Teātros.lv

Par biedru sapulci 01.03.2021. – Teatros


2021. gada 1. martā attālināti notika LaPAA biedru sapulce (11. kongress).
No 321 LaPAA biedra sapulcē ZOOM platformā piedalījās 47 biedri, 133 bija pilnvarojuši piedalīties savus kolēģus. Biedru sapulce apstiprināja 2020. gada pārskatu, Ikgadējo atklātības ziņojumu par 2020. gadu un zvērinātas revidentes atzinumus par abiem dokumentiem.
Sapulce apstiprināja jaunu LaPAA Padomi šādā sastāvā: G. Andžāns (Dailes teātris), M. Bērziņa (Nacionālais teātris), D. Šiliņa (LTDS), J. Herbsta (M. Čehova Rīgas Krievu teātris), A. Jaunzeme (Leļļu teātris), K. Kārkliņš (Liepājas teātris), Jānis Kronis (neatkarīgie teātri), I. Pukinska (Valmieras Drāmas teātris), R. Vazdika (brīvmākslinieki), K. Veinšteina (Daugavpils teātris), K. Znotiņš (JRT).

Biedri diskutēja par:
1) apvienības mērķiem un uzdevumiem;
2) LaPAA noteikto tarifu ievērošanu un izmaiņām, atalgojumu brīvmāksliniekiem;
3) situāciju pēc Autoratlīdzības līgumu atcelšanas;
4) LaPAA biedru naudas atjaunošanas nepieciešamību;
5) izpildītāju līgumiem un tajos iekļaujamiem punktiem par mantiskām tiesībām;
6) Padomes locekļiem izmaksājamo atlīdzību.

Padomes sēdē pēc biedru sapulces par LaPAA Padomes priekšsēdētaju ievēlēja K. Znotiņu, par Padomes priekšsēdētāja vietnieci J. Herbstu. Nākošā LaPAA Padomes sēde 29. martā plkst. 20:00 ZOOM platformā.

Source link

Mareks Kalniņš AdministratorKeymaster
Kā kaislīgs smēķētājs, stipras kafijas/tējas dzērājs nekad nestaigās ar baltiem zobiem, veltot 5 minūtes zobu tīrīšanai ik pēc 4 gadiem, tā Tauta nekad nedzīvos Taisnīgā, sakārtotā un Brīvā Valstī, veltot Valsts attīstībai 5 minūtes, ik pēc 4 gadiem nobalsojot Vēlēšanās. Neskatoties uz Cilvēka Radošo garu un milzīgo potenciālu – Ideālās Valsts NAV. Tiek minēti daudzi bubuči, “Ideālā Valsts” vēlas ar piemēriem nodemonstrēt, ka tam ir tikai un vienīgi 1 iemesls – Arogance. Akūti Hroniska nespēja daudzpusīgi iedziļināties ārpus savām esošajām Zināšanām, Dogmām, Ticībām un Pārliecībām. Saskaroties ar informāciju, kas ir pretēja sev zināmajam, indivīds nevis iedziļinās, mācās un uzņemot jaunu informāciju/zināšanas – pašatīstās un koriģē savas zināšanas, uzvedību un prasmes, bet vēršas pret citādas informācijas nesošo indivīdu.
https://idealavalsts.lv/
follow me
×
Mareks Kalniņš AdministratorKeymaster
Kā kaislīgs smēķētājs, stipras kafijas/tējas dzērājs nekad nestaigās ar baltiem zobiem, veltot 5 minūtes zobu tīrīšanai ik pēc 4 gadiem, tā Tauta nekad nedzīvos Taisnīgā, sakārtotā un Brīvā Valstī, veltot Valsts attīstībai 5 minūtes, ik pēc 4 gadiem nobalsojot Vēlēšanās. Neskatoties uz Cilvēka Radošo garu un milzīgo potenciālu – Ideālās Valsts NAV. Tiek minēti daudzi bubuči, “Ideālā Valsts” vēlas ar piemēriem nodemonstrēt, ka tam ir tikai un vienīgi 1 iemesls – Arogance. Akūti Hroniska nespēja daudzpusīgi iedziļināties ārpus savām esošajām Zināšanām, Dogmām, Ticībām un Pārliecībām. Saskaroties ar informāciju, kas ir pretēja sev zināmajam, indivīds nevis iedziļinās, mācās un uzņemot jaunu informāciju/zināšanas – pašatīstās un koriģē savas zināšanas, uzvedību un prasmes, bet vēršas pret citādas informācijas nesošo indivīdu.
https://idealavalsts.lv/
follow me
Latest Posts

Komentējiet šeit

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share