Par mums

Utopiskā – Ideāla Valsts

Valsts. Valsts, kurā dzīvojam ir Citu cilvēku Radīta. Esam saņēmuši to “mantojumā.” 

Lai zinātu, ko veidot ir jāzin – kas un kā tika izveidots līdz šim.

A) Jāzin, jāsaprot un jāizprot, kā Valstis un tagadējā Latvijas Valsts veidojās un funkcionē;

B) Kas to veidoja un veido patreiz;

C) Kā varētu būt un līdz ar to – kā veidot Valsti.

Masu informācijas līdzekļa sadaļas “Par Mums” publikācijās, soli pa solim izklāstīsim zinātniski hipotētisku skaidrojumu – kas ir Cilvēks, no kurienes tas nāk un uz kurieni iet.

Zemāk būs, patreizējais utopiskais Valsts redzējums, kādai tai ir jābūt, kas ar laiku var mainītes/papildināties, atkarībā no tā, kā attīstīsies diskusija Brīvzemē.

Katrs Cilvēks šai pasaulē atnāk ar Talantu potenciālu un Fizioloģiski/Psiholoģiskajām vajadzībām. Katram Cilvēkam ir savs unikāls vai vairāki Talanti. Nav tāda Cilvēka pasaulē, kas var parūpēties par savām Fizioloģiski/Psiholoģiskajām vajadzībām un apzināt, attīstīt un izpaust Potenciālo Talantu vienatnē vai šaurā ģimenes lokā. Pilnvērtīgai Cilvēka attīstībai, ir nepieciešami daudzi un citi Talantu īpašnieki, kas ir ieinteresēti Tevis attīstībā un to dara ar maksimāli iespējamo Sagatavotību, ko ir nodrošinājuši Tam Citi un Iepriekš.

No pirmā elpas vilciena, ko izdara bērns, ienākot šai pasaulē, tas savā eksistencē, attīstībā un vēlāk dzīvē – jebkura veida, radošajā izpausmē ir atkarīgs no kāda tuvumā vai Sabiedriskās hierarhijas tālumā.

Rodas paradoksāla situācija – Cilvēka attīstības potenciāls un dzīves pilnvērtības sajūta ir tieši proporcionāla no tā, cik tas daudz saņem un dod apkārtējiem, kā rūpējas par sevi, tuviniekiem un tālākajiem sabiedrības locekļiem tiešā un netiešā veidā. Cilvēki, kopīgā mijiedarbībā veido un cenšas veidot, ko labāku, atbilstoši situācijai un apstākļiem, bet savā izpausmē ir ierobežoti ar atbilstoši sev pieejamajām zināšanām, saprašanām, prasmēm, pieredzes, iekšējiem/ārējiem apstākļiem, kas liek rīkoties pretēji savām morāles/ētikas izpratnēm un iekšējā Talanta potenciāla, kas ir kaut kādā attīstības līmenī. Jaunas koncepcijas masu informācijas līdzekļa “Ideālā Valsts” interpretācijā –  “Ideālās Valsts” koncepcijas, utopiskajā interpretācijā –

“Valsts” ir teritorija, kurā piedzimst, vai kurā ierodas un dzīvo Cilvēki ar dažādiem Talantiem, kur dažādas juridiskās formas un hierarhiskās padotības Institūcijas, apvienotas vienotā vērtību, izpratnes un likumdošanas sistēmā, kur katrai Institūcijai ir savi unikāli uzdevumi un funkcionalitāte, lai:

1. Identificētu un Attīstītu Indivīda Potenciālos Talantus;

Esošās PolitEkonomiskās Ideoloģijas monetārajā sistēmā, kas tika radīta, pilnveidota un sargāta vairāku gadsimtu garumā, kad Individuālais Godīgums un Taisnīgums traucē lielas naudas taisīšanā, tāpēc dažādos veidos:

A)tiek pakļautas Valstis un to iedzīvotāji;

B)tiek ražots un vai sniegti pakalpojumi, kas ir Cilvēka dzīves kvalitātes degradējoši;

C) tiek manipulētas, sagrozīta un “izdzēstas” zināšanas, lai esošā sistēma, to darbības modeļi un mehānismi nebūtu zināmi un saprotami, līdz ar to, lai netiktu radītas alternatīvas, kas atņemtu varu un naudu;

2. Informēt un pasargāt savas Valsts iedzīvotāju PsihoFizioloģiskās labklājības, caur Valsts iedzīvotāju vispusīgu informētību, lai tie spēj veikt Apzinātas izvēles jēgpilnai Pašizpausmei, vienotas koncepcijas ietvarā.

3. Nodrošinot esošās Sistēmas Indivīdu Fizioloģiski/Psiholoģiskās Vajadzības un Individualitātes Talantu izpaušanos – rūpēs par apkārtējo Citu Talantu īpašniekiem, vienota principa ietvarā – izturēties un attiekties pret līdzCilvēkiem, kā grib, lai izturas pret Tevi, domājot par Nākotni;

Jo tikai tā var Talants attīstīties. Tas nav vajadzīgs Sev. Tas ir vajadzīgs Citam. Kādam.

Komentāri(1)

  1. […] Mūsu Utopiskā – Ideāla Valsts 13. jūnijs, 2022 […]

Varat atstāt komentāru šeit