Jautājumi & Atbildes

Rīgas Domes jaunais sasaukums, atbalsta visus, ko var

Pateicos par interesi ārkārtējās situācijas seku ietekmes uz Rīgas pašvaldību izvērtēšanā.
Vēršu uzmanību uz to, ka šī sasaukuma Rīgas domes deputātu sastāvs darbu uzsāka vien 2020. gada 2. oktobrī, tomēr nosūtu Jums apkopoto informāciju par to, kas Rīgā paveikts pirms uzsākām darbu.
Atbildot uz Jūsu jautājumiem par pašvaldības sniegto atbalstu ārkārtējās situācijas laikā pavasarī, ieskicēsim galvenās atbalsta funkcijas, kas tika piemērotas iedzīvotājiem un uzņēmējiem.
Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņš tika pārcelts no 31. marta uz 15. maiju. Termiņa pārcelšana nozīmēja, ka līdz 15.maijam par maksājumiem netika aprēķināta nokavējuma nauda.
“Rīgas ūdens” klientiem netika uzrēķināta soda nauda par kavētiem maksājumiem. Nemaksāšanas gadījumā par pakalpojumiem netika pārtraukti ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi.
Rīgā tika samazināts siltumenerģijas tarifs Rīgā par 7,4%. Par kavētiem maksājumiem netika veikti līgumsoda aprēķini. Klientiem apkures sezonas laikā par kavētiem maksājumiem netika atslēgta apkure.
“Rīgas namu pārvaldnieks” saviem klientiem par savlaicīgi nesamaksātiem rēķiniem ārkārtējās situācijas laikā nepiemēroja nokavējuma procentus, kā arī līgumsodu.
Ārkārtas situācijas laikā tika veikti grozījumi saistošajos noteikumos, paredzot, ka ārkārtējās situācijas laikā, tām sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietām, par kurām 2020. gada pavasara/vasaras sezonā jau ir izsniegtas ielu tirdzniecības atļaujas un kuras, nosūtot e-pasta vēstuli uz adresi riga@riga.lv, informējušas pašvaldību par ielu tirdzniecības vietas darbības pārtraukšanu uz laiku sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī, nav spēkā nosacījums par uzstādīto vasaras āra kafejnīcu demontāžu.
Ārkārtējās situācijas dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem tika piešķirts atbalsts, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamo īpašumu vai kustamās mantas nomu, kā arī nepiemērojot kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā.
Tika apkopota informācija par vairākām viesnīcām un hosteļiem, kuri bija gatavi uzņemt iedzīvotājus pašizolācijai.
Reaģējot uz ārvalstu studentu pieplūdumu pēc palīdzības Rīgas Sociālajā dienestā, pašvaldība piešķīra pabalstu krīzes situācijā arī ārvalstu studentiem, kuri Covid – 19 izplatības apstākļos bija palikuši Latvijā, studēja attālināti un kuriem nebija iztikas līdzekļi pamatvajadzību nodrošināšanai
Attiecībā uz privātajiem dārziņiem, Rīgas pašvaldība ārkārtējā stāvokļa apstākļos nodrošināja līdzfinansējumu pilnā apmērā visiem bērniem, gan tiem, kas iestādi apmeklē, gan tiem, kas atrodas mājās.
Sniegts atbalsts pārtikas iegādei bērniem no trūcīgajām, maznodrošinātajām un daudzbērnu ģimenēm attālināta mācību procesa īstenošanas laikā. Atbalsts tiks sniegts, piešķirot veikala “Maxima” kartes pārtikas iegādei.

Atvainojos, ka sniedzu atbildi ar kavēšanos.
Ar cieņu,
Mārtiņš Staķis
Rīgas domes priekšsēdētājs

Mareks Kalniņš AdministratorKeymaster
Kā kaislīgs smēķētājs, stipras kafijas/tējas dzērājs nekad nestaigās ar baltiem zobiem, veltot 5 minūtes zobu tīrīšanai ik pēc 4 gadiem, tā Tauta nekad nedzīvos Taisnīgā, sakārtotā un Brīvā Valstī, veltot Valsts attīstībai 5 minūtes, ik pēc 4 gadiem nobalsojot Vēlēšanās. Neskatoties uz Cilvēka Radošo garu un milzīgo potenciālu – Ideālās Valsts NAV. Tiek minēti daudzi bubuči, “Ideālā Valsts” vēlas ar piemēriem nodemonstrēt, ka tam ir tikai un vienīgi 1 iemesls – Arogance. Akūti Hroniska nespēja daudzpusīgi iedziļināties ārpus savām esošajām Zināšanām, Dogmām, Ticībām un Pārliecībām. Saskaroties ar informāciju, kas ir pretēja sev zināmajam, indivīds nevis iedziļinās, mācās un uzņemot jaunu informāciju/zināšanas – pašatīstās un koriģē savas zināšanas, uzvedību un prasmes, bet vēršas pret citādas informācijas nesošo indivīdu.
https://idealavalsts.lv/
follow me
×
Mareks Kalniņš AdministratorKeymaster
Kā kaislīgs smēķētājs, stipras kafijas/tējas dzērājs nekad nestaigās ar baltiem zobiem, veltot 5 minūtes zobu tīrīšanai ik pēc 4 gadiem, tā Tauta nekad nedzīvos Taisnīgā, sakārtotā un Brīvā Valstī, veltot Valsts attīstībai 5 minūtes, ik pēc 4 gadiem nobalsojot Vēlēšanās. Neskatoties uz Cilvēka Radošo garu un milzīgo potenciālu – Ideālās Valsts NAV. Tiek minēti daudzi bubuči, “Ideālā Valsts” vēlas ar piemēriem nodemonstrēt, ka tam ir tikai un vienīgi 1 iemesls – Arogance. Akūti Hroniska nespēja daudzpusīgi iedziļināties ārpus savām esošajām Zināšanām, Dogmām, Ticībām un Pārliecībām. Saskaroties ar informāciju, kas ir pretēja sev zināmajam, indivīds nevis iedziļinās, mācās un uzņemot jaunu informāciju/zināšanas – pašatīstās un koriģē savas zināšanas, uzvedību un prasmes, bet vēršas pret citādas informācijas nesošo indivīdu.
https://idealavalsts.lv/
follow me
Latest Posts

Komentējiet šeit

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share