"Ideālā Valsts" jaunumi

Ir 4 Potenciāli notikumu scenāriji

Cilvēka Pārliecību un Ticību veido informācija, kas ir Pārliecības/Ticības pamatā.
Adekvāts – cilvēks, kas sastopoties ar sev pretrunīgu informāciju, spēj iedziļināties, izvērtēt izprast un rediģēt sevī esošo informāciju, brīdī, kad saprot, ka jaunienākušā informācija, sniedz vairāk un plašāk skaidrojumu novērojamajam fenomenam.
Neadekvāts cilvēks ir Arogants cilvēks – dažādu iemeslu dēļ, tam eksistē tikai sava patiesība.

Neskatoties, kurā barikādes pusē atrodies, kā vienā, tā otrā pusē ir neadekvāti cilvēki. Lai paliktu Adekvāti un sekotu līdzi notikumiem, “Ideāla Valsts” ir sagataojusi 4 potenciālus scenārijus, kas sasisti 5 blokos. Katram scenārijam būs sava publikācija, lai redzi un vari sekot, kas notiek.
Dotajā brīdī, Valsts iedzīvotāji ir sadalījušies.

Ir 4 potenciāli scenāriji, kas sadalīti 5 blokos:

1. 1)Epidēmija ir īsta; 2)Ierobežojumi un Vakcīna ir vienīgie efektīvākie cīņas veidi: 3)Vakcīna ir droša un neizraisīs veselības bojājumus, lielākajā daļas, vakcīnas saņēmējā; 4)nav nekādu slēptu lēmumu pieņemšanas centru – viss notiek tautas interesēs; 5)Vakcinācijai nav nekādu slēptu mērķu;

2. 1)Epidēmija ir īsta; 2)Ierobežojumi un Vakcīna nav efektīvas cīņā ar Vīrusu; 3)tā nav droša un izraisīs veselības bojājumus, lielākajā daļas, vakcīnas saņēmējā; 4)nav nekādu slēptu lēmumu pieņemšanas centru – viss notiek tautas interesēs; 5)Vakcinācijai nav nekādu slēptu mērķu;

3. 1)Epidēmija nav īsta; 2) Ierobežojumi un Vakcīna nav efektīvas cīņā ar Vīrusu; 3)Vakcīna izraisīs veselības bojājumus, lielākajā daļai vakcīnas saņēmēju; 4)ir slēptu lēmumu pieņemšanas centri – viss notiek šauru grupu interesēs; 5)Vakcinācijai nav nekādu slēptu mērķu;

4. 1)Epidēmija nav īsta; 2) Ierobežojumi un Vakcīna nav efektīvas cīņā ar Vīrusu; 3)tā izraisīs veselības bojājumus, lielākajā daļas, vakcīnas saņēmējā; 4)ir slēptu lēmumu pieņemšanas centri – viss notiek šauru grupu interesēs: 5)Vakcinācijai ir slēpti mērķi;

Bloku izskaidrojums:
1)Epidēmija ir/nav īsta; Reālās dzīves dati parādīs. Oficiālās iestādes un mainstrīms apgalvo Epidēmija ir īsta.
2)Bloks – ierobežojumi un vakcīnas efektivitāte. Tie var būt efektīvi un var nebūt efektīvi; Reālās dzīves dati parādīs. Oficiālās iestādes un mainstrīms apgalvo ierobežojumi un Vakcinācija ir efektīva.
3)Bloks – vakcīnas drošība un veselības bojājumu izraisītās sekas. Vakcīna var būt droša un var nebūt droša, līdz ar to izraisot veselības bojājumus mazā un vai lielā daļā iedzīvotāju; Reālās dzīves dati parādīs. Oficiālās iestādes un mainstrīms apgalvo, ka veselības bojājumi ir ļooooti retos gadījumos, Latvijā nav neviena apstiprināta nāves gadījuma. Publiskajā telpā cirkulējušie gadījumi NAV. Valsts iestādes un mainstrīma mediji, tos neatzīst.
4)Bloks. Slēptie lēmumu pieņemšanas Centri. Katrā Valstī ir Tauta. Tauta grib – A), B), C), D) utt Z). Ir Cilvēku grupas, kuras dažādu iemeslu dēļ grib un vēlas citas lietas, pretēji Tautas interesēm. Tie nevar atklāti tikties un par to runāt, tāpēc apvienojas slēgtās grupās, kur apspriež un risina sev svarīgus jautājumus. Tādas grupas var būt un var nebūt; Reālās dzīves dati parādīs. Oficiālās iestādes un mainstrīms apgalvo, ka nav nekādu slēpto interešu centri, tie ir konspirologu insperēti.
5)Slēptu mērķu iestrādāšana Vakcinācijā. Tādas Ir vai nav. Reālās dzīves dati parādīs. Oficiālās iestādes un mainstrīms apgalvo, ka protams nav…
Ja patiess ir 1 variants – pandēmijas, ierobežojumu, Vakcinācijas drošumam, un to skaidrojošā ”konspiroloģija” par slēgtajām un ne tik slēgtajām struktūrām un to patiesajiem mērķiem neeksistē, tad visi ticīgie un neticīgie – tuvākajā nākotnē nomierināsies un visi Sabiedriskās dzīves procesi atgriezīsies ierastajās sliedēs. 
Ja patiess ir 2 variants – variants – pandēmijas, ierobežojumu, Vakcinācijas drošumam, un to skaidrojošā ”konspiroloģija” par slēgtajām un ne tik slēgtajām struktūrām un to patiesajiem mērķiem neeksistē, tad visi ticīgie un neticīgie – vidējā nākotnes perspektīvā, jeb bikiņ “pašūmēsies” un nomierināsies, jo visi Sabiedriskās dzīves procesi atgriezīsies ierastajās sliedēs.
Ja patiess ir 3 un vai 4 varianti – tad ar vien vairāk krāsies Vakcinācijas negatīvo pieredžu stāsti. Jo vairāk ierobežos un atņems tiesības un iespējas, kā Vakcinētajiem, tā arī nevakcinētajiem. Jo biežāk Cilvēki sastapsies savā un vai draugu apkārtnē ar Veselības bojājumiem, jo vairāk paliks Neticīgo Vakcinācijai un Cilvēki ar laiku gribēs saprast:

Kas notiek? Kāpēc notiek tā? Kas pieņem lēmumus? Kā izveseļoties? Kur strādāt? Ko darīt? Kā mācīt un audzināt bērnus? Kā pasargat bērnus?Būs vēl virkne jautājumu, kas radīsies sabiedrībā, bet būtiskākie būs šie.

Mēs, kas esam jau izdarījuši savu izvēli un daļēji jau piespiedu kārtā esam izstumti no Sabiedriskās dzīves, mums ir jābūt gataviem palīdzēt tiem, kas nokļūst turpat kur mēs vēl pirms brīža. Pievienojies:

Varat atstāt komentāru šeit