam;
 Stopiņi  Ieņēmumi nedaudz samazinājās, būtiski neietekmējot kopējo pašvaldības budžetu. Tā kā ierobežojumu dēļ daudzas iestādes bija slēgtas un nodarbības atceltas, samazinājās ienākumi par telpu nomu; bija pārcelts nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) samaksas termiņš un šajā periodā netika aprēķinātas NĪN nokavējuma naudas.
 Valka  Pēc marta ierobežojumu ieviešanas, pašvaldības budžeta ienākumi samazinājās. Tas skaidrojams ar publisku pasākumu, tai skaitā koncertu norišu aizliegumu, līdz ar to pašvaldības kultūras iestādēm neizpildījās plānotie ienākumi par biļešu tirdzniecību.
 Balvi  Ieņēmumi samazinājās.
Ozolnieki Pašvaldības ieņēmumi ir palikuši atbilstoši plānotajam

Pašvaldība  Ja budžeta ieņēmumi samazinājās – kā mēģinājāt risināt šo jautājumu? 
 Alsunga Samazinājās arī izdevumi, jo nenotika pasākumi, nevajadzēja iegādāties materiālus pakalpojuma sniegšanai, kā arī ievērojami nokritās iepirkumu cenas būvdarbiem, kā rezultātā radās ietaupījums.
 Rundāle  Samazinājām izdevumus
 Salas novads  Plānojām izdevumus atbilstoši ieņēmumiem.
 Stopiņi  Būtiski risinājumi nebija jāievieš, jo ārkārtējās situācijas laikā daudzas iestādes bija slēgtas, atcelti pasākumi gan kultūrā, gan sportā, kas līdz ar to arī samazināja plānotos izdevumus pasākumu organizēšanai.
 Valka  Šajā situācijā tiešā veidā ieņēmumus nav iespējams palielināt. Diemžēl, pieauga arī izdevumi, kas saistīti ar pandēmijas sekām, piemēram, individuālo aizsardzības līdzekļu iegādei un brīvpusdienu nodrošināšanu noteiktām izglītojamo kategorijām. Lai risinātu sarežģīto budžeta situāciju, tika samazināti izdevumi citām lietām. Piemēram, tika ietaupīts uz degvielas tēriņiem, jo samazinājās komandējumu skaits. Tāpat tika pārvirzīti līdzekļi, kas bija paredzēti dažādiem kultūras pasākumiem, kas ierobežojumu dēļ nevarēja notikt.
 Balvi  Tiek optimizēti izdevumi.
Ozolnieki Nedaudz ir samazinājušies ieņēmumi par telpu īri un nomu, jo vairāki nomnieki ierobežojumu laikā saimniecisko darbību neveica, bet tā ietekme uz pašvaldības budžetu ir minimāla un nekādi papildus risinājumi nav nepieciešami

Pašvaldība  Vai Jūsu pašvaldība/novads ir apkopojis informāciju, par to:
A) Cik uzņēmumi aizvērās šo ierobežojumu dēļ?
B) Cik lielus zaudējumus cieta uzņēmumi Jūsu pašvaldības teritorijā?
C) Kuras uzņēmējdarbības nozares cieta visvairāk?
D) kuras uzņēmējdarbības nozares uzplauka? 
Cesvaine Par uzņēmējiem – viesu māju turētāji bija ļoti noslogoti. To arī veicināja Cesvaines pils pieejamība vasarā. Veikaliem klājās labi, jo iedzīvotāji no Rīgas sāka vairāk uzturēties laukos.
Alsunga A)Neviens neaizvērās ierobežojumu dēļ.

 

B)Nē, nav apkopots.

C)Sabiedriskā ēdināšana un pasākumu organizēšana, arī mežizstrāde un skaistumkopšana (frizieri).

D)Ārkārtas situācijas laikā neuzplauka neviena, bet vasarā ieņēmumu palielinājums bija ar tūrismu saistītiem uzņēmumiem (t.sk. mājražotājiem), jo aktīvāk Latvijas iedzīvotāji ceļoja pa mūsu valsti un centās apmeklēt lauku reģionus.

Kandava

Aizvērās ēdināšanas uzņēmumi, skaistumkopšanas saloni, mazie veikali, kuros netirgo pārtiku (suvenīru, amatnieku veikali), tūrisma un rekreācijas uzņēmumi. Mūsu novadā ap 15 uzņēmumi.

Visvairāk cieta – tūrisms, (viesnīcas, kafejnīcas), skaistumkopšana, amatniecība, kultūra, sports.

Uzplauka? – ražošanas uzņēmumi – grila un kūpinātavu ražošana, Dabas taku apmeklējums, brīvdabas aktīvās atpūtas zonas (rodeļi, gokarti, disku golfs), pārtikas piegāde uz mājām, interneta veikali, pārtikas ražotāji (gaļa, kūpinājumi, maize.

 Rundāle  Nav apkopojuma
 Salas novads

 Šādu informāciju neesam apkopojuši, jo pašvaldība nekādu palīdzību nevar sniegt, izņemot par telpu nomu samazināšanu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, kuri bija spiesti pārtraukt darbu. Novads nav liels un ar uzņēmējiem vienkārši sarunās noskaidrojam viņu situāciju. Septembrī arī ēdinātāji atsāka darbību, bet attālinātās izglītības dēļ vismaz uz pusi vienam no viņiem samazinājās ieņēmumi, bet pašlaik otrs ēdināšanas uzņēmums izsniedz ēdienu līdznešanai un nav zināms, cik ilgi viņi varēs strādāt šādā režīmā un finansiāli noturēties. Aizvērts ir IK uzņēmums, kurš nodarbojas ar masāžas pakalpojumiem.

Par uzplaukumu gan nav saņemta informācija, bet drīzāk saskaras ar līdzīgām problēmām kā visi Latvija uzņēmumi.

Papildus problēmas, piemēram, malkas tirgotājiem radīja lietus dēļ neizbraucamie meža ceļi, kad bija jāpārtrauc malkas izvešana. Covid 19 dēļ produktu ražotājiem samazinājās maizes, dārzeņu un gaļas tirdzniecības apjomi, bet veikalos apgrozījums, jo cilvēkiem samazinājās ienākumi. Droši vien, ka jābalstās uz VID sniegtajām ziņām.

 Roja  Šādu informāciju neuzkrājam un konkrētu skaitļu manā rīcībā nav, bet zivju apstrādes darba apjomi palielinājās un neviens no uzņēmumiem arī nav bankrotējis.
 Stopiņi  Pašvaldībai nav pieejama šāda informācija.
 Valka

 Oficiāli apkopotas statistikas nav, bet uzņēmējdarbībai šie bija ļoti sarežģīti laiki, īpaši Igaunijas pierobežā, kur liela daļa ieņēmumu balstās tiešu uz igauņu klientiem. Jāpiemin, ka Igaunijas pierobežas, tai skaitā Valkas novada, uzņēmējdarbībai vislielākos zaudējumus nodarīja Igaunijas Republikas valdības, nevis Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktie ierobežojumi.

17. martā Igaunijas valdība nolēma uz laiku atjaunos robežkontroli uz visas robežas. Slēgto robežu dēļ, būtisku apjoma kritumu alkohola mazumtirdzniecības veikali. Tas skaidrojams ar to, ka galvenā pircēju mērķauditorija bija tieši ārvalstu pircēji, īpaši tūristi no Igaunijas un Somijas.

Būtiskus zaudējumus cieta arī vietējie ēdināšanas uzņēmumi un ziedu veikali.

Autobūves detaļu ražošanas uzņēmums SIA “efn Nord” slēdza savu Valkas filiāli un darbu zaudēja aptuveni 40 darbinieku. Lai arī uzņēmumam finansiālas grūtības un plāni par filiāles kapacitātes samazināšanu bija jau pirms Covid-19 pandēmijas, tās izraisītās sekas šo procesu paātrināja.

Uzplaukumu pieredzēja putu polietilēna un burbuļplēves ražotājs SIA ”PEPI RER”. Uzņēmumam ir laba pieredze ražotās produkcijas piegādei visā pasaulē.

 Balvi  Nav aizvērušies neviens. Vissmagāk cieta – ēdināšana, pasākumu rīkošana (apkalpošana), skaistumkopšana
Ozolnieki Ozolnieku novada pašvaldība nav apkopojusi informāciju par ierobežojumu ietekmi uz pašvaldībā reģistrēto uzņēmumu darbību

Pašvaldība  Vai Jūsu pašvaldība, salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem iztērēja vairāk uz dezinfekcijas un sejas un deguna aizsardzības līdzekļiem? Ja jā, kādās summās iet runa? 
Cesvaine Jā, ieguldījām naudiņu arī roku dezinfekcijas stendos un dezinfekcijas līdzekļos, kas sākotnēji nebija plānots.
Alsunga Jā, pavasarī ap 200 EUR.
Kandava Jā, protams, nekad iepriekš nav bijusi vajadzība pēc sejas aizsarglīdzekļiem (maskas+ sejas vairogi = 489,49 eur, roku dezinfekcijas līdzekļiem = 4220, 56 eur, izglītības iestāžu infrastaru termometri = 1402,18 eur, dezinfekcijas līdzekļu statīvi = 2524,06. Kopā gadā līdz novembra mēnesim izlietots tieši šim = 8636,29 eur, bet vēl jau ir citi saistīti ar covis izdevumi.
 Rundāle  Jā, ap 5000 eiro
 Salas novads  Dezinfekcijas, sejas un deguna aizsardzības līdzekļu iegādei iztērēti 2800 EUR
 Roja  Loģiski, ka vairāk, jo Covid sākās šogad! Uz doto brīdi tie ir 2100.00 EUR
 Stopiņi  Salīdzinoši ar citiem gadiem, palielinājās izdevumi par dažādu aizsardzības līdzekļu iegādi un dezinfekcijas līdzekļu iegādi, izglītības iestādēm tika iegādāti bezkontakta roku dezinfekcijas iekārtas un bezkontakta termometri un citi aizsardzības līdzekļi. Kopējā aptuvenā summa sasniedz 10 000 EUR.
 Valka  Jā, individuālās aizsardzības līdzekļiem (IAL) tika iztērēts vairāk nekā citos gados. Pavasarī IAL iztērējām apmēram 17 000 EUR.
 Balvi  Pašvaldība ir iztērējusi uz šo brīdi 11 773 euro no pašvaldības budžeta līdzekļu iegādei.
Ozolnieki Protams, ka pašvaldība iztērēja vairāk līdzekļu dezinfekcijas līdzekļu iegādei, sejas un deguna aizsardzības līdzekļi iepriekš netika masveidā iegādāti, netika iegādāti arī aizsargvairogi telpām, termometri un tml. preces. Tie varētu būt ap 40000 EUR

Pašvaldība  Kādas iedzīvotāju problēmas Jūsu pašvaldība sāka risināt, kuras nebija pirms kovida ērā? 
Alsunga Atbalsts sabiedriskās ēdināšanas uzņēmējiem, piemēram, telpu nomas atlaides. Iedzīvotājiem bija nepieciešams morāls atbalsts, kā arī idejas, kā tikt galā ar stresu laikā, kad nekas nenotiek.
Kandava Pastiprināti psihologa pakalpojumus, pārtikas paku piegāde skolēniem, vientuļajiem pensionāriem. Daudzīvojamo māju kāpņu telpu dezinfekcija. Pastiprināti pabalsti – darbu zaudējošajiem, krīzes pabalsti. Pašvaldības policijai tika uzdota pastiprināta kontrole par 2 m neievērošanu, pašizolācijas neievērošanu, pulcēšanās pārkāpumiem.
 Rundāle  Ēdināšanas kompensācijas un pārtikas pakas skolēniem, slimnieku transportēšana.
 Salas novads  Atrisināta pakalpojumu pieejamība pašvaldības ēkās, kur ierīkotas zvanu pogas, kas līdz šim visur nebija.
 Roja  Skolēnu un daudzbērnu ģimeņu ēdināšana, sejas masku iegāde, darbinieku veselības apdrošināšana.
 Stopiņi  Nācās risināt skolēnu ēdināšanas jautājumu attālināto mācību laikā, tika veikts iepirkums un bērniem piegādātas pusdienas mājās, tiem kuri pieteicās šādam pakalpojumam, pārējiem vecākiem tika izmaksāti ēdināšanas pabalsti.
 Valka  Pavasarī, kad valstī izsludinās ārkārtas situācijas dēļ, bērni neapmeklēja izglītības iestādes, Valkas novada sociālais dienests nodrošināja brīvpusdienu piegādi mājās trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimenēm.
Bija jādomā risinājumi, lai varētu nodrošināt attālināto mācību procesu, kā arī pašizolācijas iespējas cilvēkiem, kas atgriezušies no ārzemēm.
Brīdi, kad bija slēgta Latvijas-Igaunijas robeža, Valkas pašvaldība apkopoja informāciju par tiem cilvēkiem, kam ikdienā jādodas pāri robežai darba, izglītības vai medicīnas pakalpojumu dēļ un sadarbojoties Igaunijas Policijas un Robežsardzes padomi rada iespēju šiem cilvēkiem robežu šķērsot.
Vēlāk Valkas un Valgas pašvaldībām izdevās panākt izņēmumu abu valstu (Latvijas un Igaunijas) noteikumos, lai šiem iedzīvotājiem būtu ļauts šķērsot robežu neievērojot pašizolāciju, jo Valkas-Valgas ekonomika ir cieši saistīta un ir daudz cilvēku, kas dzīvo vienā valstī, bet strādā otrpus robežai.
Ozolnieki Problēmas nav mainījušās, pieaudzis ir to pašvaldības iedzīvotāju skaits, kuriem nepieciešama dažāda veida palīdzība

Pašvaldība  Vai Jūsuprāt Jūsu pašvaldībā radās, kādas pozitīvas pieredzes vai pārmaiņas, sakarā ar COVID ierobežojumiem?
Cesvaine
Alsunga Izpratne, ka ir iespējams efektīvi strādāt arī no mājām.
Kandava Saliedējās cilvēki, iepazinām vairāk iedzīvotājus, jo daudzi nāca pēc palīdzības, daudzus apsekojām, daudzi nāca ar ziedojumiem un atbalstu.
 Rundāle  Nē
 Salas novads  Covid 19 seku mazināšanai pašvaldībai ir radusies iespēja aizņemties un atjaunot divus lauku ceļus, nosiltināt bērnudārza fasādi (iesniegto projektu neatbalstīja, jo nebija iespējams sasniegt CO 2 samazināšanas rādītāju, nomainīto logu un jumta dēļ).
 Roja  Jā
 Stopiņi  Pašvaldības darbā vairāk ieviestas attālinātā darba iespējas, palielinājies elektroniski pieejamo pakalpojumu izmantošanas skaits no iedzīvotāju puses.
 Valka  Rasta iespēja nodrošināt domes un komiteju sēdes attālinātā veidā.
Ozolnieki Pozitīvas pārmaiņas, kas saistītas ar ierobežojumiem nav novērotas

Pašvaldība  Kādas prognozes ir par nākošo ierobežojumu sekām?  
 Cesvaine Kā būs uz priekšu – nezinām! Nākošais gads būs smags pats par sevi, jo pašvaldību budžeti ir samazināti, jāceļ algas (minimālā, līdz ar to arī pārējās), jāpalielina sociālie pabalsti un vēl administratīvi teritoriālā reforma.
Alsunga Šis cilvēkiem būs psiholoģiski grūtāks laiks, jo savu ietekmi dos arī tas, ka ilgi ir tumšais laiks un nekomfortablāk ir iziet svaigā gaisā. Ja visā pasaulē ekonomika samazināsies, tad var skart arī Alsungas novada iedzīvotājus kā bezdarbs vai algas samazināšanās (īpaši ar eksportu saistītās nozarēs, piemēram, mežsaimniecībā).
Kandava Atkal puse zaudēs darbu, dīkstāves pabalstus neiespējami izkārtot birokrātijas dēļ, tumšais laiks novedīs cilvēkus vēl vairāk depresijā kā tas bija pavasarī, jo nenotiks ne kultūras ne sporta pasākumi, amatierkolektīvu darbība, veselību veicinošie treniņi. Aukstajā laikā āra nodarbības arī izpaliks. Juks ģimenes, jo visi “mīcīsies” vienuviet diennaktīm. Pansijas informē, ka aizvien vairāk nonāk cilvēki iestādēs ar pašnāvnieciskām tieksmēm, Krīžu centri pārpildīti, vardarbības ģimenēs. Bērniem nav , kur palikt, jo pulcēties nedrīkst, “sēž” mājās telefonos, pulciņi nenotiek.
Uzskatu, ka ārkārtas situāciju vajadzēja noteikt pilsētās, novados, kur ir uzliesmojumi un vairāk par 20 saslimušo, nevis visā Latvijā, kur neslimo neviens, vai ir 2 pozitīvi testi ☹
 Rundāle  Bēdīgas
 Salas novads  Atsevišķi cilvēki ir panākuši, ka viņu tiesības ceļot ir nostādītas augstāk par sabiedrības interesēm, un līdz ar to tagad Latvijā jau nekontrolēti pieaug saslimstība. To intervijā teica arī Valsts prezidents. Ietekmējoties no ES pieejas krīzes situācijas risināšanā, vismaz netiek ieslēgt totāls taupības režīms, kas cilvēkus novestu pie galīga izmisuma un jauna aizbraukšanas viļņa. Labi, ka labo pieļautās kļūdas un ņem vērā kaimiņvalstu finansiālā atbalsta pasākumu pieredzi. Slikti, ka neinformē pašvaldības par konkrēto iedzīvotāju saslimstību, lai ātri pārtrauktu slimības ķēdes pašvaldības iestādēs. Slimie cilvēki paši ir atbildīgi (ar vienu sastapto izņēmumu) ātrāk informē un tas ir zināma veida glābiņš, lai ierobežotu vīrusa izplatību novadā. Droši vien, ka pietiek ar izsludinātiem ierobežojumiem, bet ja tos patiešam ievēro. Ja konkrētajā skolā nav saslimstības, tad mācībām būtu jānotiek klātienē, kur lēmumu pieņem pašvaldība, kā skolas dibinātājs, kopā ar skolas direktoru.
 Roja  Cilvēki būs draudzīgāki un viens otru atbalstošāki! Un daudz vairāk var panākt darbojoties kopā, nevairojot negācijas.
 Stopiņi  Par sekām šobrīd spriest vēl ir grūti. Tas ko paredzam, ka pašvaldībā turpinās pieaugt izdevumi par dezinfekcijas un aizsardzības līdzekļiem. Turpinās samazināties ieņēmumi par maksas pakalpojumiem atcelto kultūras un sporta pasākumu dēļ, slēgto iestāžu dēļ, kuras nevar izīrēt telpas nodarbībām un pasākumiem. Tomēr, prognozējam ka būtisku iespaidu uz pašvaldības budžetu šis samazinājums neatstās un ceram, ka situācija tomēr mainīsies un saslimstība mazināsies, bet esam gatavi risināt visas problēmas.
 Valka  Speciālistu, tai skaitā skolotāju, medicīnas darbinieku un sociālo darbinieku “izdegšana”.
Ozolnieki Jo ilgāk vilksies krīze un dažādie ierobežojumi, jo būs vairāk to, kuriem būs nepieciešama pašvaldības palīdzība dažādu pabalstu veidā


 

Mareks Kalniņš AdministratorKeymaster
Kā kaislīgs smēķētājs, stipras kafijas/tējas dzērājs nekad nestaigās ar baltiem zobiem, veltot 5 minūtes zobu tīrīšanai ik pēc 4 gadiem, tā Tauta nekad nedzīvos Taisnīgā, sakārtotā un Brīvā Valstī, veltot Valsts attīstībai 5 minūtes, ik pēc 4 gadiem nobalsojot Vēlēšanās. Neskatoties uz Cilvēka Radošo garu un milzīgo potenciālu – Ideālās Valsts NAV. Tiek minēti daudzi bubuči, “Ideālā Valsts” vēlas ar piemēriem nodemonstrēt, ka tam ir tikai un vienīgi 1 iemesls – Arogance. Akūti Hroniska nespēja daudzpusīgi iedziļināties ārpus savām esošajām Zināšanām, Dogmām, Ticībām un Pārliecībām. Saskaroties ar informāciju, kas ir pretēja sev zināmajam, indivīds nevis iedziļinās, mācās un uzņemot jaunu informāciju/zināšanas – pašatīstās un koriģē savas zināšanas, uzvedību un prasmes, bet vēršas pret citādas informācijas nesošo indivīdu.
https://idealavalsts.lv/
follow me
×
Mareks Kalniņš AdministratorKeymaster
Kā kaislīgs smēķētājs, stipras kafijas/tējas dzērājs nekad nestaigās ar baltiem zobiem, veltot 5 minūtes zobu tīrīšanai ik pēc 4 gadiem, tā Tauta nekad nedzīvos Taisnīgā, sakārtotā un Brīvā Valstī, veltot Valsts attīstībai 5 minūtes, ik pēc 4 gadiem nobalsojot Vēlēšanās. Neskatoties uz Cilvēka Radošo garu un milzīgo potenciālu – Ideālās Valsts NAV. Tiek minēti daudzi bubuči, “Ideālā Valsts” vēlas ar piemēriem nodemonstrēt, ka tam ir tikai un vienīgi 1 iemesls – Arogance. Akūti Hroniska nespēja daudzpusīgi iedziļināties ārpus savām esošajām Zināšanām, Dogmām, Ticībām un Pārliecībām. Saskaroties ar informāciju, kas ir pretēja sev zināmajam, indivīds nevis iedziļinās, mācās un uzņemot jaunu informāciju/zināšanas – pašatīstās un koriģē savas zināšanas, uzvedību un prasmes, bet vēršas pret citādas informācijas nesošo indivīdu.
https://idealavalsts.lv/
follow me
Latest Posts

Komentējiet šeit