Par mums

Enerģijas Nezūdamības likuma nepamanītās Aksiomas

Dažādie, Cilvēka & Visuma, kopīgie Struktūrelementi un to sastāvdaļas.
Enerģijas nezūdamības likums nosaka, ka Enerģija pāriet no vienas formas citā, bet, tā kopsumma – nemainās.
Tas ir zināms Fizikas fakts. 
Viss no Kaut kā sastāv, arī Enerģijas nezūdamības Likums!
Ja šis Fizikas Likums ir Patiess un Enerģija tieši tā arī uzvedās, tad, lai tas varētu darboties, ir nepieciešami noteikti priekšnosacījumi. Un tas līdz šim ir palaists garām…
No šī likuma un novērojumiem fizikā izriet:
A) Visuma struktūrelementi (sastāvdaļas), no mazākā līdz lielākajām, piedalās sev raksturīgas/piederošas enerģijas uzņemšanas, glabāšanas, pārveidošanas un nodošanas procesā, jeb enerģijas apmaiņas procesos.
Tas savukārt nozīmē, ka:
B)Visuma struktūrelementiem (un to sastāvdaļām) jābūt veidotiem tā, lai tie prastu:
 1. Uzņemt Enerģiju;
 2. Pārveidot Enerģiju no viena veida citā;
 3. Glabāt un/vai Nodot – pārveidotu vai nepārveidotu – Enerģiju citam mijiedarbībā esošam struktūrelementam.
Tas savukārt nozīmē, ka: un tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi:
C) Visuma sistēmas struktūrelementi (sastāvdaļas) ir savstarpēji saistītas un to eksistence izriet, kā citu sistēmu un to struktūrelementu (sastāvdaļu) mijiedarbības produkts. Katrai sistēmai un to struktūrelementiem (sastāvdaļām) ir sava raksturlielumu pasaule, kas atšķiras no to veidojošo struktūrelementu (sastāvdaļu) pasaules raksturīgajām īpašībām, bet tie visi nodrošina enerģijas pārvades – transformācijas procesu.
 
Lai Enerģijas nezūdamības likums darbotos, katrai daļiņai, neatkarīgi no tās uzbūves un izmēriem jāprot 2 lietas:
 1. Uzņemt enerģiju;
 2. Nodot enerģiju. 
Transformācija, kā tāda nenotiek, jo…
• …atkarīga, no daļiņas strukturālās uzbūves – enerģijas apmaiņas procesa vairāku daļiņu ķēdītē:
 •    ja daļiņas, ir savstarpēji identiskas un neatkarīgas 
vai 
 •    to struktūrelements/sastāvdaļa ir citas enerģijas apmaiņas struktūrelementu ķēdes sastāvdaļa.
No visas lielās objektu daudzveidības, ir maz objektu Visumā, kas “izstaro”, jeb emitē – Enerģiju. Zvaigznes un vai vienā, otrā vai trešā Zvaigznes sabrukšanas stadijā, emitē Enerģiju. Pārējie objekti visumā, no lielākā vai mazākā, tikai pārvada/atstaro uz tās krītošo Enerģiju.
Saules enerģija ir enerģija, kuru Saule izstaro elektromagnētisko viļņu veidā, cilvēki galvenokārt to jūt gaismas un siltuma veidā. Zemāk ir visi Elektromagnētisko viļņu veidi, tai skaitā Saules izstarotie.

Saules izstaroto, Elektromagnētisko starojumu pēc viļņa garuma mēdz iedalīt septiņos starojuma veidos:
 1. Gamma starojums,
 2. Rentgenstarojums,
 3. Ultravioletais starojums,
 4. Redzamā gaisma,
 5. Infrasarkanais starojums,
 6. Mikroviļņi,
 7. Radioviļņi.

Viss šajā pasaulē ir šo dažādo Enerģiju ieplūšana, izplūšan, pārplūšana un savstarpējā mijiedarbība, kas izpaužas un ko mēs novērotāji no malas redzam?

Tāpēc ir svarīgi, saprast Visuma struktūru, jo tādā veidā rodas priekšstats, kā pārplūst…

 

Varat atstāt komentāru šeit