Ideālā Valsts

Nenogaliniet Džordano Bruno, kārtējo reizi

Lūdzu, savu Emociju, Sajūtu, Domu un Uzvedības Mehāniskās Dabas dēļ

Nenogalini Džordano Bruno – Kārtējo reizi

Cilvēka Psiholoģija un Psihes izpausmes – uzvedībā, vārdos, emocijās, sajūtās ir tik pat Mehāniskas dabas, cik Cilvēka fizioloģija ir. Dzīvība, kas iedzimst Cilvēkā nav. Tāpēc ir vitāli saprast, kā Cilvēka Psiholoģija darbojās. Tas sīki un smalki ir aprakstīts “Mehāniskās Cilvēcības” teorijā, bet tā, kā tā vēl nav publicēta uz doto brīdi, tad izmantosim izvilkumus. Ja gribi saprast jebkuru Cilvēku – aizmirsti par psiholoģiju. Tā ir pārāk komplicēta, lai to bez ilgstošas studēšanas spētu saprast un pat ja saproti, tā neatbild uz veselu kaudzi jautājumu. Tā vietā Tev ir jāsaprot, ka Viss no kaut kā sastāv un pamēģini izmantot sekojošo MC Modeli –

 1. Ir kaut, kas, ko sauc Dzīvība (turpmāk Dzīvībiņa), citās situācijās to pašu dēvē par Apziņu,
 2. Iedzimst Cilvēka Ķermenī, ar
 3. to ko sauc Psihe, jeb – AIUAARNS – Automātiska Informācija Uzņmšanas, Apstrādes, Atbildes Reakciju Nodrošināšanas Sistēma. Patreiz dēvē – Psihe.
 4. Šī trīsvienība ir nepārtrauktas enerģijas transformācijas Vidē, kas aprakstīta Enerģijas nezūdamības likumā un ir tā sastāvdaļa.

 

Viss no Kaut kā sastāv, arī Enerģijas nezūdamības Likums!

 

Enerģijas nezūdamības likums nosaka, ka Enerģija pāriet no vienas formas citā, bet tā kopsumma – nemainās.

No šī likuma un novērojumiem fizikā izriet:

A) Visuma struktūrelementi (sastāvdaļas), no mazākā līdz lielākajam, piedalās sev raksturīgas/piederošas enerģijas uzņemšanas, glabāšanas, pārveidošanas un nodošanas procesā, jeb enerģijas apmaiņas procesos.

Tas savukārt nozīmē, ka Visuma struktūrelementiem (sastāvdaļām) jābūt veidotiem tā, lai tie prastu:

 1. Uzņemt Enerģiju;

 2. Pārveidot Enerģiju no viena veida citā;

 3. Glabāt un/vai Nodot – pārveidotu vai nepārveidotu – Enerģiju citam mijiedarbībā esošam struktūrelementam.

B) Visuma noteiktas sistēmas struktūrelementi (sastāvdaļas) ir savstarpēji saistīti un to eksistence izriet, kā citu sistēmu struktūrelementu (sastāvdaļas) gala produkts. Katrai sistēmai un to struktūrelementiem (sastāvdaļām) ir sava rakstur lielumu pasaule, kas atšķiras no to veidojošo struktūrelementu (sastāvdaļu) pasaules raksturīgajām īpašībām.

Tas nozīmē, ka ķirsis nokritīs no ķirša koka un nevis nāks ārā no automašīnas izpūtēja. Bet tas tieši tāpat nosaka, ka neskatoties uz Objekta izmēru – neirons/protons, atoms, molekula, šūna, cilvēks, planēta ir veidoti tā, ka tie PROT un VAR uzņemt, apstrādāt/transformēt/uzglabāt/pārveidot enerģiju. Tie ir nepārtrauktā Enerģijas apmaiņas procesā, kur Cilvēka uzvedības izpausme ir šīs energoapmaiņas – viena no – sastāvdaļām. Cilvēks ir viens no – Enerģijas Nezūdamības Likumā ietilpstošajām Sastāvdaļām. Sastāvdaļa, kas piedalās noteiktu enerģiju apmaiņas procesā. Tieši tāpat, kā Tavas acis un viss redzēšanas process no kaut kā sastāv, no visa esošā spektra Tava fizioloģiskā acs uzbūve uztver un vada tikai un vienīgi noteikta veida enrģiju/viļņus.

To ir ļoti ļoti būtiski saprast, jo no tā izriet, kāpēc un no kurienes rodas cilvēka enerģija, kas izpaužas – uzvedībā, rīcībā, emocijās, sajūtās, vārdos utt. To ir būtiski saprast, jo tieši tas nosaka, kāpēc Tu vai kāds cits rīkojies/-as un runā tieši tā un ne savādāk. Tātad – Dzīvībiņa iedzimst Cilvēka Ķermenī (skafandrs) ar AIUAARNS (psihi) un ir nepārtraukta Enerģijas apmaiņas procesa sastāvdaļa. Pie noteikta zināšanu apjoma ir viegli izprast un saprast, katra Cilvēka Fiziskā ķermeņa sastāvdaļu, funkcionalitāti un Kam tas ir domāts. Tieši tāpat, kā ķermenis sastāv no Orgāniem un dažādām sistēmām, Cilvēka AIUAARNS (psihe) sastāv no dažādām sistēmām, kas nodrošina iedzimušās Dzīvībiņas Drošību, Apmācību un Informatīvo funkcionalitāti. Bailes, Mīlestības, Naids, Vajadzības, Interese, Tieksmes, Patīk/Nepatīk, Intuīcija utt ir AIUAARNS (psihes) sastāvdaļas, kā orgāni ir Ķermeņa sastāvdaļa. AIUAARNS (psihes) mehānismiem ir savi konkrēti uzdevumi, mērķi, Jēga un RISINĀJUMI, kā tie tiek realizēti. Tiem ir noteikta funkcionāla jēga Dzīvībiņai.

Mākslinieciski salīdzinot – Dzīvībiņa iedzimst Cilvēka ķermenī – skafandrā, kurā darbojas AIUAARNS (Psihe) – automātiska informācijas uzņemšanas, apstrādas un automātiskas reakcijas nodrošināšanas sistēma.

 

Tas pats citiem vārdiem

Dzīvībiņa nav radusies uz Zemes, tā nāk no tik atšķirīgas pasaules, ka tās eksistencei un komunikācijai – ar sev līdzīgi iedzimušajiem šajā pasaulē – nepieciešams Fizisks Ķermenis un Informācijas apmaiņas sistēma, jeb Ķermenis un AIUAARNS (Psihe).

Kad Dzīvība iedzimst Ķermenī ar AIUAARNS (psihi), psihes procesi sāk visas informācijas uzņemšanu, sortēšanu un uzglabāšanu. 

Cilvēka Psihes enerģija, kas izpaužas Cilvēka Uzvedībā, Rīcībā, izpaustajās Emocijās, Vārdos utt ir atkarīga tikai un vienīgi no Cilvēkā ierakstītās informācijas – zināšanām un pieredzes. Informācija tiek glabāta fiziskā veidā ierakstīta Neironos. Informācija tiek ierakstīta Jā un Nē kategorijās. Jā kategorija dod enerģiju, Nē kategorija bremzē. Tas ir, ja informācija Cilvēkā ierakstīta Jā kategorijā tā izraisīs noteiktu rīcību/vārdu. Ja Nē kategorijā, tad Cilvēks neko nedarīs vai arī sāks stādināt savu kustību, rīcību. Tiks izmantoti noteikti vārdi, kas apraksta Nē. Ērtības labad šo trīsveinību Fiziskais Neirons + ierakstītā Informācijas + enerģētiskā vērtība tiek saukta par aĀlu. Cilvēka Fizioloģijā, neironi savstarpēji savienojas ar saitēm. Veidojoties Fiziskām saiknēm starp neironiem aĀli savstarpēji veido aĀlu kopas. aĀlu kopās esošā enerģija ir atkarīga no katra aĀla enerģētiskās vērtības un to mijiedarbības ar citiem aĀliem. Tieši tāpat, kā ja cilvēks sāk vairāk izmantot rokas muskuļus (trenniņu zālē) muskulis paliks stiprāks – enerģētiskāks. Tāpat ir ar aĀliem un aĀlu kopām – jo biežāk izmanto vienus un tos pašus aĀlus un aĀlu kopas – Vārdu, Tēžu, Teikumu veidā, jo lielāka enerģētiskā vērtība izpaužas cilvēka izpausmē – vārdos, uzvedībā, tieksmēs, ilgās utt.

 

Kopsavilkums

Dzīvībiņa iedzimst Cilvēka Ķermenī ar AIUAARNS (Psihi). Ķermenis nodrošina Dzīvības Fizisko izpausmi, AIUAARNS nodrošina informācijas uzņemšanu, apstrādi, glabāšanu cilvēka ķermenī un Dzīvība to izmanto izpaužoties Fiziski/Uzvedībā/Vārdos. Cilvēka uzvedība ir atkarīga tikai un vienīgi no informācijas – zināšanām un pieredzes, kas ir ierakstīts Cilvēkā.

Mazliet Faktu:

  • Visa informācija un Cilvēka pieredze tiek saglabāta Smadzeņu neironos fiziskā veidā. Līdzīgi, kā informācija tiek ierakstīta datoru nesējos.
  • Tā tiek ierakstīta ar speciāla proteīna palīdzību. Katra Cilvēka Ķermenis izdala noteiktu apjomu šī proteīna, atkarībā no iepriekšējās slodzes. Šis proteīns atjaunojas guļot. Katrs ir piedzīvojis situāciju, kad mācību stundā vai lekcijā sāk nākt miegs un slēdz ārā. Tas ir tieši tāpēc – Tu atradies informatīvajā plūsmā un Tava psihe automātiski, bez Tavas līdzdalības saglabāja informāciju, līdz brīdim, kad beidzās proteīns. Lai to atjaunotu, pašregulācijas sistēmas Tevi slēdza ārā. Katrs var izdarīt eksperimentu ar sevi – dodieties uz vietu, kur monotoni (neinteresanti) tiek runāts par Tev svešām/neinteresantām/jaunām lietām, un pēc kāda laika migsi ciet. Te ir jāsaprot, ka ja Tev jau ir bāzes elementi konkrētajā tēmā un ir interese iedziļināties dziļāk/paplašināt informāciju, šāda reakcija nebūs, jo:
  • Esošās Informācijas vienības Neironos un piedzīvotā/ierakstītā Pieredze neironos savstarpēji apvienojas, veidojot smadzenēs fiziskas starpneironu saites. Saprašanas. Brīdī, kad Fiziski radās fizisks savienojums starp diviem vai vairākiem savstarpēji nesaistītiem – Bāzes/Esošajiem Zināšanu/Pieredzes elementiem, starpneironu izveidošanai ir nepieciešams mazāk enerģijas/proteīna nekā izveidot jaunu. Tas ir līdzīgi, kā izrakt jaunu bedri ir nepieciešams vairāk enerģijas, nekā paplašināt esošo. Tieši tāpēc, kad cilvēks nonāk svešas informācijas plūsmā viņa informācijas ierakstīšanas Proteīns tiek iztērēts ātrāk, nekā tad, ja Informācijas bāze jau ir un notiek paplašināšanas proces. Te ir svarīgi saprast, lai ko Tu darītu – skaties TV, lasi grāmatu, avīzi, skaties teātri vai kino, sarunājies ar draugiem vai nepazīstamiem cilvēkiem veikalā/uz ielas/darbā/utt notiek nepārtraukta audio/vizuāla informācijas plūsma iekšā un ārā, kas aktivizē noteiktus Neironus. Tu to nejūti, neredzi un nedomā par to. Iedomājies – klavieres, sintezatoru vai ērģeles. Tie ir instrumenti, kas sastāv no daudz dažādām sistēmām, stīgām un mehānismiem ar daudz dažādiem taustiņiem. Šo taustiņu piespiešana izsauc skaņu. Iespējamais skaņu variāciju diapazons ir milzīgs, bet klausītājs dzird tikai un vienīgi to skaņu, kas atskan muzikantam piespiežot noteiktus taustiņus, noteiktā kombinācijā, noteiktā laika sprīdī. Neviens klausītājs koncertzālē neredz, kas tieši un kā notiek mūzikas instrumentā, tas novēro/izbauda mūziku.

Tieši tas pats notiek Tev iekšā – kamēr Zinātnieki un Tu pats/-i, nebūsi atdalījusi un sapratusi, ka Tu esi Dzīvībiņa, kas iedzimusi Cilvēka ķermenī ar AIUAARNS (Psihi) un ka tās ir 3 atsevišķas sastāvdaļas, kas darbojas kopīgi un nodrošina Dzīvības nepieciešamās funkcijas, tikmēr Tu maldīsies starp 3 priedēm.

Dotajā brīdī zinātne ir tikusi tik tālu, ka Sapratusi un Aprakstījusi Ķermeni. Mēģina izprast Psihi un apraksta tās izpausmes, jeb efektus, bet nesniedz atbildi, kas ir Psihe. Patreizējā Zinātne, kā modeli ir izvirzījusi, ka Cilvēka Ķermenis ar Psihi ir radušies un evolucionējušies Te, bet tas tā nav. Dzīvība ir tā, kas iedzimst Cilvēka Ķermenī, kur ir AIUAARNS. 

No teorijas pie prakses.

Cilvēkam PsihoFizioloģiskajā uzbūvē ir plusi, bet tai pat laikā tam ir milzīgs mīnuss – loģikas mehānisms. Viss ir atkarīgs no informācijas, kas tiek apstrādāta ar šo mehānismu. Ja informācija ir nepilnīga vai maldīga, tā dos noteiktus rezultātus un saglabāsis cilvēkā iekšā, kas savukārt radīs noteiktas Emocijas, Ticības, Pārliecības un uzvedību, kas no tā izpaudīsies. Pie tam pats Cilvēks Nezinās, ka tā ir Nepatiesa un Reaģēs tā it kā tā ir patiesa. Lielākā daļa no mums bērnībā saskārās ar pasaku par Salaveci. Esot tāds vīriņs, kas dzīvo ziemeļos un 1x gadā dodas apkārt pasauli un dāvina maziem bērniem dāvaniņas.

Skaties, kas notiek. Dzīvība iedzima cilvēka Ķermenī ar AIUAARNS. Katra Dzīvībiņa iedzimst unikālā Ķermenī/AIUAARNS un vidē – vecāki, vecvecāki, to draugi, kolēģi, kaimiņi. No šo cilvēku Zināšanām un Uzskatiem atkarīgs, kāda informācija nāks iekšā jaunajā Dzīvībiņā, kādas rotaļlietas, ēdiens, aktivitātes būs. Laikam ejot Dzīvībiņa iemācījās rīkoties ar ķemeni. Sākās informācijas apmaiņas mācīšanās – Valoda. Iemācoties izmantot runas aparātu, Dzīvībiņai tika pastāstīts stāsts, kas ierakstījās smadzeņu nieronos aĀlu veidā (tas ir fizisks neirons + informācija + enerģija). Pirmajā gadā pēc šī stāsta bērnam ir maz izpausmju. Bet ar katru nākošo gadu, bērna izpausmes paliek vairāk un plašākas. Tas gadavojas sagaidīt salaveci, mācās pantiņus, un dzismiņas, zīmē zīmējumus, raksta vēstulītes utt. Informācija bērnā sāk ģenerēt emocijas, ilgas, vēlmes un rīcību. Atkarībā no katra bērna Vides, cilvēkiem apkārt un notikumiem veidojas tikai un vienīgi viņam unikāli aĀli un aĀlu kopas. Protams, ka ne visi bērni jau no mazotnes tic Salavecim, bet tad tam ir personīga pieredze un iemesli, kas mazajā bērniņā ir saglabājusies aĀlu veidā.

Tomēr lielākā daļa bērnu tic un Viss ir labi līdz brīdim, kad bērns nonāk dzīves posmā, kad tas saskārās ar informāciju, ka Salaveča Nav – tas bija Tētis/Mamma/kaimiņš/utt. Kā bērns reaģē – māj ar galvu, saka, jā mammu/tēti Tev ir 100% taisnība, vairs nebūšu tika naivs un neticēšu tam, dāvanas man nedāviniet un iepriekšējo gadu dāvanas jums atdošu atpakaļ. Vai tā viņi saka? Jā protams, ka ir tādi bērni, kas pieņem šo jaunumu ātri, bet pārsvarā lielākā daļa bērnu Netic un Pretojās. Nē tā nav taisnība, nē neticu, turpina jautāt – kad būs salavecis utt Līdz kaut kādā brīdī tas pieņem. Un te ir pats galvenais – kas notika, līdz brīdim, ka pieņēma. Notika informācijas apmaiņa un aĀlu veidošanās un pārkārtošana smadznēs kaut kādā komunikatīvajā kombinācijā/informācijas avotā – vecāki paplašināti, atkārtoti stāstīja, draugi, internets, vecvecāki, skolotājs utt. Nav būtiski, kas tieši bija ienākošās informācijas avots ir jāsaprot, ka tā rezultātā sāka ierakstīties jauna informācija, pieredze – aĀls, kas kaut kādā brīdī beidzās un smadznēs esošie aĀli salikās tā, ka bērns zin/tic, ka Salaveča nav, bet dāvanas ir jauki saņemt, ciemos ir jauki iet, pasākumus apmeklēt ir jauki, tāpēc, lai arī salaveča nav, mēs to turpināsim. Kad pienāk diena un pašam radās bērni ir tak tik forši iepriecināt un pārsteigt mazo… Vārdu sakot rodas citi aĀli.

Tas tiešām būtu komiski, ja nebūtu tik traģiski – cilvēka emocijas un rīcība ir atkarīga no zināšanām un pieredzes. Ja tam nav zināšanas un pieredzes vai ja tam ir nepatiesas zināšanas – tas uztvers savas emocijas, kā patiesas un rīkosies atbilstoši tām. Kā Cilvēks ar 100 eiro ienākumu nekad nevarēs atrisināt savas dzīves problēmas, kā cilvēks tērējot 1000 eiro ienākumus, tā arī cilvēks ar nepatiesām zināšanām nekad nevarēs atrisināt Problēmu. Traģēdija ir tur, ka viņš nemaz to nezinās.

Var jau protams teikt un argumentēt – bet tas tak ir bērns, ko no tā var ņemt. Nepareizi. Starpība starp Bērnu un Pieaugušo ir Ķermeņa izmērā, gadu skaitā un Zināšanu daudzpusībā. Bet sistēma strādā vienādi, kā bērnā, tā arī pieaugušā. Ņemsim citu galējību – Elektro Magnētisko teoriju. Pirms tās radīšanas vairāk kā 200 gadus izglītotākie cilvēki mētājās starp elektrību un magnētismu, jo tās tika atklātas atsevišķi. Zinātniskā dogma mētājās par labu vai nu vienai teorijai vai otrai, atkarībā no tā cik autoratīva personība vadīja šo kustību. 200+ gadu laikā gaišākie, izglītotākie prāti nevarēja vienoties, līdz atnāca Maksvels un apvienoja tās vienotā teorijā. Te uzreiz ir jāsaprot, ka neatkarīgi no profesora grāda vai stāvokļa sabiedrībā tās Dzīvībiņas rīcībā bija tikai un vienīgi tā informācija, kas aprakstīja tam, ko tas cilvēks ticēja. aĀli. Tāpat, kā nauda makā nosaka ko un cik Tu nopirksi, aĀli smadzenēs nosaka cik un daudz Tu zini, saproti un ko Tu jūti.

Kā redzam nav svarīgi vai tas ir neizglītots bērns vai Profesors, katram no tiem darbojās šis mehānisms. Un te ir jābūt ļoti ļoti uzmanīgam katram no mums.

 

1600 gada 17 februārī, Romā, Campo de’ Fiori (Romas centrālajā tirgus placī) dzīvstika sadedzināts Džordano Bruni, kas nostājās pret Baznīcas pasaules uzskatu.

 

Vai tagad visus, kas nostāsies pret Jūsu uzskatiem Jūs dedzināsiet sārtā?

 

 

Mareks Kalniņš AdministratorKeymaster
Kā kaislīgs smēķētājs, stipras kafijas/tējas dzērājs nekad nestaigās ar baltiem zobiem, veltot 5 minūtes zobu tīrīšanai ik pēc 4 gadiem, tā Tauta nekad nedzīvos Taisnīgā, sakārtotā un Brīvā Valstī, veltot Valsts attīstībai 5 minūtes, ik pēc 4 gadiem nobalsojot Vēlēšanās. Neskatoties uz Cilvēka Radošo garu un milzīgo potenciālu – Ideālās Valsts NAV. Tiek minēti daudzi bubuči, “Ideālā Valsts” vēlas ar piemēriem nodemonstrēt, ka tam ir tikai un vienīgi 1 iemesls – Arogance. Akūti Hroniska nespēja daudzpusīgi iedziļināties ārpus savām esošajām Zināšanām, Dogmām, Ticībām un Pārliecībām. Saskaroties ar informāciju, kas ir pretēja sev zināmajam, indivīds nevis iedziļinās, mācās un uzņemot jaunu informāciju/zināšanas – pašatīstās un koriģē savas zināšanas, uzvedību un prasmes, bet vēršas pret citādas informācijas nesošo indivīdu.
https://idealavalsts.lv/
follow me
×
Mareks Kalniņš AdministratorKeymaster
Kā kaislīgs smēķētājs, stipras kafijas/tējas dzērājs nekad nestaigās ar baltiem zobiem, veltot 5 minūtes zobu tīrīšanai ik pēc 4 gadiem, tā Tauta nekad nedzīvos Taisnīgā, sakārtotā un Brīvā Valstī, veltot Valsts attīstībai 5 minūtes, ik pēc 4 gadiem nobalsojot Vēlēšanās. Neskatoties uz Cilvēka Radošo garu un milzīgo potenciālu – Ideālās Valsts NAV. Tiek minēti daudzi bubuči, “Ideālā Valsts” vēlas ar piemēriem nodemonstrēt, ka tam ir tikai un vienīgi 1 iemesls – Arogance. Akūti Hroniska nespēja daudzpusīgi iedziļināties ārpus savām esošajām Zināšanām, Dogmām, Ticībām un Pārliecībām. Saskaroties ar informāciju, kas ir pretēja sev zināmajam, indivīds nevis iedziļinās, mācās un uzņemot jaunu informāciju/zināšanas – pašatīstās un koriģē savas zināšanas, uzvedību un prasmes, bet vēršas pret citādas informācijas nesošo indivīdu.
https://idealavalsts.lv/
follow me
Latest Posts

Komentējiet šeit

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share