Ideālā variantā būtu, ja pirms šī apraksta Jūs iepazītos ar masu informācijas līdzekļa “Ideālā Valsts” aprakstu TE, un tikai pēc tam turpinātu lasīt šeit daļa atkārtosies, bet īsākā variantā, lai rastos konteksts.

Kā kaislīgs smēķētājs, stipras kafijas/tējas dzērājs nekad nestaigās ar baltiem zobiem, veltot 5 minūtes zobu tīrīšanai ik pēc 4 gadiem, tā Tauta nekad nedzīvos Taisnīgā, sakārtotā un Brīvā Valstī, veltot Valsts attīstībai 5 minūtes, ik pēc 4 gadiem nobalsojot Vēlēšanās.

Masu informācijas līdzeklis “Ideālā Valsts” izvirza utopisku “Ideālās Valsts” koncepciju, ideoloģiju un mehānismus, kā to sasniegt.

Katrs Cilvēks šai pasaulē atnāk ar Talantu potenciālu un Fizioloģiski/Psiholoģiskajām vajadzībām. Katram Cilvēkam ir savs unikāls vai vairāki Talanti.

Nav tāda Cilvēka pasaulē, kas var parūpēties par savām Fizioloģiski/Psiholoģiskajām vajadzībām, apzināt, attīstīt un izpaust Potenciālo Talantu vienatnē vai šaurā ģimenes lokā. Tam ir nepieciešama cieša mijiedarbība starp dažādiem Talantu nesējiem.

“Ideālās Valsts” koncepcijas utopiskajā interpretācijā – “Valsts” ir teritorija ar dažādas juridiskās formas un hierarhiskās padotības Institūcijām, kas apvienoti vienotā vērtību un likumdošanas sistēmā, kur katrai Institūcijai ir savi unikāli uzdevumi un funkcionalitāte, lai:

1.Attīstītu Indivīda Potenciālos Talantus;

2.Esošā PolitEkonomiski monetārajā sistēmā, kas tika radīta, pilnveidota un sargāta vairāku gadsimtu garumā, kad Individuālais Godīgums un Taisnīgums traucē lielas naudas taisīšanā, tāpēc dažādos veidos:

A)tiek pakļautas Valstis un to iedzīvotāji;

B)tiek ražots un vai sniegti pakalpojumi, kas ir Cilvēka dzīves kvalitātes degradējoši;

C) tiek manipulētas, sagrozīta un “izdzēstas” zināšanas, lai esošā sistēma, to darbības modeļi un mehānismi nebūtu zināmi un saprotami, līdz ar to, lai netiktu radītas alternatīvas, kas atņemtu varu un naudu;

informēt un pasargāt savas Valsts iedzīvotāju PsihoFizioloģiskās labklājības.

3.Nodrošinot esošās Sistēmas Indivīdu Fizioloģiski/Psiholoģiskās Vajadzības un Individualitātes Talantu izpaušanos – rūpēs par apkārtējo Citu Talantu īpašniekiem, vienota principa ietvarā – izturēties un attiekties pret līdz Cilvēkiem, kā grib, lai izturas pret Tevi;

Jo tikai tā var Talants attīstīties. Tas nav vajadzīgs Sev. Tas ir vajadzīgs Citam. Kādam.

Lai to sasniegtu, tiek veidots jaunas koncepcijas masu informācijas līdzeklis, kas savienotu, vienas Valsts, dažādu jomu pārstāvjus – Sabiedrību, vienotā informācijas plūsmā, atspoguļotu to ikdienas notikumus, problemātikas, sasniegumus, dažādus fenomenus, veidojot dažādu jomu diskusijas par to vai konkrētais fenomens, ar ko saskaras konkrētās jomas pārstāvji iederas “Ideālā Valstī”, vai nē un ir nepieciešams savādāk.

Katras jomas portālam ir sava filozofija vienotas ideoloģijas ietvarā – Cilvēka Talanta apzināšana, apmācība, izpaušana citu Talantu aprūpē, vajadzību nodrošināšanā.

Vecās koncepcijas masu informācijas līdzeklim ir izdevējs, kas iegulda naudu redakcijas darbībā, izvēloties sev interesējošu tematiku par ko rakstīt. Patreizējie mediji izpilda un piepilda savu ”akcionāru vajadzības”, kuri darbojas “akcionāru” piešķirtā finansējuma ietvarā, noalgojot žurnālistus, kas darbojas “redakcionālās politikas” koridora platumā.

Jaunās koncepcijas masu informācijas līdzeklis “Ideālā Valsts” darbojas savādāk – mēs būvējam dažādām industrijām, dažādus digitālos risinājumus un platformas to digitālo funkciju veikšanai un mērķu sasniegšanai, un saslēdzam šīs dažādo jomu, informācijas plūsmas vienotā masu informācijas līdzeklī “Ideālā Valsts”, ar stratēģisku mērķi – veidot “Ideālo Valsti” caur dažādo Industriju “ekosistēmas” uzlabošanu.

Kā tas strādā, piemēram kultūras jomā, teiksim Teātriem?

Agrāk bija:

 1. A) Specializēts medijs (žurnāls, biļetens, tv/radio raidījums, portāls);
 2. B) Tradicionālajam ikdienas izdevumam bija/ir kultūras pielikumi;

…kur tad arī tika publicēts tik daudz informācijas, cik – atbilstoši daudziem parametriem – raidījuma raidlaikam, reklāmas izcenojumiem, žurnālista specializācijai/izpratnei, autoru piesaistei, žurnāla lpp un lasītāju skaitam utt

Masu informācijas līdzekļa “Ideālā Valsts” kultūras jomas, Teātra nodaļas filozofiskais aspekts balstās uz:

Cilvēku savstarpējās attiecības pamatā norisinās caur Komunikāciju. Tāpēc ļoti svarīga loma ir savu Domu, Sajūtu un Emociju precīzai izpaušanai.

Lai Doma rastos Cilvēkā, tai ir nepieciešama informatīvā & pieredzes bāze Cilvēkā.

Informatīvā bāze tiek radīta apzināti caur dažādiem apmācības procesiem un neapzināti – savstarpējā Cilvēku mijiedarbībā, literatūrā, ko lasām, filmās, ko skatāmies, mūzikā & dziesmās, ko dzirdam, mākslas darbos, ko pamanām utt

Tas viss, veido pamatu Cilvēka iekšējajai pasaulei – Dvēselei.

Jo vairāk un dažādāk tajā ir visa kā, jo vairāk cilvēks var izteikt. Tāpēc paralēli apmācībai ir ļoti svarīgi prast Izteiksmīgi Runāt, precīzi izteikt Domu un atTēlot, ko cenšas pateikt.

Pie tam, pārāk daudz vai pārāk maz noved pie negatīvām sekām, tuvākā vai tālākā nākotnē. Tāpēc ir jāzina un jāsaprot, ko un kā katrs vārds, teikums izraisīs sarunas biedrā.

Daļa no masu informācijas līdzekļa “Ideālā Valsts” Teātros.lv mērķiem:

 • Teātra māksla ir jāapgūst katram Cilvēkam, lai tas prastu pilnvērtīgāk izteikties un izpausties. Lai apkārtējie spētu pilnvērtīgāk uztvert, kas notiek un kā notiek.
 • Ieviest Aktiera Mākslas apmācības procesā ir viens no masu informācijas līdzekļa “Ideālā Valsts” mērķiem;
 • Palielināt Latvijas teātru apmeklētības līmeni;
 • Veidot TeātraMīļu grupas, lai Cilvēki, ne tikai kopīgi apmeklētu Teātru izrādes, bet arī diskutētu par tām;
 • Popularizēt un iesaistīt amatierteātru kustībā vairāk dalībnieku, kā pieaugušos, tā arī bērnus;
 • Apzināt, cīnīties, aizstāvēt Teātru Pasaules intereses mijiedarbībā ar Sabiedrību, Valsts, Pašvaldības un uzņēmēju iestādēm;

Latvijas teātru pasaule sastāv no 18+ profesionāliem teātriem, 90+ amatierteātriem, improvizācijas teātriem, asociācijām, biedrībām, konkursiem, dažādiem festivāliem, interešu grupām utt.

Masu informācijas līdzekļa sastāvā esam izveidojuši:

Teātru portālu, kurā ir:

 • Visu Teātru nozares jaunumu sistēma;
 • Teātru vakanču sistēma;
 • Teātru gids, jeb katalogs ar Teātriem, amatierteātriem, cirku, operu, teātru nozares tehnoloģisko iekārtu pārdevējiem, iznomātājiem, piegādātājiem, aktiermākslas kursu, meistarklasēm, tehnisko iekārtu operatoru apmācību,
 • teātru tiešsaistes tirdzniecības centrs, kur katrs teātris vai piegādātājs var tirgot savas preces, kursus (biļetēm nav piemērots), piemēram suvenīrus vai kā cirka skola žonglēšanas piederumus
 • teātru socializācijas platforma ar profiliem, grupām un forumiem;
 • Patreiz strādājam pie tiešsaistes nomas sistēmas izveides, kas ļaus izīrēt kostīmus un citas specifiskas lietas;

Esam palaiduši marketinga projektu – Ceļojošie TeātraMīļi, kas paredz, ka katrā pilsētā tiek veidotas teātru mīļu grupas, kas vēlētos kopā doties uz teātra izrādi citā pilsētā.

Papildus tam esam izveidojuši Teātru PROMO aplikāciju. PROMO aplikācija ļaus Teātra Mīļotājiem saņemt jaunumus savā mobilajā un savstarpēji komunicēt. Teātri varēs veidot un publicēt atlaides, akcijas, pasākumus. Izveidojot kampaņu un nospiežot Pogu, sistēma automātiski izsūtīs mobilo paziņojumu tiem lietotājiem, kas būs uzstādījuši lietotni un atradīsies noteiktā rādiusā apkārt. Patreiz 100km.

Teātru TiTiCe aplikāciju, kas ļaus teātriem pārdot savas preces un Teātra mīļiem tās iegādāties. Piemēram Cirka skola tirgo žonglēšanas inventāru. Savukārt Liepājas teātris grūtajos laikos ir izdomājis papildienākumu veidu, pārdodot vecās skatuves dēļu suvenīrus. Šajos grūtajos laikos ir iespējams papildpeļņas iegūšanas veidi, piemēram pārdodot dažādus suvenīrus, T krekliņus, cepurītes ar Jūsu teātra simboliku, vai piemēram populāru un iemīļotu lugu Tēliem/skatiem utt

Vēl daudzas aktivitātes tiek plānotas un ir iespējamas.

Mareks Kalniņš AdministratorKeymaster
Kā kaislīgs smēķētājs, stipras kafijas/tējas dzērājs nekad nestaigās ar baltiem zobiem, veltot 5 minūtes zobu tīrīšanai ik pēc 4 gadiem, tā Tauta nekad nedzīvos Taisnīgā, sakārtotā un Brīvā Valstī, veltot Valsts attīstībai 5 minūtes, ik pēc 4 gadiem nobalsojot Vēlēšanās. Neskatoties uz Cilvēka Radošo garu un milzīgo potenciālu – Ideālās Valsts NAV. Tiek minēti daudzi bubuči, “Ideālā Valsts” vēlas ar piemēriem nodemonstrēt, ka tam ir tikai un vienīgi 1 iemesls – Arogance. Akūti Hroniska nespēja daudzpusīgi iedziļināties ārpus savām esošajām Zināšanām, Dogmām, Ticībām un Pārliecībām. Saskaroties ar informāciju, kas ir pretēja sev zināmajam, indivīds nevis iedziļinās, mācās un uzņemot jaunu informāciju/zināšanas – pašatīstās un koriģē savas zināšanas, uzvedību un prasmes, bet vēršas pret citādas informācijas nesošo indivīdu.
https://idealavalsts.lv/
follow me
×
Mareks Kalniņš AdministratorKeymaster
Kā kaislīgs smēķētājs, stipras kafijas/tējas dzērājs nekad nestaigās ar baltiem zobiem, veltot 5 minūtes zobu tīrīšanai ik pēc 4 gadiem, tā Tauta nekad nedzīvos Taisnīgā, sakārtotā un Brīvā Valstī, veltot Valsts attīstībai 5 minūtes, ik pēc 4 gadiem nobalsojot Vēlēšanās. Neskatoties uz Cilvēka Radošo garu un milzīgo potenciālu – Ideālās Valsts NAV. Tiek minēti daudzi bubuči, “Ideālā Valsts” vēlas ar piemēriem nodemonstrēt, ka tam ir tikai un vienīgi 1 iemesls – Arogance. Akūti Hroniska nespēja daudzpusīgi iedziļināties ārpus savām esošajām Zināšanām, Dogmām, Ticībām un Pārliecībām. Saskaroties ar informāciju, kas ir pretēja sev zināmajam, indivīds nevis iedziļinās, mācās un uzņemot jaunu informāciju/zināšanas – pašatīstās un koriģē savas zināšanas, uzvedību un prasmes, bet vēršas pret citādas informācijas nesošo indivīdu.
https://idealavalsts.lv/
follow me
Latest Posts