Teātros.lv

Par plānu un mehānismu teātra mākslas atlabšanai no COVID-19 – Teatros


 Latvijas Teātra darbinieku savienība (LTDS) informē sabiedrību, ka 2021. gada 19. martā tā nosūtījusi vēstuli Latvijas Republikas Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam, Kultūras ministram Naurim Puntulim un Ministru kabinetam.

 

Par plānu un mehānismu teātra mākslas atlabšanai no Covid-19 krīzes

Latvijas kultūras dzīve tāpat kā daudzas nozares jau gadu ir apstājusies, un mākslinieki saglabā radošo potenciālu un uztur profesionalitāti, tikai pateicoties valsts atbalstam un iestāžu vadītāju atbildīgam darbam. Ilgstoša teātru dīkstāve nozīmē ne tikai ekonomisku strupceļu skatuves mākslas organizācijām, ņemot vērā, ka lielu daļu finansējuma nodrošina ieņēmumi no biļešu tirdzniecības, bet arī psihoemocionālo spriedzi radošo profesiju pārstāvjiem. Savukārt ilgstoša teātru slēgšana neatgriezeniski ietekmēs arī teātra klātienes apmeklēšanas tradīcijas, kas atsauksies uz visu nozari un sabiedrības garīgo veselību pēc pandēmijas beigām. Teātri ir pierādījuši spēju pielāgoties situācijai un strādāt ierobežotos apstākļos, ievērojot visus epidemioloģiskos nosacījumus, darbojoties klātienē no 2020. gada vasaras sākuma līdz novembra sākumam. Turklāt, respektablos pētījumos (Berlīnes Tehniskās universitātes) apstiprināts, ka teātra apmeklējums ir viens no iedzīvotājiem drošākajiem pasākumiem pandēmijas laikā.

Tāpēc Latvijas Teātra darbinieku savienība (LTDS) aicina Kultūras ministriju blakus finansiāla atbalsta mehānisma modeļa izstrādei kapitālsabiedrību un citu profesionālo iestāžu darbības stabilizēšanai domāt par plānu, kādā sākt detalizēti analizēt šī brīža situāciju un veidot mehānismu atlabšanai pēc krīzes. Lai, sasniedzot zināmu sabiedrības vakcinācijas līmeni vai ievērojot jau apstiprinātos drošības pasākumus, maksimāli ātri atsāktu valsts, pašvaldību un nevalstisko teātru darbību, tos atverot vismaz daļējam publikas apmeklējumam.

Atsaucoties uz Kultūras ministrijas izveidotās darba grupas, kas, sadarbojoties ar epidemiologiem, gatavo plānu “garā COVID” apstākļiem un iziešanai no tā, jau izdarītiem secinājumiem, lūdzam pievērst uzmanību vairākiem būtiskiem secinājumiem:

– lai nozares atvēršana notiktu plānoti, nevis situitīvi un pasākumos būtu iespējams ievērot drošības pasākumus, tiem būtu jābūt iepriekš zināmiem, lai būtu laiks tiem sagatavoties un ieviest. Jāatgādina, ka kultūras nozare darbojas pēc inerces principa, tāpēc nepieciešams savlaicīgi (vismaz divi mēneši iepriekš) vienoties par šiem noteikumiem, kuri tiks ievēroti.

– apkopojot svaigāko un aktuālāko informāciju par dažādu valstu iziešanas stratēģijām, aicinām respektēt divus vācu autoritatīvus pētījumus: Maksa Planka institūta pētījums “COVID-19 aerosola pārnešanas un infekcijas riska aprēķins iekštelpās” un Vācijas pasākumu nozares sadarbībā ar pētniekiem izstrādāto “Manifest Restart” (publiskots 21.02.2021.), kurš paredz integrētu pieeju apmeklētāju pakāpeniskai atgriešanai. Tie balstās uz risku novērtēšanas metodiku individuālām vietām un individuāliem pasākumiem. Šis ir ceļš, kuru mēs redzam kā iespējamo risinājumu “garajam COVID”. Proti, vērtēt individuālu vietu/ individuālu pasākumu riskus un uz tiem balstīt pasākumu nozares atvēršanu, nevis noteikt horizontālus vispārējus nozares ierobežojumus. Norises vietas ir dažādas, pasākumu raksturs ir dažāds un attiecīgi arī nozares atvēršana būtu tam jāpakārto.

Mēs lūdzam politisku atbalstu kultūras nozares, īpaši profesionālo teātru un koncertorganizāciju centieniem nepazaudēt saikni ar skatītājiem, kā arī iestāties par profesionālās kultūras nozares prioritāro lomu sabiedrības atveseļošanas procesā, kas prognozējams un sekos pēc Covid-19 paguruma.

 

Latvijas Teātra darbinieku savienības valdes vārdā,

Valdes priekšsēdētājs Ojārs Rubenis

Source link

Mareks Kalniņš AdministratorKeymaster
Kā kaislīgs smēķētājs, stipras kafijas/tējas dzērājs nekad nestaigās ar baltiem zobiem, veltot 5 minūtes zobu tīrīšanai ik pēc 4 gadiem, tā Tauta nekad nedzīvos Taisnīgā, sakārtotā un Brīvā Valstī, veltot Valsts attīstībai 5 minūtes, ik pēc 4 gadiem nobalsojot Vēlēšanās. Neskatoties uz Cilvēka Radošo garu un milzīgo potenciālu – Ideālās Valsts NAV. Tiek minēti daudzi bubuči, “Ideālā Valsts” vēlas ar piemēriem nodemonstrēt, ka tam ir tikai un vienīgi 1 iemesls – Arogance. Akūti Hroniska nespēja daudzpusīgi iedziļināties ārpus savām esošajām Zināšanām, Dogmām, Ticībām un Pārliecībām. Saskaroties ar informāciju, kas ir pretēja sev zināmajam, indivīds nevis iedziļinās, mācās un uzņemot jaunu informāciju/zināšanas – pašatīstās un koriģē savas zināšanas, uzvedību un prasmes, bet vēršas pret citādas informācijas nesošo indivīdu.
https://idealavalsts.lv/
follow me
×
Mareks Kalniņš AdministratorKeymaster
Kā kaislīgs smēķētājs, stipras kafijas/tējas dzērājs nekad nestaigās ar baltiem zobiem, veltot 5 minūtes zobu tīrīšanai ik pēc 4 gadiem, tā Tauta nekad nedzīvos Taisnīgā, sakārtotā un Brīvā Valstī, veltot Valsts attīstībai 5 minūtes, ik pēc 4 gadiem nobalsojot Vēlēšanās. Neskatoties uz Cilvēka Radošo garu un milzīgo potenciālu – Ideālās Valsts NAV. Tiek minēti daudzi bubuči, “Ideālā Valsts” vēlas ar piemēriem nodemonstrēt, ka tam ir tikai un vienīgi 1 iemesls – Arogance. Akūti Hroniska nespēja daudzpusīgi iedziļināties ārpus savām esošajām Zināšanām, Dogmām, Ticībām un Pārliecībām. Saskaroties ar informāciju, kas ir pretēja sev zināmajam, indivīds nevis iedziļinās, mācās un uzņemot jaunu informāciju/zināšanas – pašatīstās un koriģē savas zināšanas, uzvedību un prasmes, bet vēršas pret citādas informācijas nesošo indivīdu.
https://idealavalsts.lv/
follow me
Latest Posts

Komentējiet šeit

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share