Tas, ko Tev nestāsta

Rotavīrusa epidēmija Latvijā. Vakcīna neefektīva vai saslimstība vakcīnas izraisīta?

Saslimstība ar Rotavīrusu, no gadu uz gadu variēja, līdz 2015 gadā Latvijā ieviesa Rotavīrusa Vakcīnu. Saslimstība it kā samazinājās, bet šogad saslimstība palielinājās. Lai arī, pēdējie statistikas dati ir par Septembra mēnesi, tomēr, spriežot pēc iepriekšējo gadu pieredzes, neizskatās, ka situācija uzlabosies.


Zemāk tabulās apkopoti statistikas dati, par Rotavīrusa saslimšanu pirms Rotavīrusa vakcīna tika ieviesta un statistikas dati par Imunizēto skaitu.

Tabulas sastādīšanai izmantojamās informācijas avoti:

  • Epidemioloģiskie biļeteni, kas pieejami SPKC mājas lapā TE, un
  • SPKC sagatavotie un publicētie pārskati par imunizāciju, kas pieejami TE.
Gads   Gadījumu skaits  Gadījumu skaits uz 

100 000 iedzīvotāju 

 Janvāris – Septembris Gadījumu skaits uz 

100 000 iedzīvotāju

 2002  1645 70,13  1133  48,3
 2003  2081  89,6  1922  82,44
 2004  1412  60,88  1206  52
 2005  1827  79,21  1576  68,33
 2006 2652 115,58  2298  100,15
 2007  1916  83,99  1602 70,22
 2008  2458 108,24  2165  95,34
 2009  3172 141,1  2738  108,51
 2010  3261  145,04  2348 104,43
 2011  3758 168,55  3415 153,16
 2012  2874  140,76  2455  120,20
2013  3404  168,20  2869 141,76
2014  3556 177,67  3107  155,24
2015.gada janvārī, Vakcinācijas kalendārs papildināts ar vakcīnu pret rotavīrusu infekciju un visi tiek vakcinēti, bez maksas. Vakcīna tika dota arī 2014 (iespējams citos gados arī, oficiāli pieejamu datu nav) gadā. Avots – SPKC Mājas lapa TE.
2015  2989  150,5  2736  137,8
2016  1502  76,3  1232  62,6
2017

Janvāris – Septembris

1410  72,3

Imunizācijas rādītāji Rotavīrusa vakcīnai:

Gads   Vakcinēti  Imunizācijas Līmenis 
2015 17376  80,2
2016 19139  87,4
2017

Janvāris – Septembris

 13827  90%

Pirmajā acu uzmetienā uz saslimstības statistiku, izskatās, ka saslimstība samazinās. Vai pateicoties Vakcīnai? Ja aplūko datus par pirms vakcinācijas periodu var redzēt, ka saslimstība uz 100 000 iedzīvotājiem no gada uz gadu mainās. Tā ir robežā no 60,88 līdz 177 gadījumiem uz 100 000.

Labākais rādītājs bija 2004 gadā, kad tika konstatēti 60,88 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem. Bez vakcinācijas. Tai pat laikā, labākais rādītājs pēc, obligātās un Valsts apmaksātās, vakcinācijas ieviešanas ir 76 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.

Te ir jāatzīmē, ka atbilstoši Latvijas Zāļu reģistra datubāzē (TE) pieejamiem datiem RotaTeq vakcīna Latvijā ir piereģistrēta un pieejama kopš 2006 gada 3. jūnija.

Cik daudz bērnu ir vakcinētu ar šo vakcīnu laika posmā no 2006 gadam līdz 2015 gadam, pagaidām nav zināms. Jautājumi uzdoti, gaidām atbildi. Tas ir ļoti ļoti svarīgi, jo  Latvijā izmanto RotaTex vakcīnu, kas satur dzīvus vīrusus. Atbilstoši SPKC atbildei, gadījumā ar vakcīnas izraisīto Polio slimības uzliesmoju Sīrijā, SPKC apgalvoja, ka Latvijā nav iespējama saslimstība ar Polio, jo tiek izmantots nedzīvs – inaktivēts vīruss. Sīrijā turpretī, tiek izmantots dzīvi novājināts vīruss, tieši tāpat, kā RotaTex vakcīna – satur dzīvu Rotavīrusu. Līdz ar to pastāv iespēja, ka, kā var redzēt no saslimstības tabulas – Rotavīrusa vakcīna ir palielinājusi saslimstības skaitu. Līdz 2006 gadam saslimstības rādītāji turējās robežās no 60,88 līdz 89,6 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

Citāts no atbildes – “SPKC vēlas arī norādīt, ka Latvijā bērnu vakcinācijai tiek izmantotas kombinētas vakcīnas: “Hexacima” , “Tetraxim” un “Dultavax” , kuru sastāvā ietilpst inaktivēts (nedzīvs) poliovīruss, kurš cilvēka organismā nesavairojas, tāpēc nevar mutēt un izraisīt vakcīnasociēto vai vakcīnas poliovīrusa derivāta izraisīto poliomielītu. Līdzīgi arī citās Eiropas Savienības valstīs pārsvarā tiek lietota inaktivētā vakcīna pret poliomielītu. Savukārt daudzās jaunattīstības valstīs joprojām tiek izmantota dzīva orāla vakcīna un tās sastāvā esošie poliovīrusi ārkārtīgi retos gadījumos ilgu laiku, cirkulējot populācijā ar zemu vakcinācijas aptveri, var mainīt vīrusa struktūru (mutēt), atgūstot savvaļas poliovīrusiem raksturīgu patogenitātes pakāpi. Tādēļ poliomielīta izskaušanas noslēguma posmā atbilstoši PVO stratēģijai visas valstis pāries uz inaktivētās vakcīnas izmantošanu.”

Latvijā pret Rotavīrusu izmanto dzīvu orālo vakcīnu.

Līdz ar to pastāv teorētiska iespēja, ka Vakcīna ir palielinājusi saslimstību ar Rotavīrusu. Patreiz ir pāragri par to spriest. Jāgaida atbildes no SPKC un Veselības ministrijas, lai noskaidrotu, kas tika izdarīts, lai to pārbaudītu un izslēgtu šādu variantu.

Katrā ziņā, spriežot pēc statistika datiem Vakcīna vai nu izplatīja saslimstības skaitu vai arī nesniedz aizsardzību, neskatoties uz VM un SPKC apgalvojumiem.

Jautājumi SPKC un VM tika nosūtīti.

P.S. Kāpēc epidēmija? – 

2013 gadā, Poliomielīta uzraudzības komisija konstatēja:

  1. Vakcinācijas aptvere Sīrijas Arābu Republikā samazinājās no 91% 2010 gadā līdz 68% 2012 gadā;
  2. Tika konstatēti 13 WPVI (Polio) gadījumi;
  3. Ņemot vērā tā laika situāciju Sīrijas Arābu Republikā, patstāvīgo iedzīvotāju pārvietošanos reģionā un zemo imunizācijas līmeni atsevišķos apgabalos, risks WPV1 tālākai starptautiskajai izplatībai ir augsts.

Tā rezultātā, tika sagatavota vēstule iekšlietu ministrijai, kurā pievērsa uzmanību poliomielīta uzliesmojumam Sīrijas Arābu Republikā un sniedza rekomendācijas profilaksei.

Kā arī nolēma, ka SPKC jāaktivizē atbildīgo institūciju informēšana par poliovīrusu izraisītajām saslimšanām un situāciju pasaulē un jāsniedz padomi iedzīvotājiem par poliomielīta profilaksi un pretepidēmijas pasākumiem, īpaši personām, kas dodas uz poliomielīta riska teritorijām.

13 saslimšanas gadījumi tad skaitījās epidēmija, 1400+ gadījumi, kuri palielinājās no 1230+ nelabi ož pēc epidēmijas vai neefektīvas vakcīnas.

Mareks Kalniņš AdministratorKeymaster
Kā kaislīgs smēķētājs, stipras kafijas/tējas dzērājs nekad nestaigās ar baltiem zobiem, veltot 5 minūtes zobu tīrīšanai ik pēc 4 gadiem, tā Tauta nekad nedzīvos Taisnīgā, sakārtotā un Brīvā Valstī, veltot Valsts attīstībai 5 minūtes, ik pēc 4 gadiem nobalsojot Vēlēšanās. Neskatoties uz Cilvēka Radošo garu un milzīgo potenciālu – Ideālās Valsts NAV. Tiek minēti daudzi bubuči, “Ideālā Valsts” vēlas ar piemēriem nodemonstrēt, ka tam ir tikai un vienīgi 1 iemesls – Arogance. Akūti Hroniska nespēja daudzpusīgi iedziļināties ārpus savām esošajām Zināšanām, Dogmām, Ticībām un Pārliecībām. Saskaroties ar informāciju, kas ir pretēja sev zināmajam, indivīds nevis iedziļinās, mācās un uzņemot jaunu informāciju/zināšanas – pašatīstās un koriģē savas zināšanas, uzvedību un prasmes, bet vēršas pret citādas informācijas nesošo indivīdu.
https://idealavalsts.lv/
follow me
×
Mareks Kalniņš AdministratorKeymaster
Kā kaislīgs smēķētājs, stipras kafijas/tējas dzērājs nekad nestaigās ar baltiem zobiem, veltot 5 minūtes zobu tīrīšanai ik pēc 4 gadiem, tā Tauta nekad nedzīvos Taisnīgā, sakārtotā un Brīvā Valstī, veltot Valsts attīstībai 5 minūtes, ik pēc 4 gadiem nobalsojot Vēlēšanās. Neskatoties uz Cilvēka Radošo garu un milzīgo potenciālu – Ideālās Valsts NAV. Tiek minēti daudzi bubuči, “Ideālā Valsts” vēlas ar piemēriem nodemonstrēt, ka tam ir tikai un vienīgi 1 iemesls – Arogance. Akūti Hroniska nespēja daudzpusīgi iedziļināties ārpus savām esošajām Zināšanām, Dogmām, Ticībām un Pārliecībām. Saskaroties ar informāciju, kas ir pretēja sev zināmajam, indivīds nevis iedziļinās, mācās un uzņemot jaunu informāciju/zināšanas – pašatīstās un koriģē savas zināšanas, uzvedību un prasmes, bet vēršas pret citādas informācijas nesošo indivīdu.
https://idealavalsts.lv/
follow me
Latest Posts

Komentējiet šeit

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share