Ideālā Valsts

“Ideālās Valsts” Mērķi un sakars ar Vakcinēšanu

“Ideālā Valsts” ir īstermiņa un ilgtermiņa mērķi.

Pareizāk sakot mērķis ir viens – “Ideālās Valsts”. Bet, lai to ieviestu ir nepieciešams saprast traucēkļus, kas traucē to realizēt TAGAD. Līdz ar to – ir īstermiņa un ilgtermiņa mērķi.


Saproti pareizi – manam viedoklim, Tavā dzīvē nav galīgi nekādas nozīmes, ja mūsu faktoloģija nav sinhronizēta.

Iedomājies, ja pateikšu – ir iespējams izveidot Valsts iekārtu bez Naudas, kur viss būtu pilnīgi par brīvu, cilvēki strādātu 4 stundas nedēļā, to darbu, kas izriet no to talantiem un visu pārējo laiku pavadītu attīstot sevi, savus bērnus, ģiemeni, izpaužot savus talantus un baudot dzīvi!

Sabiedriskās iekārtas mērķis būtu attīstīt un palīdzēt realizēt, katra indivīda talantus!

Sabiedriskā iekārta bez kariem, zādzībām un noziegumiem, jo nebūtu vajadzība pēc tiem!

Tavs viedoklis – nerealizējama utopija.

Un tā arī ir – manam viedoklim, Tavā dzīvē nav galīgi nekādas nozīmes, ja mūsu faktoloģija nav sinhronizēta. Balstoties uz kopīgu faktoloģiju var vienoties kopīgos darbos, mērķos un motivācijā apvienoties kopīgai rīcībai un darbiem. Mērķis ir viens – Ideāla Valsts, bet darbi līdz tam ir milzīgi daudz un dažādi. Ar pirmo acu skatienu savstarpēji nesaistīti. Bet tas ir pirmajā acu skatienā. 

“Ideālās Valsts” – uzdod jautājumus, meklē atbildes, noskaidro sastāvdaļas, lai savienotu visas sastāvdaļas vienā veselumā – Patiesībā.

“Ideālās Valsts” – Zināšanu un Rīcības kopums – Platforma, lai Tauta staigātu “baltiem zobiem”, katru dienu.

“Ideālās Valsts” – Informatīvi, pētniecisks un izglītojošs projekts, kura pētniecības lauciņš ir Vēsturiskā Evolūcija – Cilvēka Psihofizioloģiskajā uzbūvē un tās darbības izpausmē – Politikā, Finanšu sistēmā, Ekonomikā, Ģeopolitikā, Zinātnē, Izglītībā, Kultūrā, Filozofijā, Sportā, Medicīnā utt. Šīs Vēsturiskās Evolūcijas procesā esošās sastāvdaļas – Cilvēki, to uzbūve (Fizioloģiskā un AIUAARNSa) un Satura dēļ dzīvojam pasaulē, kāda tā ir. Zinot, Saprotot un Pārzinot – visas sastāvdaļas, to savstarpējās mijiedarbības, dažādu mijiedarbību mehānismus, kā ietekmēt un vadīt šīs mijiedarbības noteikta uzdevuma sasniegšanā var mainīt visu pasauli apkārt.

“Ideālās Valsts” ir informācijas, zināšanu un pieredzes sinhronizācijas instruments starp dažādiem cilvēkiem, lai tie uz vienotas faktoloģiskās/pieredzes bāzes apvienotos kopīgā darbā – Ideālas Valsts veidošanā.

“Ideālās Valsts” un MC pirmie īstermiņa mērķi un publikācijas sevī ietvers:

 • Piedāvāt alternatīvu –  Reliģiskajiem, Cilvēces rašanās modeļiem, variantu, kas balstīsies uz ar MC papildinātu Visuma rašanās un attīstības modeļa bāzes. Tas dos sapratni no kurienes Cilvēce nāk un uz kurieni iet, līdz ar to atmetot nevajadzīgus attīstības variantus, kas traucēs šim ceļam;
 • Izskaidrot un iemācīt Katru, ka Cilvēka emocijas, sajūtas un Rīcība balstās tikai un vienīgi uz informāciju/pieredzi, kas ir katra indivīda galvā. Fiziski;
 • Tāpēc ir ļoti būtiski noskaidrot, kas ir Politisko, Ekonomisko, Medicīnas, Biznesa procesa vadošo cilvēku galvās, jo tas noteiks uz kurieni iet attīstība un vai šī attīstība ir tādu, kādu grib parastā tauta?;
 • Izskaidrot ar ko atškiras Empīrisks fakts no Zinātniska fakta. Izveidojot vispāratzītu standartu, kādai informācijas kvalitātei ir jābūt, lai varētu apgalvot, ka tas ir zinātnisks fakts;
 • Pastāstīt par Herd immunity rašanās vēsturi un nopamatot, kāpēc tas nav zinātnisks fakts – marketinga triks, jā, bet ne zinātnisks fakts;
 • Balstoties uz Nobela medicīnas prēmijas ieguvēja un Alerģijas termina ieviesēja darbiem, panākt, ka tiek atzīts, ka Vakcinācija izraisa Alerģiju;
 • Izmaiņas lielās Sociālās sistēmās, kā – Valsts, notiek lēnu. Viss ir atkarīgs no Iedzīvotāju, Valsts un Pašvaldības Pārvalžu, Medicīnas iestāžu un Izglītības sistēmā strādājošo zināšanām un no tā izrietošajām “Ticībām”. Tāpēc tauta un mediķi sadalīsies un izveidosies situācija, kad izmaiņas tiks kavētas pamatojoties ar tieši nepietiekamām zināšanām un starptautisko iestāžu spiedienu. Šajā laikā ieviest un realizēt eksperimentu, kas apstiprinās, ka Vakcinācija izraisa Alerģiju;
 • Ieviest un realizēt eksperimentu, kas pierādītu, ka pretgripas potēšanai ir veselīgākas alternatīvas;
 • Šī paša iemesla dēļ panākt un nodrošināt, ka tiek iegādātas labaratorijas iekārtas, kas spēj diagnosticēt dažādos proteīnus, smagos metālus un citus bioķīmiskus piemaisījumus vakcīnās;
 • Ieviest kārtību, ka tiem iedzīvotājiem, kuru bērni tiks Vakcinēti, medicīnas kartēs līdzās atzīmei par vakcinācijas veidu un datumu tiek piefiksēti proteīni, smagie metāli un citi piesārņojumi (vīrusi piemēram), kas bija vakcīnā; 
 • Ieviest kārtību, ka tiem iedzīvotājiem, kuru bērni tiks Vakcinēti, tiks iedota atsevišķa karte, kurā fiksēt jebkuras veselības pārmaiņas pēc vakcinācijas ilgākā posmā, ar skaidriem definējumiem, kam ir jāpievērš uzmanība;
 • Balstoties uz Nobela Medicīnas Prēmijas ieguvēja, alerģijas termina ieviesēja un citu pētnieku darbiem veidot sapratni, ka Vakcinācija izraisa autoimūnās slimības. Tas būs bikiņ tālāk nākotnē, sākuma momentā būs pietiekami, ja izprotot mehānismus saprot, kā autoimūnās saslimstības veidojas tieši pateicoties vakcinācijai;
 • Izveidot optimālu sistēmu, informācijas apkopošanā un analīzē, ko izplata disidentiskie ārsti un pētnieki;
 • Izveidot optimālu sistēmu, mācību vielas papildināšanai jaunajiem speciālistiem un jau diplomētajiem ārstiem;
 • Izveidot informatīvus materiālus topošajiem un jau esošajiem ārstiem, lai tie zinātu, kādi vakcīnas komponenti izsauc blakus parādības, kas paredzētas Latvijas likumdošanā, kā tos diagnosticēt un ārstēt;
 • Apkopot un izanalizēt Citu valstu likumdošanā ietverto blakusparādību slimības, to diagnostiku un ārstēšanu;
 • Izveidot optimālu mehānismu, kas papildina Ministru kabineta noteikumus esošā pielikuma sarakstu ar blakusparādībām, kas paredzēts MK noteikumos Nr.1040 – Kārtība, kādā ārstniecības persona ziņo par vakcinācijas izraisītajām komplikācijām, balstoties uz citu valstu pieredzi;
 • Balstoties uz šīs informācijas sagatavot informatīvos materiālus Latvijas topošiem un esošiem mediķiem un tos informēt;

 Strādājot pie šo mērķu realizēšanas tiks publicēts liels apjoms informācijas, kura Latvijā nav publicēta un apspriesta. Daudzi temati nebūs tiešā veidā saistīti ar Vakcināciju. Tomēr no tiem izrietēs nākošie mērķi, kas tiks papildināti.

Mareks Kalniņš AdministratorKeymaster
Kā kaislīgs smēķētājs, stipras kafijas/tējas dzērājs nekad nestaigās ar baltiem zobiem, veltot 5 minūtes zobu tīrīšanai ik pēc 4 gadiem, tā Tauta nekad nedzīvos Taisnīgā, sakārtotā un Brīvā Valstī, veltot Valsts attīstībai 5 minūtes, ik pēc 4 gadiem nobalsojot Vēlēšanās. Neskatoties uz Cilvēka Radošo garu un milzīgo potenciālu – Ideālās Valsts NAV. Tiek minēti daudzi bubuči, “Ideālā Valsts” vēlas ar piemēriem nodemonstrēt, ka tam ir tikai un vienīgi 1 iemesls – Arogance. Akūti Hroniska nespēja daudzpusīgi iedziļināties ārpus savām esošajām Zināšanām, Dogmām, Ticībām un Pārliecībām. Saskaroties ar informāciju, kas ir pretēja sev zināmajam, indivīds nevis iedziļinās, mācās un uzņemot jaunu informāciju/zināšanas – pašatīstās un koriģē savas zināšanas, uzvedību un prasmes, bet vēršas pret citādas informācijas nesošo indivīdu.
https://idealavalsts.lv/
follow me
×
Mareks Kalniņš AdministratorKeymaster
Kā kaislīgs smēķētājs, stipras kafijas/tējas dzērājs nekad nestaigās ar baltiem zobiem, veltot 5 minūtes zobu tīrīšanai ik pēc 4 gadiem, tā Tauta nekad nedzīvos Taisnīgā, sakārtotā un Brīvā Valstī, veltot Valsts attīstībai 5 minūtes, ik pēc 4 gadiem nobalsojot Vēlēšanās. Neskatoties uz Cilvēka Radošo garu un milzīgo potenciālu – Ideālās Valsts NAV. Tiek minēti daudzi bubuči, “Ideālā Valsts” vēlas ar piemēriem nodemonstrēt, ka tam ir tikai un vienīgi 1 iemesls – Arogance. Akūti Hroniska nespēja daudzpusīgi iedziļināties ārpus savām esošajām Zināšanām, Dogmām, Ticībām un Pārliecībām. Saskaroties ar informāciju, kas ir pretēja sev zināmajam, indivīds nevis iedziļinās, mācās un uzņemot jaunu informāciju/zināšanas – pašatīstās un koriģē savas zināšanas, uzvedību un prasmes, bet vēršas pret citādas informācijas nesošo indivīdu.
https://idealavalsts.lv/
follow me
Latest Posts

Komentējiet šeit

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share