Tas, ko Tev nestāsta

Nepiedegošās pannas, plastmasas konteineri un citi produkti samazina Vakcīnu efektivitāti

Ir tāda ķīmisko vielu grupa – Perfluorētie savienojumi (PFS). Tie parasti tiek izmantoti precēs, kuras izmantojam ikdienas dzīvē. Pētījumā, kas tika nopublicēts 2012 gada The Journal of The American Medical Association, tika konstatēts, ka šie savienojumi samazina antivielu skaitu bērnos, tātad padara vakcīnas neefektīvas.


Oriģinālraksts un pētījums pieejams nospiežot lejā uz Logo. 

PFS, pētījumos ar grauzējiem uzrādīja imūnsistēmas apspiešanu, serumā, tādā pašā līmenī, kā tas konstatēts ASV populācijai, tomēr tai pat laikā PFS ietekme uz veselību ir vāji izprasta. Pētījums tika veikts, lai noteiktu vai PFS ietekmē bērnu antivielu skaitu saņemot vakcīnas. 

Philippe Grandjean, MD, DMSc, no Harvard School of Public Health izpētīja 656 bērnus, kas piedzima Fēru salas Nacionālajā Slimnīcā starp 1999 un 2001 gadu. Pētījums vieta tika izvēlēta, jo cilvēki dzīvo atsevišķi un galvenokārt pārtiek no zivīm, kas tiek uzskatīts par iemeslu augstai PFS apēšanai (bieža cepšana).

Pētnieki pētīja un salīdzināja antivielu koncentrāciju pret Difterijas un Stingumkrapju toksīniem, kad bērnam palika 5 un 7 gadi.

Pētījumā tika noskaidrots, ka tieši tāpat kā ASV Fēru salu bērneļiem vislielākā koncentrācija asinīs bija perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) un perfluorooctanoic acid (PFOA). Mātes grūtniecības serumos esošais PFS uzrādīja vislielāko negatīvo sakarību, ar antivielu koncentrāciju 5 gados, tika novērota 2 reiz lielāka deva izraisīja -39% starpību (95% CI, −55% to −17%) difterijas antivielu rādījumos. Tas ir mātes, kas stāvoklī bija pakļautas lielākai devai, to bērniem 5 gadu vecumā antivielu skaits bija mazāks salīdzinājumā ar to mātu bērniem, kuri nebija pakļauti tik lielai PFS ietekmei.

Salīdzinot bērnu serumu analīzes, starpība starp bērniem, kas bija pakļauti 2 lielākai PFS devu ietekmei, antivielu koncentrācijas starpība bija -49% (95% CI, −67% to −23%).

Pētījuma secinājumi – bērni, kas bija pakļauti palielinātai PFS ietekmei imūnreakcija 5 un 7 gados bija vājāka salīdzinot ar bērniem, kas nebija pakļauti tik lielām devām.

PFS tiek izmantoti tūkstošos ražošanas procesos – kur nepieciešams materiālu padarīt izturīgu pret ūdens, tauku un traipu izturīgu. Praktiski visu ēdienu iepakojums tos satur. PFS izmanto traukos un iekārtās ar – Non Stick technology, lai tajos nepiedegtu ēdiens. To pievieno šampūniem un mutes dobuma tīrīšanas produktiem. Mēbeļu un audumu industrija PFS izmanto, lai mēbeles nesmērētos. Drēbēm un matračiem pievieno, lai nodrošinātu ūdensizturīgumu. Tā, kā tie samazini berzes ietekmi, tad PFS izmanto – automašīnbūvēšana, celtniecībā, elektronikā un aerokosmonautikā. PFS sabrūk ļoti lēni. Pētījumos ar dzīvniekiem noskaidrots, ka PFS izraisa daudz dažādus veselības un un attīstības traucējumus. Vairāk info var iegūt ASV National Institute of Environmental Health Sciences sagatavotajā bukletā TE.

Varētu jau domāt, ka Latvija nav nemaz tik industriāli attīstīta, esam zaļa valsts un mūs tas neietekmē. Tomēr, kā 2009 gadā zinātnieki noskaidroja pētījumā – Tracking the Pathways of Human Exposure to Perfluorocarboxylates, ko var aplūkot TE (ja ir piekļuve), tad galvenais PFS uzņemšanas veids ir ar ēdienu.

2014 gada jūlijā, TVNET Egoistē parādījās raksts – Dzīve uz pilnu klapi, jeb ko atrod asins paraugos, kas pieejams TE. Egoiste saviem lasītājiem stāsta par Baltijas Vides Foruma veiktu eksperimentu, lai noteiktu PFS klātbūtni asins paraugos. Turpmāk citāts no mājas lapas:

Kas tas īsti ir par pētījumu? Ko tajā pētīja? Kampaņā «Padomā, pirms pērc» esam veikuši vairākus testus, kuros meklējām dažādas bīstamās vielas, kuras galvenokārt vidē un cilvēka organismā nonāk no plaša patēriņa precēm. 10 Lietuvas un 10 Igaunijas brīvprātīgo asins paraugos meklējām trīs bīstamo vielu grupas – ftalātus (plastmasas mīkstinātāji), bromētos liesmu slāpētājus (izmanto mēbelēs, paklājos, elektroierīcēs u.c. precēs, lai mazinātu to uzliesmošanas risku) un perfluorētos savienojumus (dažkārt dēvē arī par teflonvielām, kas neļauj piedegt, atgrūž taukus vai ūdeni). Daļa no šīm vielām jau ir ierindota hormonālās sistēmas bojātājos, citas tiek turētas aizdomās. Kopumā meklējām 28 vielas, tajā skaitā arī tādas, ko principā jau ir aizliegts izmantot dažādās precēs. Tāpat mēs pārbaudījām gaisu 15 Latvijas bērnistabās, meklējot tur vairāk nekā 40 dažādas kaitīgas gaistošas vielas. Mūsu Lietuvas kolēģi (Baltijas Vides forums Lietuva) meklēja kaitīgos plastmasas mīkstinātājus – ftalātus – dažādās plastmasas precēs, no lellēm līdz vaskadrānām.

Kādi bija galvenie rezultāti un secinājumi? Vispirms jāatzīst, ka visos brīvprātīgajos ir kaut kāds bīstamo vielu piesārņojums. No 28 meklētajām vielām kopumā atradām 14. Atradām 5 ftalātus, 7 liesmu slāpētājus un 2 perfluorētos savienojumus. Vidēji vienā asins paraugā bija 9 no 28 meklētajām vielām. 12 bija maksimālais un 5 – minimālais atrastais vielu daudzums vienā asins paraugā. Pilnīgi visu brīvprātīgo asinīs bija abi perfluorētie savienojumi (PFOS un PFOA). Tāpat visos paraugos atradām vismaz vienu liesmu slāpētāju, turklāt biežāk tos, kas jau ir aizliegti. 16 paraugos atradām 1 līdz 3 ftalātus.

Var jau protams iebilst par eksperimenta dalībnieku skaitu, bet būtiskākais ir kas cits – Latvija nav Zaļa veselīga zeme atrauta no visas pasaules, kā Tev to cenšas iestāstīt – arī Latvijā ir cilvēki ar PFS asinīs, un kā tas ietekmē šo personu veselības stāvokli vai viņu bērnu neviens nezin.

Te ir vēl kāda problēma, līdzīgi, kā ar Vakcinēšanas izglītību – kopējais medicīnas darbinieku izpratnes līmenis par PFS iedarbību un sekām uz veselību, ko tie ir apguvuši skolas solā.

Kopsumā šī ir ļoti svarīga problēma, jo neviens nevar skaidri pateikt kādas konsekvences tas izraisa plašākā skatpunktā. Piemēram – ik pa laikam nomirst bērns, kas nav Vakcinēts. Bet, ja PFS ietekmē mākslīgi izraisīta procesa darbību, tad, kā tas ietekmē nevakcinēta bērna imūnsistēmu? Šādu pētījumu protams nav.

 

Citā pētījumā – PERFLUORINATED COMPOUNDS: EMERGING POPs WITH POTENTIAL IMMUNOTOXICITY, kas pieejams TE, abstraktā lasām: 

Perfluorētie savienojumi (PFS) tiek atpazīti, kā svarīgs vides piesārņojuma veids, kas tiek atklāts, kā dzīvnieku, tā arī dzīvnieku asinīs. Šie savienojumi, tiek litoti vairāk kā 60 gadus. Tiem ir stipra oglekļa-flora saite, kas noved pie to uzkrāšanās vidē. Ir pierādījumi, gan labaratoriskos pētījumos, gan epidemioloģiskajos, ka PFS ir imūntoksisks, kas ietekmē kā šūnu imunitāti, tā arī humorālo imunitāti. Novērojumi parāda, ka PFS samazina liesas un vairogdziedzera izmēru un šūnu piesātinātību, samazinātu antivielu ražošanu, samazinātu izdzīvošanu pēc influenzas infekcijas un izmainīta citokīna ražošana. PFS ir kritiska loma Imūnsistēmas apspiešanā, tā kā tika novērots, ka PFS samazina antivielu ražošanu vakcinētajiem bērniem. Augošie pierādījumi norāda, ka imūntoksicitāte dzīvniekiem eksperimentos var notikt, ja tas serumā ir koncentrēts zemāk, tajā pašā koncentrācijā vai bišķiņ vairāk, kā tas ir cilvēkiem un dabā ar augstu koncentrāciju. Ņemot vērā, ka PFS uzkrājas un to ir dažādu veidi, tad risks cilvēka un dabas imūntoksicitātei nav izslēdzams.

Perfluorinated compounds (PFCs) have been recognized as an important class of environmental contaminants commonly detected in blood samples of both wildlife and humans. These compounds have been in use for more than 60 years as surface treatment chemicals, polymerization aids, and surfactants. They possess a strong carbon-fluorine bond, which leads to their environmental persistence. There is evidence from both epidemiology and laboratory studies that PFCs may be immunotoxic, affecting both cell-mediated and humoral immunity. Reported effects of PFCs include decreased spleen and thymus weights and cellularity, reduced antibody production, reduced survival after influenza infection, and altered cytokine production. Immunosuppression is a critical effect associated with exposure to PFCs, as it has been reported to reduce antibody responses to vaccination in children. Mounting evidence suggests that immunotoxicity in experimental animals can occur at serum concentrations below, within, or just above the reported range for highly exposed humans and wildlife. Considering bioaccumulation and exposure to multiple PFCs, the risk of immunotoxicity for humans and wildlife cannot be discounted. This review will discuss current and recently published work exploring the immunomodulatory effects of PFCs in experimental animals and humans.

Interesants pētījums par šo pašu tematu nopublicēts TE.

Ja PubMed meklētājā ieraksta “Immunotoxicity of perfluorinated compounds” TE, parādās 121 papīrs.

Mareks Kalniņš AdministratorKeymaster
Kā kaislīgs smēķētājs, stipras kafijas/tējas dzērājs nekad nestaigās ar baltiem zobiem, veltot 5 minūtes zobu tīrīšanai ik pēc 4 gadiem, tā Tauta nekad nedzīvos Taisnīgā, sakārtotā un Brīvā Valstī, veltot Valsts attīstībai 5 minūtes, ik pēc 4 gadiem nobalsojot Vēlēšanās. Neskatoties uz Cilvēka Radošo garu un milzīgo potenciālu – Ideālās Valsts NAV. Tiek minēti daudzi bubuči, “Ideālā Valsts” vēlas ar piemēriem nodemonstrēt, ka tam ir tikai un vienīgi 1 iemesls – Arogance. Akūti Hroniska nespēja daudzpusīgi iedziļināties ārpus savām esošajām Zināšanām, Dogmām, Ticībām un Pārliecībām. Saskaroties ar informāciju, kas ir pretēja sev zināmajam, indivīds nevis iedziļinās, mācās un uzņemot jaunu informāciju/zināšanas – pašatīstās un koriģē savas zināšanas, uzvedību un prasmes, bet vēršas pret citādas informācijas nesošo indivīdu.
https://idealavalsts.lv/
follow me
×
Mareks Kalniņš AdministratorKeymaster
Kā kaislīgs smēķētājs, stipras kafijas/tējas dzērājs nekad nestaigās ar baltiem zobiem, veltot 5 minūtes zobu tīrīšanai ik pēc 4 gadiem, tā Tauta nekad nedzīvos Taisnīgā, sakārtotā un Brīvā Valstī, veltot Valsts attīstībai 5 minūtes, ik pēc 4 gadiem nobalsojot Vēlēšanās. Neskatoties uz Cilvēka Radošo garu un milzīgo potenciālu – Ideālās Valsts NAV. Tiek minēti daudzi bubuči, “Ideālā Valsts” vēlas ar piemēriem nodemonstrēt, ka tam ir tikai un vienīgi 1 iemesls – Arogance. Akūti Hroniska nespēja daudzpusīgi iedziļināties ārpus savām esošajām Zināšanām, Dogmām, Ticībām un Pārliecībām. Saskaroties ar informāciju, kas ir pretēja sev zināmajam, indivīds nevis iedziļinās, mācās un uzņemot jaunu informāciju/zināšanas – pašatīstās un koriģē savas zināšanas, uzvedību un prasmes, bet vēršas pret citādas informācijas nesošo indivīdu.
https://idealavalsts.lv/
follow me
Latest Posts

Komentējiet šeit

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share