Deputāti pret Gripas Vakcīnu

Vai, Veselības Ministre, maldina Saeimas deputātus un Sabiedrību aiz neziņas vai apzināti?

12.oktobrī Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Veselības ministrijas izstrādātais mātes un bērna veselības uzlabošanas plāna projekts 2018.-2020.gadam TE, kurš paredz, ka ar pret gripas vakcīnu tiks potētas visas grūtnieces un bērni līdz 2 gadu vecumam. 15 novembrī, 5 Saeimas deputāti vērsās ar jautājumiem pie Veselības ministres, par nepieciešamību vakcinēt ar pret gripas vakcīnu grūtnieces un zīdaiņus. Īsā laikā tapa, Veselības ministrijas sagatavots un Veselības ministres V. Čakšas parakstīts dokuments, kas to pamato. Izskatās, ka neviens no Veselības ministrijas nav pārbaudījis pētījumus uz ko balstās to apgalvojumi, tikai akli seko PVO rekomendācijām, tādā veidā maldinot deputātus un Latvijas sabiedrību.


Izvēloties Vakcināciju par pamattēmu, masu informācijas līdzeklis “Ideālā Valsts” vēlas nodemonstrēt, kāpēc līdz šim nav izveidota “Ideālā Valsts”. Tā pamatā esam mēs paši. Mūsu ikkatra Arogance un nespēja iedziļināties faktoloģijā, to pieņemt un mainīt savas Rīcības vektoru, kas noved pie tā, ka nedzīvojam “Ideālā Valstī”.

Sākumā bija paredzēts apkopot visus melus, daļēji patieso un noklusēto vienā publikācijā, bet tas informācijas apjoms bija pārāk liels, tāpēc materiāls tika sadalīts vairākās daļās. Šī ir 1ā daļa. Lūdzu ņemt vērā, ka katrā daļā ir informācijas elements, kas savu vietu atradīs turpmākajās publikāciju daļās. Atvainojos, tas rada diskomforta sajūtu lasot, jo rodas nepabeigtības sajūta, bet savādāk nesanāk.

Pretgripas vakcinācija Latvijā ir ļoti nepopulāra. Ļoti. Atbilstoši Imunizācijas Valsts Padomes sēdes protokolam Nr 50 TE – imunizācijas līmenis kopējā populācijā pieaudzis no 0,5% 2012/2013 gadu sezonā līdz 1,2% 2016./2017. gada sezonā. Tas ir uz katru 100 iedzīvotāju tikai 1,2 vakcinējas. Atbilstoši Veselības Ministrijas izstrādātajam plāna projektam TE – Latvijā bērnu vecumā no 6 mēnešiem līdz 23 mēnešiem vakcinācijas aptvere pret gripu ir ļoti zema: 2014./2015.gada gripas sezonā tā bija 0,27%, bet 2015./2016.sezonā samazinājās līdz 0,16%.

Šādi izskatās imunizācijas līmenis pēc SPKC datiem:

Katrai likumdošanas iniciatīvai ir jābūt iemeslam un pamatojumam, kas rodas, kā nepieciešamība, lai uzlabotu Valsts iedzīvotāju dzīves sociālekonomisko un veselības labklājību. Tai ir jābūt iniciatoram un bīdītājam. Rūpes par grūtniecēm ir labi un nepieciešamas. Šajā, rakstu sērijā, runa ies tikai un vienīgi par pretgripas vakcināciju grūtniecēm.

Pretgripas vakcinācijas ieviešana nav Latvijai nepieciešama vajadzība, bet gan Ārvalstu iestāžu diktēta iniciatīva, kuru Latvijai ir jāievieš atbilstoši noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem. Latvija ir parakstījusi un ir dalībvalsts – International Health Regulations TE, kas nosaka:

Latvijā tas stājās spēkā 15.06.2007. Tā nosaukums “Starptautiskie veselības aizsardzības noteikumi” un pieejams ir TE. Tā tulkojums atrodas 4 punktā – 

 • Valstīm saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtiem un starptautisko tiesību normām ir suverēnas likumdošanas tiesības, kā arī tiesības īstenot starptautiskos tiesību aktus saskaņā ar savu veselības aizsardzības politiku. Šajā nolūkā tām ir jāatbalsta šo noteikumu mērķis. 

Komentārs: – lai vai ko pieņamat savā politikā, tam ir jāatbalsta šo noteikumu mērķis/uzstādījums.

Latvijas Republikas Satversmes I nodaļa nosaka:

 1. Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.
 2. Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai.

Tai pat laikā Latvijas Republikas Satversmes 89. pants nosaka: 

 • Valsts atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības saskaņā ar šo Satversmi, likumiem un Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem.

Komentārs: – Jums ir tiesības darīt ko gribat, bet jums jāizpilda starptautiskās saistības.

Pie tam atbilstoši Saeimai pieņemtajam un Prezidenta izsludinātajam “Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem” TE

 • 1. pants. Starptautiskie līgumi ir vienošanās — neatkarīgi no tā, kā nosauktas šīs vienošanās —, ko Latvijas Republika rakstveidā atbilstoši starptautisko publisko tiesību normām noslēgusi ar ārvalstīm vai citiem starptautisko tiesību subjektiem. 
 • 13. pants. Ja starptautiskajā līgumā, kuru Saeima ir apstiprinājusi, paredzēti citādi noteikumi nekā Latvijas Republikas likumdošanas aktos, tiek piemēroti starptautiskā līguma noteikumi.

Komentārs: – nav nekāda nozīme, kā saucas papīrs, ko Latvija parakstījusi, ja papīrs ir parakstīts un vietējie likumi/noteikumi ir savādāki nekā starptautiskajā papīrā – Latvijai ir jāuzspļauj uz saviem noteikumiem un jāpilda starptautiskie.

17.02.2009, stājās spēkā, Pētera Apiņa parakstītie – “Pasaules Veselības Organizācijas un Latvijas Republikas valdības līgums par tehniski konsultatīvās sadarbības izveidošanu” TE, kurš nosaka: 

 • 2. Valdība un Organizācija kopīgi vienojas par piemērotu publicitāti attiecībā uz konsultantu atklājumiem un pārskatiem, kas varētu dot labumu citām valstīm un Organizācijai.
 • 4. (a) Organizācija, apspriežoties ar Valdību, atlasa konsultantus konsultāciju sniegšanai un sadarbībai ar Valdību vai citām pusēm. Viņi ir atbildīgi Organizācijai; 
 • 6. Valdība ir atbildīga par rīcību saistībā ar jebkādām trešo personu izvirzītām prasībām pret Organizāciju un tās konsultantiem, pārstāvjiem un darbiniekiem un uzskata Organizāciju un tās konsultantus, starpniekus un darbiniekus par nevainīgiem šādu prasību un saistību gadījumā, kas radušās šī Līguma ietvaros veikto darbību rezultātā, izņemot gadījumus, kad Valdība un Organizācija piekrīt, ka šādas prasības vai saistības ir radušās šo konsultantu, pārstāvju vai darbinieku rupjas neuzmanības vai tīšas rīcības rezultātā.

Komentārs: – sadarbojoties ar PVO, tikai tā informācija, kas ir izdevīga PVO mērķu sasniegšanai ir publicējama. PVO atlasa konsultantus, un ja kāds nepiekrīt PVO mērķiem, vīzijām, metodēm un pielietojamajiem instrumentiem, tas neiegūs vārda teikšanu likumdošanas izstrādē un realizācijā. Un nedod Dievs, ja padomi noved pie negatīvām sekām, tad PVO un tās darbinieki nevar tikt sodīti, visu atbildību un visus izdevumus uzņemas Latvijas Valsts budžets, tas ir Latvijas nodokļu maksātāji. PVO ne par ko neatbild. Pie tam, lai arī valdībai NAV UZLIKTS PAR PIENĀKUMU, attiecina uz PVO speciālo aģentūru privilēģijas un imunitāti, to nosaka, šī paša līguma 5 pants:

V pants
Aprīkojums, privilēģijas un neaizskaramība

 • 1. Valdība, lai arī tai vēl nav uzlikts par pienākumu, attiecina uz Organizāciju, tās darbiniekiem, fondiem, īpašumiem un līdzekļiem attiecīgos Konvencijas par specializēto aģentūru privilēģijām un imunitātēm noteikumus.
 • 2. Organizācijas darbinieki, tai skaitā konsultanti, ko tā iekļāvusi personāla sarakstā, kam uzdota šā līguma mērķu izpilde, tiks uzskatīti par amatpersonām augstāk minētās Konvencijas nozīmē. Attiecībā uz Latvijā nozīmēto PVO Programmu koordinatoru/pārstāvi tiek nodrošināta tāda izturēšanās, kura paredzēta minētās Konvencijas 21.nodaļā.

Pilnu privilēģiju un imunitātes tekstu var palasīt TE. Latvijas Republikas Satversmes 91. pants uz PVO neattiecas – visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.

Un te ir milzīga problēma – ir milzīga starpība starp amatpersonu un bērna vecākiem. Amatpersonas uzdevums ir samazināt saslimstību ar minimāliem riskiem, izdevumiem un ar maksimālu efektu. Vecāka uzdevums ir – kā izaudzināt bērnu ar maksimāli labu veselību. Ja amatpersonu dēļ cieš, bērns viņs par to nav atbildīgs, atbildēs un cietīs tikai un vienīgi bērna vecāks.

The National Childhood Vaccine Injury Act (NCVIA), 1986 tika ieviesta ASV. Līdz tam Vakcīnu ražotāji bija atbildīgi par veselības bojājumiem, kas radās pēc vakcinācijas. Bērni un pieaugušie cieta. Prasības tiesā auga. Vakcīnu ražotāji bankrotēja viens aiz otra. Tika pieņēmts likums, uz katru pārdoto vakcīnu uzlikās nodoklis, kas nonāca atsevišķā fondā. Izveidoja  vakcīnu tiesu, kurā speciāli tiesneši izskatīja pierādījumus un izmaksāja kompensāciju cietušajam no Fonda. Vakcīnu ražotājs pat tiesā neparādījās. Kopš tā laika, vakcīnu industrija sāka plaukt un ziedēt.

No vakcīnu izraisītiem veselības bojājumiem cieš. Vakcīnu ražotāji nav atbildīgi. Ja bērns cietīs, neviena amatpersona netiks sodīta. Ne Zavadska, ne Čakša, ne jebkura amatpersona, jo visi zin un apriori ir pieņēmuši, ka vakcīnas lielākajai daļai palīdz un var gadīties, ka kāds cieš. Var gadīties, ka kāds mirst. Tāda ir amatpersonu un mediķu loģika, jo ne jau paši cietīs.

2010 gadā Austrālijā tika apturēta pretgripas vakcinācijas kampaņa, jo salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem palielinājās krampju skaits TE un TE. Cieta simtiem bērnu. Kāds atbildēja? Nē. Neviens.

2002. gadā ASV CDC ieteica vakcinēt bērnus TE.

Lūk kā mainījās mirstība bērniem līdz 5 gadu vecumam – tā palielinājās!!!

Šajā info bildē mirstības dati no gripas visiem vecumiem.

Mediķu izglītība NAV ideāla un vispusīga. Par to varēsi pārliecināties. Tie zin medaļas vienu pusi, bet nezin citu pusi. Amatpersonu izglītība arī nav ne ideāla, ne vispusīga. Un ja vēl tiek dota imunitāte un pasargāti no likuma, tad amatpersona/dakterim nav pat jācenšas iedziļināties.

Ik pēc diviem gadiem Veselības ministrija un Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Eiropas Reģionālais birojs noslēdz divgades sadarbības līgumu, nosakot attiecīgās divgades prioritātes, kas ir vienlīdz svarīgas Latvijai, kā arī pašam PVO Eiropas reģionam. Par līgumiem TE. 2015 gada, 20 novembrī, Latvijas Veselības ministrs Guntis Belēvičs parakstīja “Biennial Cllaborative Agreement between the Ministry of Health of Latvia and the Regional Office for Europe of the World Health Organization” TE, kur tekstā ir sekojošas rindas:

Latvija ir ļoti ieinteresēta ieviest Veselība 2020 vīziju īstenojot nacionālo veselības stratēģiju.

Īsais tulkojums – Latvija atbalsta, Latvijas valsts veselības aizsardzības politikas un plānu īstenošanu, proti, Latvijas sabiedrības veselības stratēģiju 2014.-2018. gadam, kuras pamatā ir Veselības 2020 principi un vērtības, īpaši koncentrējoties uz starpnozaru sadarbību.

Īpaši koncentrējoties uz starpnozaru sadarbību. Ko tas nozīmē? 12. oktobrī, Veselības ministrija paziņoja “Izstrādāts plāna projekts mātes un bērna veselības uzlabošanai 2018.-2020. gadam” TE, kurā varam lasīt: 

 • Plāna projekts izstrādāts sadarbībā ar iesaistītajām valsts pārvaldes institūcijām (Slimību profilakses un kontroles centrs, Nacionālais veselības dienests), nevalstiskajām organizācijām (Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija, Latvijas Vecmāšu asociācija, Latvijas Neonatalogu biedrība, Latvijas Pediatru asociācija, Latvijas Ģimenes ārstu asociācija, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija) un nozares profesionāļiem. 

Komentārs: – Latvijā, praktiski neviens negrib vakcinēties ar pretgripas vakcīnu. Nevienam nepatīk, ja svešie uzspiež. Lai piedabūtu vakcinēt grūtnieces un zīdaiņus, VM un PVO slēpjoties aiz izveidotās starpnozaru sadarbības grupas “bīda” iniciatīvu, tā it kā to ir sagatavojuši Latvijas nozaru speciālisti atbilstoši Latvijas epidemioloģiskās drošības vajadzībām. Rietumos ir tāds tāds termins – front group. Frontālā grupa ir organizācija (juridiska vai privātpersonu), kuras mērķis ir pārstāvēt vienu darba kārtību, bet patiesībā tas kalpo kādai citai pusei vai interesēm, kuru sponsorēšana ir slēpta vai reti pieminēta, jo sabiedrībai tas nepatiks. Frontālā grupa ir visbiežāk izmantojamā manipulācijas tehnika sabiedriskajās attiecībās.

Kas tad ir teikts Health 2020? TE

 • Gripa ir vakcīnregulējamā infekcijas slimība. Valstīm nepieciešams izstrādāt un uzturēt patstāvīgas programmas, lai palielinātu vakcināciju riska grupās un veselības aprūpes darbinieku vidū (lai aizsargātu sevi un pacientus un ietekmētu vakcīnu pieņemšanu plašai sabiedrībai). Daudzās dalībvalstīs notiek gripas informācijas kampaņas, lai palielinātu sabiedrības izpratni par gripu, novērstu pārnešanu un veicinātu vakcinācijas priekšrocības.

Komentārs:Latvija ir noslēgusi līgumu, kurš paredz ieviest PVO izstrādāto pretgripas vakcinācijas kampaņu grūtniecēm, zīdaiņiem un vecākiem cilvēkiem. Pretgripas vakcīna ir ļoti nepopulāra Latvijā. Veselības ministrija noorganizē starpnozaru sadarbības grupu – Sabiedrisko attiecību frontālo grupu – ar LV iestādēm un dažādām grupām, tie ienes dažus papildinājumus un to apstiprina neatklājot, ka viss jau sen ir izlemts un VM ir tikai jārealizē tas, kas ir izlemts un par ko ir noslēgta atbilstoša vienošanās.

Kāda tad ir reālā situācija ar Gripas saslimšanu?

Slimības Profilakses un Kontroles centra izdotajā Epidemioloģijas Biļetenā TE, “Pārskats par saslimstību ar akūtām augšējo elpceļu infekcijām un gripu 2015.–2016. gada epidēmiskajā sezonā” ir izteiksmīga infobilde:

Monitoringā iesaistītās vecuma grupas:

Apskates periodā, pēc palīdzības pie 72 ģimenes ārstiem un 11  ambulatorajās iestādēs, ar aizdomām par akūtām augšējo elpceļu infekcijām (AAEI) un gripu vērsās 103 826 iedzīvotāji, jeb 5,2% Latvijas iedzīvotāju. Tas ir gan ar AAEI, gan ar Gripu. Proporcionālo saslimstību ar vienu un otru slimību var redzēt bildē augstāk. To proporcionalitāte ir tāda, ka ar AAEI iedzīvotāji slimo vairākas reizes un visa gada garumā. Kā var redzēt no tabulas, tikai 5% pacientu bija vecuma grupā līdz 4 gadiem un 19% procentu vecuma grupā vecāki par 65 gadiem. Visvairāk saslima vecuma grupā 15 – 64 gadi – 66%.

Hospitalizēto skaits:

Rupji runājot – pie 72 ģimenes ārstiem un 11 ambulatorajās iestādēs, ar dažādiem simptomiem, vērsās 103 826 iedzīvotāji, jeb 5,2% Latvijas iedzīvotāju. No tiem ar gripu saslima mazākā daļa un hospitalizēti tika 1788 pacientu vai 0,0894% iedzīvotāju, jeb 1.7221119950686727% no tiem, kas meklēja mediķu palīdzību. Svarīgi ir saprast, ka hospitalizēti tika ne tikai no monitoringā iekļautajiem 72 ģimenes ārstiem, bet no visiem ģimenes ārstiem Latvijā. Ar pneimoniju saslima 294 pacienti, jeb 0,0147% iedzīvotāju. PVO, VM, Imunizācijas Valsts padome un dažādas mediķu organizācijas un personālijas apgalvo, ka zīdaiņi un iedzīvotāji vecāki par 65 gadiem ir riska grupā, bet kā redzam no šīs tabulas, tie ir neprecīzi un maldinoši apgalvojumi, lai tikai Sabiedrībā iepropogandētu ideju par pretgripas vakcīnas nepieciešamību.

Nāves gadījumi pēc dzimuma un vecuma grupām:

2013/2014 gripas sezonā bija 5 nāves gadījumi uz 2 milj. iedzīvotāju, jeb 0.00025% iedzīvotāju (SPKC izmanto 2 milj. iedzīvotāju skaitu). 2014/2015 gadā – 39 nāves gadījumi, jeb 0.00195% iedzīvotāju. 2015/2016 gadā it kā 70 nāves gadījumi, jeb 0.0034999999999999996% iedzīvotāju. It kā, jo labaratoriski gripa tika apstiprināta 60 pacientiem. 10 pacientiem gripa noteikta klīniski, kas nedod 100% apstiprinājumu, ka gripa bija.

Lielākai daļai mirušo (51 jeb 73%) (0.00255% iedzīvotāju) bijušas divas un vairāk hroniskas saslimšanas. Biežāk noteiktas hroniskas saslimšanas – sirds asinsvadu (59% gadījumu), elpceļu (46%), CNS saslimšanas (30% gadījumu), cukura diabēts (24%) un adipozitāte (20%). Tas ir – pacienti jau bija ar novājinātu organismu, gripa bija tikai pēdējais piliens.

Šeit arī parādās reālā riska grupa – cilvēki ar hroniskām saslimšanām un nevis grūtnieces, zīdaiņi un cilvēki pēc 65 gadiem.

Divos gadījumos mirušas bija grūtnieces, jeb 0.00009999999999999999% iedzīvotāju, jeb 0.009304056568663939% no dzemdētājām  (26 un 35 gadi) un trijos gadījumos par hroniskām saslimšanām vai citiem riska faktoriem datu nav (37, 51 un 67 gadi).

Vismaz septiņos gadījumos inficēšanās ar gripu notikusi pacientiem ārstējoties stacionārā ārstniecības iestādē. Tas ir 10+% nonāca slimnīcā ar dažādiem iemesliem un novājinātu imunitāti, kur saslima ar Gripu un nomira. Pilnīgai bildei trūkst informācija – kāds iemesls bija stacionēšanai.

Lielākais īpatsvars mirušo vidū bijuši pacientu vecumā no 50 līdz 69 gadiem – 32 jeb 46% (2014.–2015. un 2012.–2013. gada sezonā – 20%) un vecumā virs 70 gadiem – 27 mirušie jeb 38% (2014.–2015. gada sezonā vecāki par 70 gadiem bija 67% un 2012.–2013. gada sezonā – 43%).

Ieskaties vēlreiz un piefiksē, ko raksta SPKC – visvairāk mira pacienti 50 līdz 69 gadu grupā.

Kad Cilvēks ir sasirdzis, tas vēršas pie ārsta. Ārsts pēc simptomiem nosaka iespējamo problēmu un ja ir aizdomas par infekciju nosūta cilvēku veikt labaratoriskas analīzes, lai noteiktu ar ko un vai ir infekcija, lai tālāk varētu nozīmēt ārstēšanu. SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” stacionāra „Latvijas Infektoloģijas centrs”, Nacionālā mikrobioloģijas references laboratorijā gripas vīrusu noteikšanai tika izmantotas galvenokārt divas vīrusu noteikšanas metodes: polimerāzes ķēdes reakcija (PĶR) un vīrusu izolēšana audu kultūrā. Izmeklēto paraugu skaits un noteikto respiratoro vīrusu skaits zemāk tabulā:

Analīzēm nodeva 6797 paraugus. Tas ir 0.33985% Latvijas iedzīvotājiem radās aizdomas un tie nodeva analīzēm paraugus. Kopā 3264 vīrusi tika konstatēti. Pie tam, paraugi tika izmeklēti uz vairākiem vīrusiem. Diemžēl statistika neuzrāda cik Cilvēkiem tika konstatēti vīrusi. Statistika uzrāda cik vīrusu tika atklāti 6797 paraugos. 2142 paraugos bija A gripa, 427 paraugos bija B gripa un 696 paraugos atklāja citus vīrusus. Bieži cilvēkā ir vairāki infekciozi patogēni, tāpēc šie skaitļi norāda cik vīrusu atklāja, bet neatklāj cik cilvēkiem atklāja.

Pat ja katram atklāja tikai un vienu vīrusu, tas dotu sekojošus rezultātus:

 1. 0.1632% iedzīvotāju atklāja vīrusus;
 2. A un B gripas vīrusu atklāja 0.12845% iedzīvotāju;
 3. A gripa tika atklāta 0.10709999999999999% iedzīvotāju;
 4. B gripa tika atklāta 0.02135%

0.12845% iedzīvotājiem atklāja Gripas vīrusu. Vakcinācijas mērķis ir sākumā sasniegt 20% iedzīvotāju un tad 50%. 

Un tālāk notiek maģiskais statistikas triks – monitoringa datu ekstrapolācija uz Latvijas populāciju. Ideja ir sekojoša – situācijas monitoringā piedalās 7 ģimenes ārsti un 11 ambulatoras iestādes 9 reģionālajās pilsētās. Atbilstoši Veselības Ministrijas slimnīcu sarakstam TE, un Ģimenes ārstu sarakstam TE, Latvijā darbojas:

 • 21 slimnīcas, kuras sniedz diennakts neatliekamo medicīnisko palīdzību;
 • 6 Aprūpes slimnīcas;
 • 12 Specializētās slimnīcas;
 • 32 Slimnīcas, kuras sniedz ambulatoro veselības aprūpi;
 • 15767 ģimenes ārsti Latvijā;

Līdz ar to, monitoringā nav iekļauti visas potenciālās vizītes un ar ekstrapolācijas palīdzību, mēģina tās aprēķināt. Kā tas notiek? Paņēma monitoringā iegūtos datus:

Sareizināja visu ar 18. Kas no tā sanāca?

Tā nu mēs ieguvām visus skaitļus.

Absurdums ir apstāklī, ka mirušo skaits netika ekstrapolēts no 70 uz 1260. Cits skaitlis. Respekts uzreiz iestātos. 27 508 gripas gadījumi. 11 191 pneimonijas gadījumi. Smieklīgi un absurdi. Protams, ka ne visi ziņo un iet pie ārstiem. Protams, ka ļoti daudz cilvēku izslimo un statistikā neiekļūst, bet ir viens pamatīgs bet. Latvijā slimnīcas un ambolatorās iestādes ir specializējušās. Pacients nevar aiziet uz Traumām un sagaidīt palīdzību tur. Pacients tiks nosūtīts uz specializētu iestādi. Tieši tāpat, neskatoties uz to, ka monitoringā piedalījās 72 ģimenes ārsti, ja pacientam ir nozīmētas analīzes, tās tiks veiktas specializētajās labaratorijās un nevis ģimenes ārsta pieliekamajā kambarī noglabātajā aparatūrā. Ja pacientam nepieciešama hospitalizācija, tas nenokļūs Rehabilitācijas centrā, bet tur, kur tam var palīdzēt un kur statistika tiek aprēķināta. Ar mirušo reizināšanu ir grūtāk – tur ir miršanas apliecība un cik nu tās ir tik nu ir. Pārējos skaitļus var reizināt, pārreizināt un locīt, kā grib – pierādīt, tāpat neko nevar.

Bet, ja tomēr spēlē pēc statistikas, tad patiesībā situācijas absurds ir vēl lielāks. Iedomāsimies pēc medicīniskās palīdzības vērsās VISMAZ: 

 • 673 821 pacienti AAEI gadījumos (2014.–2015. gada sezonā – 652 002), jeb 33.69105%, tas ir katrs 3 Latvijas iedzīvotājs;
 • 27 508 pacienti gripas gadījumos (2014.–2015. gada sezonā – 45 626), jeb 1.3754% saķēra gripu;
 • 11 191 pacienti pneimoniju gadījumos (2014.–2015. gada sezonā –13 716) 0.55955% saslima ar pneimoniju.

Tas, ka katrs 3 vērsās pie daktera ir absurdi – cilvēki nepazuda no Pilsētu ielām. Ja saslima 27 508 pacienti, jeb 1.3754% Latvijas iedzīvotāju un nomira 70, tad tas ir 0.2544714264941108% no saslimušo skaita, jeb jebkurā gadījumā 0.0034999999999999996% no Latvijas iedzīvotājiem.

Par pneimoniju pat runāt negribās – 11 191 pacienti saslima ar pneimoniju. Oficiāli saslima 294 pacienti. Kur tad 11 000 cilvēku ārstējās, ka viņu nav statistikā? Vai pareizāk sakot ir saslimušo statistikā šādi:

Kur viņi ārstējās? Vai – VSIA “Straupes narkoloģiskā slimnīca”? Vai VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”? Vai varbūt VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”? Un pat ja tā, vai tad par to nebūtu jāziņo un tas nenokļūtu kopējā statistikā?

Te rodas papildus jautājums – ja jau, atbilstoši ekstrapolācijas metodei iegūtajiem datiem, tik lielas Tautu masas slimo, izslimo un nenomirst, tā, ka pat nenokļūst statistikā, kā viņi izārstējas? – vai pateicoties ķiplokiem, dzērvenēm, medum vai darba terapijai? Kā? Izskatās, ka ir efektīvākas metodes par vakcināciju.

Tālāk ironija un melnais humors – iedomāsimies uz mirkli – atbilstoši Valsts iestādei – SPKC ekspertiem un speciālistiem, SPKC un Veselības Ministrija zin, ka slimnīcās nonāk tikai un vienīgi 18 daļa no kopējiem saslimušajiem, varbūt ir pienācis laiks nogriezt finansējumu cīņai ar gripu vispār? Nu visas tās tautu masas taču izārstējās…

PretGripas vakcinācija ir ļoti nepopulāra Latvijas iedzīvotāju vidū. Tā nav nepiecieša. Zemāk tas būs pamatots zinātniski. Un tā ir bīstama un izraisa veselības bojājumus, lai arī tas netiek atzīts. Par katru no šiem apgalvojumiem varēsiet pārliecināties zemāk un turpmākajās publikācijās. Cilvēki negrib Vakcinēties, PVO spiež un Veselības ministrija pakļaujoties starptautiskajiem līgumiem, slēpjoties aiz frontālām grupām, bīda, pretgripas vakcināciju.

Tomēr ak neraža – 5 Saeimas deputātiem radās šaubas un tie uzrakstīja vēstuli TE, Veselības ministrei un uzdeva jautājumus. Īsā laikā tapa Vaselības Ministres atbilde TE. Praktiski uzreiz Ministre atbildēja uz deputātu jautājumiem Saeimā. Vēstule ir pilna ar neprecizitātēm, noklusētiem faktiem, manipulācijām, vājiem pētījumu dizainiem, kas kopsummā rada priekšstatu, ka viss ir labi, bet iedziļinoties redzi, ka viss tas ir meli un manipulācija.

Neskatoties uz to, ka Veselības Ministre Anda Čakša ir strādājusi TE vakcīnu ražotāju uzņēmumā:

 • 05.2007. – 11.2008. “Sanofi Aventis Latvia” LTD, tirgus pieejas un sabiedrisko attiecību direktore
 • 03.2003. – 05.2007. „Sanofi Aventis Latvia” LTD, pārdošanas komanda

Masu informācijas līdzeklis “Ideālā Valsts” pieņem, ka atbildes nav gatavojusi ministre personīgi, bet tās komanda un ministre tikai un vienīgi uzlika savu parakstu.

Pirmajā publikācijā tiek apskatīti 4. apgalvojumi.

1. apgalvojums un par to, kāpēc pret gripas vakcinācija tiek ieviesta vispār

Veselības ministrija, iekļaujot plānā minēto pasākumu, ir vadījusies pēc Pasaules Veselības organizācijas (turpmāk — PVO) rekomendācijām (Vaccines against influenza. WHO position paper November 2012), kas ir izstrādātas pamatojoties uz starptautiski atzītu pētījumu rezultātiem

Augstāk minētās rekomendācija ir pieejama TE.

Pierādījumu bāze šīm rekomendācijām ir pieejama TE.

Kā varēja pārliecināties augstāk – šie ministres apgalvojumi ir meli. Latvija ir uzņēmusies starptautiskas saistības un tagad tās ievieš. Patiesā atbilde skanētu šādi – Veselības ministri noslēdza līgumus un apsolījāmies ieviest pretgripas vakcināciju, kā mums pasaka PVO, neskatoties uz neko.

PVO Zīmols vēl joprojām ir stiprs. Bet, tas vairāk ir jaunatīstības valstīs, nekā attīstītajā pasaulē

Pasaules Veselības Organizācija nav Ideāla Organizācija. Tā ir administratīva institūcija, kuru vada un kurā strādā dažādi cilvēki un kas līdz ar to savā darbībā arī kļūdās. Tā ir vairāku līmeņu struktūra, kur, ja vienas struktūras darbinieki kļūdīsies, citu struktūru darbinieki dažādu iemeslu dēļ un ar pilnu pārliecību aizsargās visu struktūru, jo zin, tic un ir svēti pārliecināti par saviem labajiem nodomiem un taisnību. PVO nav sabiedriska iestāde, tās partneri un donori ir privātas struktūra, kas diktē un nosaka, kas un kā ir jādara PVO.

Rakstā – Are Gates and Rockefeller using their influence to set agenda in poor states? TE (Vai Geits un Rockfellers izmanto savu ietekmi, lai noteiktu, kas un kā ir jādara nabadzīgajām valstīm?). Balstoties uz nesen veiktu pētījumu, Lielbritānijas viens no ietekmīgākajiem laikrakstiem apgalvo, ka Bill and Melinda Gates Foundation, the Rockefeller Foundation un citi popularizē risinājumus globālām problēmām, kas nobīda malā ANO un citas starptautiskas organizācijas. Pētījumā noskaidrots, ka daudzi fondi ļauj bagātajām valstīm un korporācijām sasniegt savus mērķus nabadzīgajās valstīs, dibinot tajās publiskās un privātās partnerības ar farmakoloģiskajām kompānijām, lai popularizētu noteiktu veidu korporatīvās lauksaimniecības un biotehnoloģiju izmantošanu veselības un lauksaimniecības jomā. To stratēģija ir ielikt savus cilvēkus starptautiskajās organizācijās un iegūt priviliģētu piekļuvi zinātnes, biznesa un politiskajai elitei. Piemēram, kad Bils Geitss apmeklēja Berlīni, lai piedalītos kampaņā par Gavi aliansi (valdību, nevalstisko organizāciju un uzņēmumu, kas izveidotas ar Gates un Rokfellera naudas līdzekļiem. Svarīgi saprast, ka pati valsts finansē vakcināšanas kampaņas, ne geits un rockfelers) vakcīnu apvienību, viņš tikās ar Vācijas kancleri un ārlietu, finanšu, attīstības un veselības aizsardzības ministriem. Neskatoties uz skaļajiem paziņojumiem, šīs savienības rezultātā, viena bērna imunizācija salīdzinot ar 2001 gadu, 2014 gadā ir kļuvusi 68 reizes dārgāka TE (8lpp). 

2017 gadā, Lielbritānijas laikrakstā, The Independent, parādījās raksts – The end is nigh for the World Health Organisation (PVO beigas tuvojas) – TE, kas sumarizēja attīstīto valstu neapmierinātību ar PVO darbību un Ed Whiting, the director of policy at the Wellcome Trust, to izteica kodolīgi – “The brand is still very strong. But more so in developing countries than the developed world”. Tulkojums – PVO Zīmols vēl joprojām ir stiprs. Bet tas vairāk ir jaunatīstības valstīs, nekā attīstītajā pasaulē.

PVO tiek kritizēta par daudzām lietām, tai nepieciešamas reformas, dēļ lielā un neefektīvā administratīvā aparāta, PVO lēni reaģē uz krīzēm, neefektīvā budžeta menedžēšanā (maigi izsakoties) un PVO tiek vainots, korupcijā, interešu konfliktos un ziedojumu pieņemšanā no korporācijām, par kurām PVO pieņem lēmumus iztrādājot rekomendācijas:

 • World Health Organisation ‘taking cash handouts from Coca-Cola to plug black holes in budget TE
 • Why the Corruption of the World Health Organization (WHO) is the Biggest Threat to the World’s Public Health of Our Time TE
 • Fraud, Corruption, Harassment Charges Rise Inside World Health Organization TE,
 • Institutional corruption of pharmaceuticals and the myth of safe and effective drugs TE,
 • Drug firms ‘drove swine flu pandemic warning to recoup £ billions spent on research TE, kurā apgalvots, ka PVO samazināja epidēmijas kritērijus, lai varētu izsludināt epidēmiju, kura tā arī nenotika, 
 • Swine flu taskforce’s links to vaccine giant: More than half the experts fighting the ‘pandemic’ have ties to drug firms TE,

PVO tiek vainots baiļu izplatīšanā – putnu gripas, ebolas, microcephaly un citos gadījumos.

Pēc Ebolas epidēmijas kritika bija tik liela, ka PVO nācās veikt pašiem savu auditu, kā rezultātā tapa Report of the Ebola Interim Assessment Panel, kas pieejams TECitāts: 

 • At present, WHO does not have the capacity or organizational culture to deliver a full emergency public health response. Tulkojums – Patreiz PVO nav kapacitātes un organizatoriskās kultūras, lai nodrošinātu pilnvērtīgu;

The Alliance for Health Policy and Systems Research (AHPSR) ir starptautiska sadarbības padome PVO sastāvā TE. Tās sastāvā ietilpstošā – Norwegian Knowledge Centre for the Health Services, Oslo, Norway veica pētījumu – Use of evidence in WHO recommendations, TE, kur konstatēja – Systematic reviews and concise summaries of findings are rarely used for developing recommendations. Instead, processes usually rely heavily on experts in a particular specialty, rather than representatives of those who will have to live with the recommendations or on experts in particular methodological areas.

Galvenā doma – PVO, izstrādājot rekomendācijas ļoti reti izmanto pētījumu sistemātiskus apskatus un pētījumu rezultātu kopsavilkumus. PVO galvenokārt balstās uz ekspertu viedokļiem, konkrētā specialitātē un nevis uz to viedokļiem, kam būs jādzīvo ar rekomendācijām un ekspertiem konkrēto jomu metodoloģijā.

Norwegian Knowledge Centre for the Health Services, Oslo, Norway veiktā pētījuma interpretācija – Progress in the development, adaptation, dissemination, and implementation of recommendations for member states will need leadership, the resources necessary for WHO to undertake these processes in a transparent and defensible way, and close attention to the current and emerging research literature related to these processes.

Saīsināts tulkojums – progress rekomendāciju ieviešanā, adapcijā, izplatīšanā un īstenošanā valstīs ir atkarīgs no vadītājiem, PVO resursiem, un ļoti liela uzmanība patreizējiem un nākotnes pētījumiem, kas attiecas uz šiem procesiem.

Kā redzējām augstāk – eksperti ir saistīti ar farmokoloģiskajām kompānijām un PVO pieņem lēmumu, lai samazinātu epidēmijas kritērijus, tā, ka var izsludināt epidēmiju, kas ir izdevīgas korporācijām. Un, kā varēs redzēt zemāk – pētījumi, kas neatbalsta esošo sistēmu, netiek ietverti analīzē vispār.

Zinātne nestāv uz vietas. PVO un ministres minētajā Vaccines against influenza WHO position paper November 2012 ir spilgts piemērs PVO zemajai “organizatoriskajai kultūrai”. Veselības Ministrijas minētajā rekomendācijā ir minēts: 

 • Currently available vaccines for the control of seasonal influenza are safe and efficacious and have the potential to prevent significant annual morbidity and mortality. Their antigenic composition is revised twice annually to ensure optimal vaccine efficacy against prevailing strains for the northern and southern hemispheres. Seasonal influenza vaccines include two influenza A-strains and one influenza B strain. Both trivalent inactivated influenza vaccines (TIVs) for intramuscular injection and trivalent live attenuated influenza vaccines (LAIVs) for intranasal application are available. TIVs include formulations containing an adjuvant or an increased antigen concentration for use mainly in the elderly, and in some countries an intradermally administered TIV is licensed. Recently, a quadrivalent LAIV (2 A- and 2 B-strains) became available. TIVs are the only vaccines licensed for children aged 6 – 24 months, for persons aged ≥50 years, and for pregnant women. Non-pregnant individuals aged 2 – 49 years may receive either TIV or LAIV.

Šī rekomendācija tika izdota 2012 gadā un kopš tā laika atrodas PVO rekomendācijā, kas nav mainīta un papildināta vēl joprojām.

2016 gada 22 jūnijā, CDC’s Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), paziņoja, ka LAIV vakcīna ir neefektīva un to nevajag izmantot 2016 – 2017 gripas sezonai, avots TE. Šī pati rekomendācija – sakarā ar zemo efektivitāti, tika saglabāta arī uz 2017 – 2018 gripas sezonu, avots TE. ASV šī vakcīna izrādījās neefektīva. PVO informācija par zemo efektivitāti neparādās vispār.

Tai pat laikā, Eiropā bija mazliet labāka situācija. Statistsiski labāka. Pētījumā – Decreased effectiveness of the influenza A(H1N1)pdm09 strain in live attenuated influenza vaccines: an observational bias or a technical challenge?, kas pieejama TE,

Comparison of study designs and populations assessing vaccine effectiveness of live attenuated influenza vaccine, northern hemisphere countries, United States, United Kingdom and Finland, influenza season 2015/16

CDC
United States
DoD
United States
ICICLE
United States
PHE
United Kingdom
THL
Finland
VE against A(H1N1)pdm09 (95%CI) −21%
(−108% to 30%)
15%
(−48% to 51%)*
50%
(−2% to 75%)*
41.5%
(−8.5% to 68.5%)*
47.9%
(21.6–65.4%)
Study design Test-negative case–control Test-negative case–control Test-negative case–control Test-negative case–control Cohort
Source population / inclusion criteria Children and adolescents aged 2–17 years* Children and adolescents (Military dependents) aged 2–17 years presenting to participating facilities Children and adolescents aged 2–17 years Children and adolescents 2–17 years of age Children 24–35 months of age
Inclusion criteria MAARI, including cough, and onset of illness ≤ 7 days before enrolment ILI (fever ≥ 38 °C
AND cough and/or sore throat of < 72 hours duration)
ARI with fever ≥ 100.0°F (37.8 °C),
duration < 5 days
ILI Laboratory-confirmed influenza
Assessment of vaccination status Current-season vaccination (at least one vaccine dose ≥ 14 days before illness onset; vaccine records obtained from electronic medical records and immunisation registries for children aged 2–8 years; with addition of reported vaccination for patients aged 9–17 years)* Electronic medical records Vaccination status was ascertained by medical record review and/or state or
regional vaccine registries
Self-reported by patients to general practitioners National immunisation registry
Case definition RT-PCR-positive subjects* RT-PCR-positive subjects RT-PCR positive subjects RT-PCR positive subjects RT-PCR, multiplex RT-PCR, culture and/or antigen detection test
Final sample size (number of vaccinated with LAIV / number of non-vaccinated)* 133/1,078* 93/338* 101/594 111/514* 8,323/46,119
Adjusted for Study site, age, self-rated general health status, race/hispanic ethnicity, interval (days) from onset to enrolment, and calendar time Age groups, three time periods Site, age group, visit date, outpatient visits in past 6 months, health insurance, and sex Age group, sex, month, pilot area and surveillance scheme Propensity scores, and adjusted by their quintiles
Source ACIP presentation 22 June 2016 also cited in [2] and personal communication (J Clippard, September 2016)* ACIP presentation 22 June 2016 also cited in [2] and personal communication (S Federinko, September 2016)* ACIP presentation 22 June 2016 also cited in [2] and personal communication (H Caspard, September 2016)* Pebody 2016 [9] Nohynek 2016 [8]

Neskatoties uz mazo pētāmo skaitu un citām pētījumu nepilnībām, tabulā var skaidri redzēt, ka arī Eiropā, efektivitāte lēkāja A)Lielbritānijā no -8.5% līdz 68,5%, kas kopsummējas 41,5% B) Somijā no 21.6 līdz 65.4%, kas kopsummējas 47.9%.

Pēc ACIP paziņojuma, Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) un PVO organizēja vairākas savstarpējas tikšanās un 2016 gada 20. un 21. Septembrī, Ženēvā notika tikšanās, lai rastu izskaidrojumu šim stāvoklim un radītu teoriju, kas to izskaidrotu, jo vakcīna ASV tirgum un Eiropai tiek gatavota vienā un tajā pašā rūpnīcā. Tie ir identiski produkti. Iemesli tika saukti dažādi, izņemot vienu: Vakcīna ir neefektīva ASV un it, kā efektīva Eiropā, jo:

 1. Cirkulējošā vīrusa antigēns atšķiras no tā, kas ir Vakcīnā. Pat izmaiņas dažās aminoskābēs padara vakcīnu neefektīvu. Gripas vīruss mutējas dažādās vietās dažādi. Šī vesija netika pārbaudīta, neskatoties uz to, ka ir vispāratzīts fakts, ka Gripas vīruss mutējas un katrā vidē, tā mutācija ir savādāka.

Veselības ministrija, iekļaujot plānā minēto pasākumu, ir vadījusies pēc Pasaules Veselības organizācijas (turpmāk — PVO) rekomendācijām (Vaccines against influenza. WHO position paper November 2012), kas ir izstrādātas pamatojoties uz starptautiski atzītu pētījumu rezultā.

Zemāk esošajā bildē ir sadaļas, kurās ir šie pētījumi. Nospiežot uz bildi, katrs ieinteresētais var nonākt un palasīt šo pētījumu citātus. Tur ir tikai un vienīgi tie pētījumi un dati, kas ir pozitīvie piemēri. Kā vēlāk redzēsiet – pētījumu dizaini ir nepilnīgi un tie veidoti tā, lai rastos priekšstats par to efektivitāti. Pie tam to nav daudz. Bet ir arī citi, un šie citi nav ietverti, kas noved pie situāciju, ka sabiedrībai netiek sniegta pilnīga informācija, lai veidotu pilnīgu priekšstatu un uz ko norādīja – Norwegian Knowledge Centre for the Health Services.

“PVO Zīmols vēl joprojām ir stiprs. Bet, tas vairāk ir jaunatīstības valstīs, nekā attīstītajā pasaulē”.

Attīstītās valstis akli nepakļaujas uz “lielā brāļa” rekomendācijām, bet iedziļinās, pēta un attīstās paši. Jā, tas ir daudz grūtāk, bet tieši tā tiek nodrošināta “Ideālas Valsts” attīstība. Bet patreiz dzīvojam, kā komunisma laikos – PVO izdod savas rekomendācijas, kas attaino daļu informācijas. Iestāde, kas ir korumpēta, izmanto ekspertu viedokļus, kas cieši saistīti ar farmokoloģijas kompānijām, samazina epidēmijas kritērijus un ceļ paniku, liekot valstīm iepirkt nevajadzīgas vakcīnas un mūsu vadītāji akli seko Partijas vadlīnijai, jo tādi ir noslēgtie starptautiskie līgumi.

PVO Nav vienīgā iestāde, kas uzspiež Latvijai pret gripas vakcināciju grūtniecēm un zīdaiņiem. Šo iestāžu ir vairāk. Šī iniciatīva nav Latvijas speciālistu izdomāta un izlolota balstoties uz epidemioloģisko nepieciešamību. Šī vakcinācijas kampaņa ir uzspiesta no ārpuses un tiek maskēta aiz labu nodomu maskas. Citi ārvalstu spēlētāji tiks aplūkoti turpmākajās publikācijās un diemžēl, atbilstoši Latvijas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, Latvijas iedzīvotāji ir zaudējuši ne tikai sabu ekonomiski politisko suverenitāte, bet arī Veselības.

 

Apgalvojums Nr2

Citāts no Vēstules.

Minētajās rekomendācijās grūtnieces un bēmi līdz piecu gadu vecumam un īpaši bērni līdz divu gadu vecumam ir atzīti kā personas, kam ir augsti riski saistībā ar gripas infekciju. Gripas infekcija grūtniecēm var veicināt ne tikai dažādas veselības problēmas, bet arī būt par iemeslu nedzīvi dzimuša bēma piedzimšanai, jaundzimušā nāvei, priekšlaicīgām dzemdībām un jaundzimušā samazinātam svaram.

Apgalvojumi:

 • Bērni līdz 5 gadu vecumam un īpaši bērni līdz 2 gadiem ir riska grupā;

Par to cik lieli riski ir saslimt, varēja pārliecināties augstāk SPKC statistikā. Šis ir propogandisks PVOun citu frontālo grupu uzspiests arguments, kas ir jāizmanto, lai pārliecinātu šaubīgos. Tas tiek izmantots visās valstīs, ne tikai Latvijā

 • Grūtniecēm gripas infekcija var veicināt ne tikai dažādas veselības problēmas, bet arī būt par iemeslu nedzīvi dzimušo bērnu piedzimušā nāvei, priekšlaicīgām dzemdībām un jaundzimušā samazinātam svaram.

Un Ministrija nosūta uz pētījumu, kas apstiprina 2 apgalvojumu – Maternal Influenza Immunization and Reduced Likelihood of Prematurity and Small for Gestational Age Births: A Retrospective Cohort Study, pieejams TE.

No nosaukuma, jau ir skaidrs, ka šis ir kohorta pētījums, kurā perspektīvi tiek ievērots viens vai vairāki paraugi (saukti kohorti), un tiek veikti turpmāki slimības vai iznākuma statusa novērtējumi, lai noskaidrotu, kuri no sākotnējiem dalībnieku iedarbības raksturojumiem (riska faktoriem) ir saistīti ar to. Veicot pētījumu, tiek mērīts rezultāts no katrasdalībnieku kohortas un tiek noteiktas attiecības ar specifiskām īpašībām. Šai metodei ir stiprās un ir vājās puses. Tikai 2 no nepilnībām: 

 • Saskaroties ar mainīgajiem lielumiem, var rasties grūtības identificēt kohortas;
 • Nav randomizācijas, kas nozīmē, ka pastāv atšķirības pacienta īpašībās.

Kohortas ir jāizvēlas no atsevišķām, bet līdzīgām populācijām. Cik atšķirības pastāv starp kontroles grupu un eksperimenta grupu? Vai šīs atšķirības mazinās studiju rezultātus? Tas ir – ir ļoti grūti izveidot savstarpēji līdzīgas kohortas. Zemāk redzēsim, kā tas izpaužas ar šo pētījumu.

Pētījumā tika iekļauti dati par 4,326 dzīvu bērniņu dzemdībām, laika posmā no 2004 gada 1 jūnija līdz 2006 gada 30 septembrim. No medicīniskajiem ierakstiem bija zināms, ka 4,168 (96.3%) saņēma pretgripas vakcīnu. No tām 578 (14,9%) saņēma vakcīnu, kamēr bija stāvoklī. Tika konstatētas 1,547 (10,6%) priekšlaicīgas dzemdības un 1,186 (11,2%) ar samazinātu svaru. Pētījums notika un tika sadalīts pa periodiem – kad uzliesmoja gripas saslimstība un kad nebija uzliesmojumu un īsi sakot, konstatēja, ka uzliesmojuma laikā un pārslimojušām māmiņām, kas bija vakcinētas ar inaktivēto vakcīnu – bērnu svars vidēji bija par 113g lielāks nekā nevakcinētajiem bērniem. Nekādas lielas starpības ārpus gripas sezonas bērnu svarā netika konstatēts – 3,317g vakcinētajām pret 3,255g nevakcinētajiem. Kopējs rādītājs vakcinēto māmiņu bērni bijavidēji par 96.7g smagāki nekā nevakcinēti.

SVARĪGI!!! Paši pētījumu autori raksta, ka pētot Influenza vakcināciju ir konstatēts, ka parasti vakcinējas indivīdi ar labu veselības stāvokli un tas ir traucēklis pētījumiem.

Tas ir – studijas dizainā jau ir milzīga problēma – vakcinēto grupa ir veselīgāka par nevakcinēto, līdz ar to augļa attīstība jau notiek savādāk.

Kohorta studijās ļoti kritiski svarīgi, lai pētāmā grupa būtu pēc iespējas identiskāka ar līdzīgiem raksturlielumiem – covariates. Šajā pētījumā covariates bija sekojoši:

Tas ir – priekšlaicīgi dzimušajiem – gestācijas vecums, diabēts, multivitamīnu lietošana grūtniecības laikā, izglītība un precēšanās stāvoklis. Samazinātu svaru dzimušajiem covariates bija – vecums, kad iestājās grūtniecība, mātes medicīniskie riska faktori, dzemdību komplikācijas, hipertensija un alkohola lietošana grūtniecības laikā.

Un te nu sākas kārtējā manipulācija.

Zinātniski ir pierādīts, kādi faktori ietekmē augļa attīstību, augļa svaru, priekšlaicīgas dzemdības un jaundzimušā miršanu dzemdībās. Faktoru ir daudz un zemāk būs vairāk vai mazāk par katru no tiem. Mediķi izmanto terminu – augļa intrauterīnas attīstības aizture TE.  Un tā tiek novērota līdz pat 10% no kopējām dzemdībām.

Veselības Ministres un tās komandas apgalvojums – Gripas infekcija grūtniecēm var veicināt ne tikai dažādas veselības problēmas, bet arī būt par iemeslu nedzīvi dzimuša bēma piedzimšanai, jaundzimušā nāvei, priekšlaicīgām dzemdībām un jaundzimušā samazinātam svaram – ir 100% melīgs, jo nevis gripas infekcija izraisa intrauterīnas attīstības aizturi. Intrauterīnas attīstības aizturi izraisa:

 • Daudzi zīdaiņi ir konstitucionāli mazi;
 • Nepietiekama barībvielu uzņemšana;
 • Nepietiekama skābekļa auglim – kā rezultātā gripas vīruss var iekļūt šūnā;
 • Kaitīgi bioķīmiski savienojumi, kas šķērso placentu un ietekmē augļa attīstību. To avots var būt, kā medicīniskie preparāti, tā arī vidē pieejamie. Vakcīnas tai pat skaitā.; 
 • Ģenētisks faktors – telomēra garums.

Nepietiekamu barībvielu un skābekļa uzņemšana grupa sastāv no daudz dažādām apakšgrupām, kur grūtnieces veselība ir tikai viens no faktoriem, bet ar milzīgi lielu daudzumu apakšfaktoriem.

Intrauterīnas attīstības aizture, ir viens no iemesliem lielajam nedzīvi dzimušajiem un pirmā dzīvības gadā mirušo nāves iemesls. 2014 gada pētījumā – Fetal Growth and Risk of Stillbirth: A Population-Based Case–Control Study TE, tika noskaidrots, ka nedzīvi dzimušie, ir asociēti, kā tad, kad auglis nav pietiekami attīstījies, tā arī tad, ja auglis ir pārāk liels.

2014 gada pētījumā Major risk factors for stillbirth in different trimesters of pregnancy—A systematic review TE, tiek uzskaitīti riska faktori nedzīvi mirušajiem. Gripas infekcijas tur nav. Ir dažādas infekcijas, bet ne apgalvojums, ka gripa izraisa.

2005. gadā nopublicētajā Etiology and prevention of stillbirth TE. 15 riska faktori nedzīvi dzimušajiem tiek uzskaitīti un apskatīti. Lielākā problēma ir grūtnieces svara indeks (aptaukošanās) un grūtnieces vecums. Gripa nav galvenais iemesls.

2017. gada pētījumā Correlation of cord blood telomere length with birth weight TE, tika noskaidrots, ka ir izteikta korelācija starp jaundzimušā svaru un telomēra garumu. 

Nutritional causes of impaired fetal growth and their treatment TE, apraksta zināmās atziņas par to, ka ļoti svarīgi ir tas, kā sieviete ir apgādājusi savu ēdienu ar mikro/makro barībvielām pirms grūtniecības un, ka grūtniecības laikā palielinot devas dod minimālus rezultātus augļa attīstībai. Svarīgi ir tas, kas un kā bija uzņemts pirms tam.

Protams, ka ASV sievietes nav ar paaugstinātu svara indeksu (aptaukošanās), to barība ir pilnvērtīga un nav balstīta uz fast food, tās nesmēķē un nelieto medikamentus pa labi un kreisi.

Nemanipulēta pētījuma dizains būtu savādāks – pētāmie būtu sadalīti savādākās kohortās ar citādām cavariates. Ja tika pētīts, kā gripas vakcīna ietekmēja augļa attīstību, tad par cavariates vajadzēja ņemt augļa attīstības traucējošos faktorus, katru no māmiņām sadalīt šādās cavariates un tas iegūtās kohortas būtu identiskas. Ne precību stāvoklis, ne izglītība, ne gestācijas vecums, ne citi augstāk minētie faktori tiešā veidā neietekmē augļa attīstību.

Lai būtu vieglāk saprast – ik pa laikam automašīnas aizdegas. Tam ir daudzi dažādi iemesli. Tika nolemts pētīt, kā mašīnu tīrīšana ietekmē aizdegšanos. Tad nu pētītāji paņēma un sadalīja automašīnas pēc markām, sānu spoguļu krāsas, kā tiek tīrītas mašīnas, virsbūves tipa un ražošanas gada un izdarīja unikālu secinājumu – ka tās mašīnas, kuras tīra ar vilnas lupatiņām, deg retāk. Līdz ar to iesaka izmantot vilnas lupatiņas.

Šajā pētījumā ir tas pats – pētāmās kohortas netika sadalītas augļa attīstības risku grupās. Tas ir tās netika sadalītas pēc faktoriem, kas tiešā veidā ietekmē augļa attīstību, dzimšanas svaru un dzīvi/miruši iemeslos.

Šis arguments propogandistiem ir nepieciešams, lai jaunās māmiņas un sabiedrību baidītu ar gripas infekcija grūtniecēm var veicināt ne tikai dažādas veselības problēmas, bet arī būt par iemeslu nedzīvi dzimuša bēma piedzimšanai, jaundzimušā nāvei, priekšlaicīgām dzemdībām un jaundzimušā samazinātam svaram. Kurš to grib? Neviens, lūk arī biedē un sit pa nerviem.

Tas, ko ministre nestāsta sabiedrībai un Saeimas deputātiem

Pētījumā – Placental Origins of Chronic Disease TE, tulkojums – placentālās izcelsmes hroniskās slimības. Diezgan smalki ir apskatīts un aprakstīta placentas funkcionalitāte, mikro/makro barībvielu piegāde placentai un auglim, skābekļa ietekmei uz augļa attīstību, endokrīnās sistēmas funkcijas, placentas aizsardzības funkcijas un dzimumu dimorfisms (dzimumu starpība), placentas struktūra un attīstība. Ievadā, pētnieki Abigail L. Fowden (professor of Perinatal Physiology) TE, Graham J. Burton (Mary Marshall and Arthur Walton Professor of the Physiology of Reproduction Director of Centre for Trophoblast Research)TE  un Alison J. Forhead (development and regulation of endocrine systems in the fetus) TE no Kembridžas universitātes Lielbritānijā raksta:

Īsais tulkojums – epidemioloģiskie pierādījumi saista individuālo uzņēmību pret hroniskajām slimībām pieaugušā dzīves laikā ar augļa attīstības notikumiem. Bioloģiski, tas nav nekas negaidīts, jo orgānu sistēmas šajā laikā ir ļoti plastiskas – cilmes šūnas ir proliferējošas un diferencējošas. Faktori, kas darbojas šai laikā ietekmē to struktūru un funkcionālās spējas, kā arī fermentu sistēmu un endokrīnās sistēmas ass darbību visas dzīves laikā. Patreiz saprotam, ka šie efekti nodrošina pamatbāzi dažādām slimībām, kas parādīsies vēlāk dzīvē un pēc vairākiem gadiem, parasti, kā atbilde uz atkārtotiem vides stresa elementiem. Augļa attīstība ir atkarīga no placentas, orgāna, kas veido interfeisu starp augli un māti. Visas barībvielas un skābeklis, kas sasniedz augli, nāk no placentas. Placentai ir arī endokrīnas funkcijas, nodrošinot maternālo adaptāciju grūtniecībai un mobilizējot resursus augļa lietošanai. Tai pat laikā, tā kalpo, kā barjera, nodrošinot aizsardzību pret mātes hormoniem, patogēniem un parazītiem. Placenta demonstrē iespaidīgas spējas adaptēties vides kaitīgajiem faktoriem un mazināt to ietekmi uz augli. Tomēr, ja placentas funkcionalitāte ir traucēta vai tās spēja adaptēties ir pārsniegta, tad augļa attīstība būs apdraudēta. Šajā pētījumā mēs aprakstam kompleksas attiecības starp placentas fenotipiem un hronisko slimību programmēšanās attīstība auglī. 

Hronisko slimību programmēšanās attīstība auglī

Izskatīt visus faktorus nav nepieciešams. Galvenais akcents tiek likts uz to, kas ir kopīgs Gripas vīrusam ar mazo jaundzimušo svaru – skābeklim. Pievērsiet uzmanību mātes videi, tur ir high altitude – augstums, kurā māte dzīvo, no tā ir atkarīgs pieejamā skābekļa daudzums mātei un auglim. Ir zināms fakts, ka grūtniecēm, kuru grūtniecība norit augstu virs jūras līmeņa bērni dzimst mazāka auguma. To saista ar skābekļa samazinātu piegādi.

Hipoksija (latīņu: hypoxia; no sengrieķu: ὑπό — ‘zem’, ‘apakš’, un grieķu: οξογόνο — ‘skābeklis’) ir stāvoklis, kas attīstās, kad organisma audi tiek pārāk maz apgādāti ar skābekli un/vai tajos ir skābekļa apguves traucējumi bioloģiskās oksidācijas laikā. Hipoksija ir viena no izplatītākām grūtniecības komplikācijām, kas notiek 9-10% grūtniecībās normālā jūras līmenī un pilnīgi visās liela augstuma (virs 2700m) grūtniecībās TE un TE. Hipoksija ietekmē abus – placentu un augli un ir asociēta ar traucēta trofoblastālo invāziju, slikta villious attīstība, mainīta vaskularizācija, samazināta spirāles artērijas pārveidošana un zema asins plūsma abās placentas pusēs. Ir novērots, ka uz katriem 1000m, jaundzimušā svars samazinās par 100g. Izņemot tām tautām, kas jau daudzas paaudzes dzīvo augstu kalnos. Vairāk par Hipoksiju un acidozi grūtniecības laikā var palasīt Acute Fetal Hypoxia/Acidosis TE.

Iepriekš pētnieki atzīst, ka ir novērots, ka pretgripas vakcīnu vairāk izmanto veseli cilvēki. Neviena no šajā pētījumā iekļautajām māmiņām netika padziļināti pētīta uz to veselības stāvokli. Cilvēka veselību un bērnu piedzimšanu laicīgi un vai priekšlaicīgi ietekmē sažādi faktori, kuri šai pētījumā vispār netika izskatīti. Ir zināms, ka Perfluorinated Chemicals (PFCs) ir viens no riska faktoriem priekšlaicīgām dzemdībām un dzimstībai ar mazu svaru.

2017 gada 21 novembrī parādījās ziņa – Lawsuit: 3M contamination led to more cancer, infertility TE, kurā teikts, ka Minesotas Ģenrālprokurs iesniedzis prasību tiesā apgalvojot, ka korporācijas 3M ražotie Perfluorinated Chemicals (PFCs), piegružojuši ūdeņus, kas novedis pie vēža palielināšanās, neauglības un jaundzimušajiem ar mazu svaru. PFCs ķimikāliju grupa ir liela un plaša. Ne visi izraisa šādas smagas sekas. Pētījumā Perfluorinated Compounds in Umbilical Cord Blood and Adverse Birth Outcomes TE, tika pētīts kura no – perfluorooctanoic acid (PFOA), perfluorooctyl sulfonate (PFOS), perfluorononanoic acid (PFNA) un perfluoroundecanoic acid (PFUA) saistīta ar nevēlamajām sekām. Tika konstatēts, ka PFOS ir saistīta.

Atbilstoši ES pētījumam PFOS ir visapkārt un ļoti lielos daudzumos – Common consumer products contain high levels of perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances TE. Tie ir visur, sākot no nepiedegušajām pannām un beidzot tekstilizstrādājumos.

2017 gada februārī, “Ideālā Valsts” nopublicēja rakstu ar atsauci uz pētījumu – Nepiedegošās pannas, plastmasas konteineri un citi produkti samazina Vakcīnu efektivitāti TE.

Pētnieki pētīja un salīdzināja antivielu koncentrāciju pret Difterijas un Stingumkrapju toksīniem, kad bērnam palika 5 un 7 gadi.

Pētījumā tika noskaidrots, ka tieši tāpat kā ASV Fēru salu bērneļiem vislielākā koncentrācija asinīs bija perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) un perfluorooctanoic acid (PFOA). Mātes grūtniecības serumos esošais PFS uzrādīja vislielāko negatīvo sakarību, ar antivielu koncentrāciju 5 gados, tika novērota 2 reiz lielāka deva izraisīja -39% starpību (95% CI, −55% to −17%) difterijas antivielu rādījumos. Tas ir mātes, kas stāvoklī bija pakļautas lielākai devai, to bērniem 5 gadu vecumā antivielu skaits bija mazāks salīdzinājumā ar to mātu bērniem, kuri nebija pakļauti tik lielai PFS ietekmei.

Salīdzinot bērnu serumu analīzes, starpība starp bērniem, kas bija pakļauti 2 lielākai PFS devu ietekmei, antivielu koncentrācijas starpība bija -49% (95% CI, −67% to −23%).

Pētījuma secinājumi – bērni, kas bija pakļauti palielinātai PFS ietekmei imūnreakcija 5 un 7 gados bija vājāka salīdzinot ar bērniem, kas nebija pakļauti tik lielām devām.

Tas ir svarīgi, jo nākošajos argumentos Veselības ministrija argumentēs, ka vakcinācija samazina antibiotiku lietošanu, jo samazinās saslimstība, bet šeit ir pierādījums tam, ka viens no saslimstības iemesliem ir samazinātā imunitāte no ikdienas ķimikālijām.

PFS tiek izmantoti tūkstošos ražošanas procesos – kur nepieciešams materiālu padarīt izturīgu pret ūdens, tauku un traipu izturīgu. Praktiski visu ēdienu iepakojums tos satur. PFS izmanto traukos un iekārtās ar – Non Stick technology, lai tajos nepiedegtu ēdiens. To pievieno šampūniem un mutes dobuma tīrīšanas produktiem. Mēbeļu un audumu industrija PFS izmanto, lai mēbeles nesmērētos. Drēbēm un matračiem pievieno, lai nodrošinātu ūdensizturīgumu. Tā, kā tie samazini berzes ietekmi, tad PFS izmanto – automašīnbūvēšana, celtniecībā, elektronikā un aerokosmonautikā. PFS sabrūk ļoti lēni. Pētījumos ar dzīvniekiem noskaidrots, ka PFS izraisa daudz dažādus veselības un un attīstības traucējumus. Vairāk info var iegūt ASV National Institute of Environmental Health Sciences sagatavotajā bukletā TE.

Citā pētījumā – Perfluorinated Compounds in Relation to Birth Weight in the Norwegian Mother and Child Cohort Study pieejams TE, ir aprakstīts, kā šīs ķimikālijas ietekmē augļa attīstību.

Pētījumā – Maternal exposure to perfluorinated chemicals and reduced fecundity: the MIREC study, TE, konstatēts, ka PFCs samazina sieviešu auglību.

Veselības Ministre un viņas komanda, kas sagatavoja atbildi, aiz nezināšanas vai speciāli, savā atbildē nemin vēl kādu ļoti ļoti svarīgu informāciju, kas jebkuru loģiski domājošu cilvēku novestu pie sapratnes, ka pretgripas Vakcinācija nav vajadzīga vispār un no āvalstīm uzspiestā stratēģija – vakcinēt visas grūtnieces un bērnus līdz 2 gadiem ir pilnīgi lieka naudas tērēšana. 

Epidemioloģiskās drošības likums TE, definē imunitāti sekojoši — Imunitāte ir organisma neuzņēmība pret infekcijas slimībām.

Organisma neuzņēmība pret infekcijas slimībām. Kā to saprast?

Prasti runājot, tas ir organisma bioķīmisks stāvoklis, kad patogēns (slimības izraisītājs) nevar vairoties organismā. Jebkurš patogēns var vairoties tikai un vienīgi sev “draudzīgā” bioķīmiskajā vidē. Kaktuss nekad neaugs Ziemeļos. Kaktuss, ziemeļu puslodē, var izaugt siltā telpā uz palodzes, bet tas nekad neaugs aukstā un tumšā pagrabā. Tas pats ir ar Gripas vīrusu.

Neviens patogēns vienatnē nevar izsaukt epidēmiju/saslimstību. Epidemioloģiskā triāde, skaidro saslimšanu no klasiskās epidemioloģijas skatpunkta. Epidēmijai ir nepieciešams:

 1. Infekcijas avots;
 2. Transmisijas ceļš;
 3. Izveidojies liels uzņēmīgu cilvēku skaits, pret šo patogēnu.

Vai ir zināmi bioķīmiskie raksturlielumi, kas nosaka, kad Gripas vīruss var uzsākt paškopēšanās procesu – vairoties. Tas ir – 3 punkts – izveidojies liels uzņēmīgu cilvēku skaits.

Jā ir un tie ir ļoti konkrēti – cilvēki ar samazinātu pH līmeni.

Ir jāsaprot, lai vīruss varētu uzsākt paškopēšanās procesu, tam ir jānogādā savs ģenētiskais materiāls šūnā un tur ir jāpieslēdzas. Ja šūnas bioķīmiskais stāvoklis tam ir draudzīgs, paškopēšanās process sāksies. Ja šūnas bioķīmiskie raksturlielumi nebūs draudzīgi, vīruss nevarēs ne sevi nogādāt un pat ja iekļūs šūnā, nevarēs uzsākt paškopēšanās procesu. Cilvēks būs – imūns.

Daži vīrusi var pa tiešo tikt garām plazmas membrānai un pa tiešo iešpricēt savu ģenētisko materiālu citoplazmā un tā uzsākt paškopēšanās procesu. Influenza A vīrusi nevar.

Influenza vīrusi pieder pie Orthomyxoviridae saimes vīrusiem. Tie ir klasificēti 3 grupās: 

 1. Influenza A;
 2. Influenza B;
 3. Influenza C

Influenza A sastāv no 16 hemaglutīna (hemagglutinin – HA) un 6 neuramidiāzes (neuraminidase – NA) apakštipiem. Šie apakštipi ir noteikti pēc katra šī proteīna atšķirīgajām antigēna īpašībām.

Influenza A savu vairošanos sāk ar to, ka HA piestiprinās pie šūnas sialskābes receptoriem. Mutācija HA pat vienā aminoskābē, nosaka specifiskumu, kas palielina transmisijasiespēju uz jaunu šūnu.

Kad Influenza A ir piestiprinājusies, tā ar endocitozes palīdzību iekļūst šūnā. Vielu transports šūnā, notiek gan virzienā no ārpuses uz iekšpusi – endocitoze, gan no iekšpuses uz ārpusi – eksocitoze.

Šis process ir sarežģītāks un var būt atkarīgs no šūnas veida, kurā Influenza A iekļūst. Ir vēl daudzikritiski bioķīmiski raksturlielumi, kas nosaka vīrusa endocitozes procesu, bet tos šobrīd neapskatīsim. Ja, vīruss ir iekļuvis, tas “ceļo” pa endosomu tīklu.

Zināšanas, par Influenza A vīrusa replikācijas cikla nākošo posmu, ir kritiski svarīgas zināšanas, lai saprastu, kēpēc pretgripas vakcinācija nav vajadzīga vispār un uz ko ir jābalsta Valsts stratēģiskā profilaktiskā stratēģija.

Endosomu skābā vide (pH līmenis zemāks par 5.5) izsauc konformācijas (proteīnu molekulas vai kompleksu daļu telpiskā stāvokļa) izmaiņas HA, kas atklāj fusion (saplūšanas) peptīdu. Endosomu skābā vide (pH līmenis zemāks par 5.5) ir nepieciešama, lai tiktu izlaisti individuālie virālie ribonucleoproteins (ribokodolu proteīni) (vRNPs) no matrix (M1) proteīna caur M2 jonu kanāla aktivitāti virālajā apvalkā. Kad virālā un endosomu membrānas ir saplūdušas – vīrusa genoms un asociētie proteīni tiek izlaisti citosolā vRNPs ceļo uz šūnas kodolu, kur uzsākas virusa paškopēšanas process.

Tas ir ļoti ļoti īsi. Šis process ir pamatīgi izpētīts. Lai arī ir lietas, kas nav skaidras, kopējie mehānismi ir zināmi un jaunās detaļas tikai papildinās patreizējo izpratni un nevis to kardināli mainīs. Vairāk var palasīt TE, TE, TE, TE, TE, TE, TE, TE un TE.

Gripas paškopēšanas procesa kritiskais lielums ir – endosomu skābā vide (pH līmenis zemāks par 5.5).

Cilvēka pH līmenim ir jābūt 7.30 – 7.45. Ja krītas pH līmenis, tas samazinās arī šūnā. Katrai šūnas sastāvdaļai (organellām) ir savs pH līmenis. Zemāk bildē ir parādīts šūnas dažādu organellu pH līmenis, normālā pH 7.30 – 7.45.

Ja pH līmenis krītas, tas samazinās arī šūnā un tās bioķīmiskais sastāvs kļūst labvēlīgs Influenza A vīrusa paškopēšanās procesam.

Kas ir pH? Zinātniski tas ir ūdeņraža potenciāls. pH ir diapazonā no 0 (skābs) līdz 14 (sārmains). Cilvēka asins normāls pH ir mazliet lielāks par neitrālo. 

pH līmenis ietekmē – enzīmu darbību un skābekļa apjomu, kas tiks nogādāts šūnās un līdz ar to noteiks cilvēka veselības stāvokli. Palielinot pH līmeni tikai par vienu iedaļu, teiksim no 4pH uz 5pH, desmitkārtīgi palielinās piegādājamais skābekļa daudzums šūnai. Katra nākošā līmeņa pārvarēšana palielina skābekļa piegādi šūnām, vēl 10 kārtīgi. Tas ir – skābekļa apjoms, ko šūna saņēma pie 4pH līmeņa palielināsies 100 kārtīgi, ja pacelsi pH līmeni no 4 uz 6. Un palielināsies 1000 kārtīgi, ja pacelsi no 4pH uz 7pH.

 

Bohr effect – ir fenomens, ko pirmo reizi aprakstīja Dāņu zinātnieks Christian Bohr, 1904 gadā, kas pierādīja, ka hemoglobīna spēja piesaistīt skābekli ir tieši atkarīga no skābuma (pH līmeņa) un oglekļa dioksīda līmeņa. Oglekļa dioksīda koncentrācija asinīs noved pie pH līmeņa samazināšanās, kas noved pie tā, ka hemoglobīns izmet skābekļa kravu. Samazinot oglekļa dioksīda līmeni, palielinās pH līmenis un līdz ar to hemoglobīns paķer līdzi vairāk skābekļa un nogāda tās šūnās.

Tas ir – jo zemāks pH līmenis (zemāks par 7 pH), jo mazāk skābekli hemoglobīns nogādās šūnās. Skābā vidē, hemoglobīns viegli atbrīvojas no skābekļa. Turpretī sārmainā vidē (augstāk par 7 Ph), hemoglobīns vieglāk savienojas ar skābekli, bet grūtāk to atdod.

pH līmenis ir savstarpēji saistīts ar miršanu. Ziņojot par mirušajiem, SPKC sniedza datus – lielākai daļai mirušo (51 jeb 73%) bijušas divas un vairāk hroniskas saslimšanas. Biežāk noteiktas hroniskas saslimšanas:

 • sirds asinsvadu (59% gadījumu);

Metaboliskā acidoze var būt akūta (ilgstošas minūtes līdz dažām dienām) vai hroniska (ilgstošas nedēļas līdz gadiem) dabā. Sirds funkcijas depresija ir akūta metaboliskās acidozes izplatīta komplikācija, attīstoties, ja asins pH ir <7,1-7,2. Reakcija uz kateholamīniem ir izslēgta. Mehānismi, kas ir šo efektu pamatā, ir sarežģīti, ietverot vairāku kanālu vai pārvadātāju aktivizēšanu. Izrādījies, ka loma ir gan intersticiālajam, gan intracelulārajam pH līmenim. Bikarbonāta (sodas) administrēšana neuzlabo sirds darbību, neraugoties uz uzlabojumiem ārpusšūnu pH. Metabolic Acidosis and Cardiovascular Disease TE

 • elpceļu (46%),

Te ir grūti jelko sasaistīt ar zemo pH, jo nav zināmas saslimšanas, ko analizēt. Tomēr pats pats galvenais, elpceļu slimību gadījumā samazinās skābekļa piegāde un pazeminās pH līmenis, kas līdz ar to ļauj A Gripas vīrusa paškopēšanos.

 • CNS saslimšanas (30% gadījumu), 

Akūtā elpceļu acidoze ir sastopama pēkšņas ventilācijas mazspējas gadījumā. Šis ventilācijas defekts var rasties centrālās elpošanas centra nomākšanas rezultātā, kas rodas no – centrālās nervu sistēmas slimībām. Ir vairāki varianti CNS saslimstība ir viena no.

 • cukura diabēts (24%)

Diabētiskā ketoacidoze. Šo stāvokli izraisa insulīna trūkums, visbiežāk, ja devas ir izlaistas. Kaut arī insulīna galvenā funkcija ir pazemināt cukura līmeni asinīs, tas arī samazina ķermeņa tauku dedzināšanu. Ja insulīna līmenis ievērojami samazinās, ķermenis nekontrolējami uzsāks tauku sadedzināšanu, bet cukura līmenis asinīs palielināsies. Pēc tam glikoze sāk parādīties urīnā, kā arī “ketona ķermeņi” (acetons, acetoacetāts un beta-hidroksibutirāts) no tauku sadalīšanās, kas padara ķermeni skābu. Ķermenis mēģina samazināt skābes līmeni, palielinot elpošanas ātrumu un dziļumu. Tajā pašā laikā augsta glikozes koncentrācija urīnā izraisa lielu daudzumu ūdens un sāļu pazušanu, pakļaujot ķermeni nopietniem atūdeņošanas riskiem. Galu galā pārmērīga elpošana kļūst nepietiekama, lai kontrolētu acidozi.

Pētījumā Epidemiologic Characteristics of Mortality from Diabetes With Acidosis or Coma, United States, 1970-78 TE, var gūt pilnīgāku priekšstatu par zemo pH līmeni un diabētiķu nāves sakarību.

 • adipozitāte (20%). Aptaukošanās.

Kāpēc zināšanas par pH ir svarīgas, lai izprastu, kā ministre vai tās komanda aiz nezināšanas vai apzināti manipulē ar Saeimas deputātiem un Latvijas sabdiedrību? Tāpēc, ka zinātniski, lai arī acidoze un hipoksija ir divi dažādi procesi, tomēr to rezultāts ir viens un tas pats – samazināta skābekļa piegāde. Samazināta skābekļa piegāde auglim izraisa – augļa intrauterīnas attīstības aizturi. Diabētiķu  in citu hronisku slimnieku nāvi.

Acidoze un hipoksija ierobežo augļa attīstību. Acidoze atļauj Influenza A vīrusam vairoties, tieši tāpēc grūtnieces ir apdraudētas, tieši tāpat, kā citi. Sevišķi, ja tās auglis ir ar attīstības traucējumiem. Ja PVO un citas starptautiskas organizācijas un noslēgtie starptautiskie līgumi, nespiestu Latvijas amatpersonas ieviest pretgripas vakcīnu, stratēģijai būtu jābūt monitorēt Grūtnieču (un katram iedzīvotājam savu) pH līmeni un nepieciešamības gadījumā to koriģēt ar ikdienā pieejamām barības vielām.

Un monitorings ir lēts un efektīvs, tam ir jābūt katrā mājas aptieciņā – vai nu elektroniskai iekārtai vai kaut vai lētajam lakmusa papīrītim.

Kāpēc ir jābūt? Tāpēc, ka normālā pH līmenī (ja organisms ir pietiekami apgādāts ar mikro/makro barībvielām) slimību izraisošie patogēni nevairojas, līdz ar to cilvēks ir imūns. Slimības rodas, kā pie zemiem pH, tā arī pie paaugstinātiem. Piemēram, ja pH palielinās augstāk par 8 parādās problēmas ar kaklu.

Kā var lēti un ātri izmainīt zemu pH, jeb acidozi? Ar sodu. Parastā soda. Sodas tējkarotīte. Bicarbonate Therapy in Severe Metabolic Acidosis TE.

Svarīgi ir ņemt vērā, ka ja lieto sodu, ilgāku laiku nevar ēst, jo soda izmaina kunģa skābes līmeni un ēdiens netiek pilnvērtīgi pārstrādāts. Kunģis ar zemo pH ir viens no galvenajiem infekciozo slimību patogēnu neitralizācijas orgāns. Apēdod sodu, palielinās kunģa pH un ne tikai ēdiens netiek sadalīts aminoskābēs, bet arī patogēni, kurus zemais pH padara neaktīvus tiek cauri.

Apgalvojumi Nr 3

Pētījumi ir pierādījuši, ka bēmi līdz piecu gadu vecumam un īpaši līdz divu gadu vecumam ir pakļauti augstākam nāves gadījumu no gripas izraisītām komplikācijām riskam (šim apgalvojumam ministre gan nedod pētījumu pamatojumu, bet SPKC statistika parāda cik patiess ir šis apgalvojums), kā arī pētījumi parāda, ka šie bēmi ja nav vakcinēti pret gripu, biežāk tiek ārstēti stacionārā saistībā ar gripu.

Lai pamatotu šo savu apgalvojumu Ministre nosūta uz pētījumu – Global burden of respiratory infections due to seasonal influenza in young children: a systematic review and meta-analysis, kas pieejams TE. Jaministre vai kāds no ministrijas propogandas (Sabiedriskās attiecību nodaļas), būtu izlasījusi šo pētījumu MV nekad neatsauktos uz to. Pētījumu finansēja PVO un Bila un Melindas fonds. Pētījuma autori raksta, ka viņu mērķis bija novērtēt globālo saslimstību un mirstību no elpošanas ceļu infekcijām, kas saistītas ar gripu bērniem jaunākiem par 5 gadiem.

Atslēgas vārds – novērtēt.

Lai novērtētu ir nepieciešama metode. Kāda metode tika izmantota? Lūk ko raksta pētījuma autori:

Īsāk runājot – PVO un Bila un Melindas Geitsu fonda finansēti pētnieki nolēma aprēķināt cik tad slimo pasaulē un mirst no influenza izraisītajām slimībām, tā taču virsraksts paziņo. Pētnieki aprēķināja:

 • incidence of influenza episodes – saslimstības gadījumus,
 • influenza-associated acute lower respiratory infections (ALRI) – ar gripu saistītas akūtas apakšējo elpošanas ceļu infekcijas gadījumus un
 • influenza-associated severe ALRI – ar gripu saistītas smagas apakšējo elpošanas ceļu infekcijas gadījumu.

Viņi paņēma visus apakšējos elpošanas ceļu infekcijas saslimšanas gadījumus un ieklasificēja tos influenza asociētajās saslimšanās. Tika identificētas 43 atbilstošas studijas, no kurām 16 bija nepublicētas. Pētījumos bija dati par 8 miljoniem saslimušo bērnu līdz 5 gadu vecumam.

Šos datus pētnieki ekstrapolēja, tāpat, kā SPKC un tas cik absurdus rezultātus tā ieguva, varējām pārliecināties.

Ar ekstrapolācijas metodi – pētnieki pareizināja datus ar kopējo populāciju pasaulē un ieguva savus skaitļus – 90 (49-162) miljoni saslima ar gripu. 20 (13-32) miljoni saslima ar gripu saistītās akūtās apakšējo elpvadu slimībām. 1 (1-2) miljoni gripas asociētām smagām saslimšanām. Viņi pieļāva iespēju, ka 28,000-111,500 nāves izraisīja gripas vīrusa asociētās apakšējo elpceļu saslimstības. 

Interpretācijas sadaļā ietvertā informācija ir unikāla – Influenza is a common pathogen identified in children with ALRI and results in a substantial burden on health services worldwide. Sufficient data to precisely estimate the role of influenza in childhood mortality from ALRI are not available. Tulkojums – Gripa ir bieži sastopams patogēns, kas identificēts bērniem ar apakšējo elpvadu saslimšanām, un tas ievērojami apgrūtina veselības aprūpes pakalpojumus visā pasaulē. Nav pieejami pietiekami dati, lai precīzi novērtētu gripas lomu bērna mirstībā. Pievērs uzmanību pēdējam teikumam: 

 • Nav pieejami pietiekami dati, lai precīzi novērtētu gripas lomu bērna mirstībā.

Tas ir mums datu nav, lai noteiktu mirstību, mēs vienkārši paņēmām datus par visām apakšējo elpvada saslimšanas gadījumiem, ko izraisa dažādi patogēni, pateicām, ka tie ir gripas izraisīti, pareizinājām ar pasaulē mītošo galviņu skaitu uz 2008 gadu un secinājām, ka mirst tik un tik, saslimst tik un tik, bet mums nav datu, lai precīzi novērtētu gripas lomu bērnu mirstībā. Zem šī pētījuma ir parakstījušies PVO un viens no vadošajāmm vakcinācijas kampaņas bīdošā Bila un Melindas Geitsu fonds un uz to atsaucas Veselības Ministre.

Kārtējā manipulācija.

Cilvēkam ir augšējo un apakšējo elpošanas ceļu infekciju slimības, ko izraisa dažādi patogēni. Tas ir zinātniski pamatots, kā Latvijā, tā arī reģionos ar vislielāko miršanu.

Kā izriet no nosaukuma – pētījumā iet runa par apakšējo elpošanas ceļu infekcijas gadījumiem. Pamatā šādām saslimstībām ir patogēns. Lai noteiktu precīzi kurš tieši patogēns, ir nepieciešama labaratoriska izmeklēšana, kas dos 100% rezultātu. Elpošanas ceļu infekcijas saslimstības gadījumā, pacientu saslimstības simptomi no dažādiem patogēniem norit diezgan vienlīdzīgi. Neatkarīgi no tā vai to izraisīja gripa vai teiksim respiratori sincitiālais vīruss.

Ir ļoti daudz patogēnu, kas izraisa apakšējo elpošanas ceļu saslimšanu – pneimonija, kur Streptococcus pneumoniae izraisa 2/3 saslimšanas ar pneimoniju. Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia spp, Legionella, Coxiella burnetti un citi vīrusi izraisa pārējo trešdaļu saslimstību un atipiskos pneimonijas gadījumus. Sarakstu var turpināt, galvenā doma – lai precīzi pateiktu ar ko ir saslimis un vai nomiris pacients ir nepieciešama labaratoriska izmeklēšana.

Izmantojot apgalvojumu ar gripu saistītas smagas apakšējo elpošanas ceļu infekcijas slimības ir  melīgi un manipulatīvi. Lasītājs no malas, kas nezin apakšējo elpvadu saslimšanu izraisītāju sadalījumu, tā arī padomās.

Reinis Balmaks TE, docētājs, no klīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedras RSU, savā promocijas darbā “Cilvēka respiratorā sincilāta vīrusa izraisīto elpceļu infekciju klīniskais un molekulārais raksturojums hospitalizētajiem bērniem Latvijā” TE, raksta, tālāk citāti ar izcēlumiem: 

 • Cilvēka respiratorais sincitiālais vīruss (HRSV) ir īpašs izaicinājums bērnu infekciju slimībās. Pirmkārt, tas ir visbiežākais dziļāko elpceļu infekciju izraisītājs agrīna vecuma bērniem, kas šajā grupā ir vadošais mirstības un hospitalizācijas iemesls
 • Trīs secīgu sezonu laikā pētījumā tika prospektīvi iekļauti 207 stacionēti bērni ar dziļāko elpceļu infekciju. Lai diagnosticētu HRSV un izšķirtu tā galvenās grupas, HRSV-A un B, šī pētījuma nolūkiem tika izstrādāta uz polimerāzes ķēdes reakciju balstīta metode, ar kuru 88 (42,5%) pētījuma pacientiem tika detektēta HRSV infekcija. HRSV epidemioloģiskās aktivitātes periods ilga no 51. līdz 19. gada nedēļai. Ikgadējo uzliesmojumu laikā HRSV izraisīja vairāk kā 90% bronhiolītu un 50% pneimoniju. Ar HRSV inficētie pacienti bija ievērojami jaunāki, un to vecums pārsvarā bija zem 6 mēnešiem.
 • Dziļāko elpceļu infekcijas mirstības etioloģijā pasaulē vadošā loma ir diviem bakteriāliem patogēniem Streptococcus pneumoniae un Haemophilus influenzae, kam seko HRSV un vairāki citi virāli aģenti, galvenokārt masalu vīruss un gripas vīrusi A un B [Lozano et al., 2012; Nair et al., 2010; Rudan et al., 2008] 70% no dziļāko elpceļu infekcijas nāves gadījumiem ir lokalizēti Subsahāras Āfrikā un Dienvidaustrumāzijā, kur šo mirstību būtiski ietekmē tādi blakus faktori kā mulnutrīcija un imunizācijas trūkums [Roth et al., 2008; Rudan et al., 2008].

Ļoti būtiski paturēt prātā, ka 70% visi miršanas gadījumi ir lokalizēti Āfrikā un Dienvidaustrumāzijā. Tālāk citāti: 

 • Pielietojot molekulārās tehnoloģijas, mūsdienās viens vai vairāki virālie aģenti tiek detektēti līdz pat 95% bērnu ar bronhiolītu un līdz pat 72% bērnu ar pneimoniju [Jartti et al., 2013]

Tālāk teik nopublicēta tabula – Dziļāko elpceļu infekciju virālo ierosinātāju klasifikācija [Wang et al., 2012]:

Kā redzams no tabulas, tad gripas A un B konstatēti no 6 – 40% gadījumos. Tālāk citāti no promocijas darba:

 • Paralēli PCR analīzei, 110 pacientiem tika ņemtas arī deguna iztriepes virusoloģiskajai diagnostikai ar IFA. Šis izmeklējums neietilpa pētījuma programmā un tika veikts pēc ārstējošā ārsta ieskatiem. Šajā grupā HRSV tika diagnosticēts 40 (36,4%) pacientiem, paragripas vīruss 9 (8,2%), metapneimovīruss 6 (5,5%), gripas A vīruss (t. sk. H1N1) 3 (2,7%), kā arī pa vienam adenovīrusa un gripas B vīrusa gadījumam (0,9%).

Tas ir molekulārā līmenī tika noteikts, ka no 110 pacientiem, kas nokļuva slimncīcā tikai 3 bija gripas A un 1 pacientam bija gripas B vīruss. Šis promocijas darbs spilgti nodemonstrē cik % pacientu nepieciešama pretgripas vakcīna. No 110 hospitalizētajiem tikai 4 cilvēkiem bija gripa. 

Citāts: 

 • Pieciem (6%) pacientiem ar HRSV infekciju tika noteikta koinfekcija ar citu vīrusu – diviem ar gripas A, diviem ar gripas B un vienam ar cilvēka metapneimovīrusu.
 • HRSV epidemioloģija Eiropas valstīs ir samērā konstanta. Hospitalizētiem bērniem zem divu gadu vecuma ar dziļāko elpceļu infekciju, HRSV ir ierosinātājs 42–45% gadījumu [Simões and Carbonell-Estrany, 2003]. Šī pētījuma populācijā rezultāti bija līdzīgi – HRSV izraisīja 42,5% dziļāko elpceļu infekciju. Zemāks HRSV izolācijas biežums 2009./2010. sezonā ir izskaidrojams ar gripas vīrusa A H1N1 pandēmiju [Nikiforova et al., 2011].

Atbilstoši promocijas darba autoram – 70% nāves gadījumu novēroti Āfrikā. Tāpēc loģiski būs aplūkot cik tad gripa tika konstatēta tur. Situācija Āfrikā. Pētījumā Epidemiology of Viral-associated Acute Lower Respiratory Tract Infection (turpmāk LRTI) Among Children <5 Years of Age in a High HIV Prevalence Setting, South Africa, 2009–2012 TE, minēts: 

 • We enrolled 8723 children aged <5 years with LRTI, including 64% <12 months. The case-fatality ratio was 2% (150/8512). HIV prevalence among tested children was 12% (705/5964). The overall prevalence of respiratory viruses identified was 78% (6517/8393), including 37% rhinovirus, 26% respiratory syncytial virus (RSV), 7% influenza and 5% human metapneumovirus.

Pētījumā ņēma dalību 8723 bērni ar apakšējo elpvadu saslimšanām, no kuriem 78% tika konstatēti vīrusi. 37% konstatēja rinovīrusu, 26% konstatēja RSV, 7% konstatēja gripu un 5% cilvēka metapneumovīruss.

Pētījumā Risk Factors for Influenza-Associated Severe Acute Respiratory Illness Hospitalization in South Africa, 2012–2015 TE, raksta:

 • We conducted active syndromic surveillance for hospitalized severe acute respiratory illness (SARI) and outpatient influenza-like illness (ILI). During the study period, influenza virus was detected in 5.9% (110 of 1861) and 15.8% (577 of 3652) of SARI and ILI cases, respectively.

Pētījuma secinājums – Vakcinācija ir ieteicama. Lai vai ko pētnieki atrod, vienmēr ir tā, ka tie iesaka vakcinēties. Vienmēr.

Citā pētījumā The national burden of influenza-associated severe acute respiratory illness hospitalization in Rwanda, 2012-2014 TE, līdzīgi tika konstatēts, ka no visām saslimstībām vecuma grupās līdz 5 gadiem un pēc 5 gadiem gripas vīruss bija iesaistīts no 5.7% līdz 7,8%.

Vai Bila un Melindas Geitsa fonds zin par RSV vīrusu? Protams, ka zin. Tieši šis fonds finansēja pētījumu – Global, regional, and national disease burden estimates of acute lower respiratory infections due to respiratory syncytial virus in young children in 2015: a systematic review and modelling study TE

Iedomājies – apakšējo elpvadu saslimstību izraisa daudz dažādi patogēni, kur viens no daudzajiem patogēniem izraisa tikai līdz 8%. Labi, lai ir 10%. Privāts fonds, kas bīda vakcināciju, publiksās partnerības ietvarā ar PVO, lai pārliecinātu Pasaules sabiedrību par nepieciešamību ieviest pretgripas vakcīnu sauc apakšējo elpceļu saslimstības par gripas asociēto, lai gan reāli gripa izraisa 8 līdz 10% saslimstību gadījumu. Cilvēki, kas nezin cik velns ir melns patiesībā, uzskatīs, ka ir jāvakcinējas. Vai tā nav apzināta manipulācija, lai sasniegtu savus mērķus?

 

Apgalvojums Nr 4

Pētījumi arī parāda, ka vakcinācija pret gripu samazina antibiotiku patēriņu elpceļu infekciju ārstēšanai, kas ir viens no atbildīgas antiobiotiku lietošanas pamatprincipiem un pasākumiem antimikrobās rezistences mazināšanai. 

Šis arguments ir pilnīgi absurds, melīgs, maldinošs un pilnīgi nekompetents. Vīrusu izraisītas infekcijas slimības neviens neārstē ar antibiotikām. Antibiotikas nepalīdz. Tās nemaz nevar palīdzēt. Neticami, ka veselības ministrija var teikt, ko tik nekompetentu.

Kā varēja redzēt no Reiņa Balmaka un Āfrikas pētījumiem augstāk, tika noskaidrots, ka ar apakšējo elpvadu saslimšanu hospitalizētajiem pacientiem saslimstību galvenokārt izraisa RSV. Gripas vīrusi vainīgi mazāk par 10%. Pat, ja pieņemsim teorētiski, ka pretgripas vakcinācijai būtu 100% aptvere, pretgripas vakcinācija nevar pasargāt cilvēkus no RSV vai rinovīrusa izraisītām saslimstībām. Un neviens, labi izglītots un atbildīgs ārsts neparakstītu antibiotikas vīrusu izraisītu infekciju ārstēšanai.

Tālāk Ministrija nosūta uz pētījumu par Antibiotikām – The Effect of Influenza on Hospitalizations, Outpatient Visits, and Courses of Antibiotics in Children TE. Izskatās, ka arī to neviens nav lasījis. Antibiotikas ir neefektīvas pret vīrusiem. Bet ne vienmēr tas tā bija. Agrāk visu ārstēja ar Antibiotikām. Arī vīrusu slimības. Ministre atsaucas uz pētījumu, kurā izmantoti dati laika posmā no 1973 gada līdz 1993 gadam. Pētījumā izmantoja datus tikai par Veselīgajiem bērniem. Tajā neiekļāva riska grupas bērnus, kurus apriori ārstē savādāk.

Because our study was designed to evaluate healthy children, we used information from computerized Medicaid files and birth-certificate records to identify and exclude children at high risk for influenza-related complications. Children were determined to be at high risk if they were institutionalized or disabled, weighed less than 2500 g at birth and were younger than one year

Mareks Kalniņš AdministratorKeymaster
Kā kaislīgs smēķētājs, stipras kafijas/tējas dzērājs nekad nestaigās ar baltiem zobiem, veltot 5 minūtes zobu tīrīšanai ik pēc 4 gadiem, tā Tauta nekad nedzīvos Taisnīgā, sakārtotā un Brīvā Valstī, veltot Valsts attīstībai 5 minūtes, ik pēc 4 gadiem nobalsojot Vēlēšanās. Neskatoties uz Cilvēka Radošo garu un milzīgo potenciālu – Ideālās Valsts NAV. Tiek minēti daudzi bubuči, “Ideālā Valsts” vēlas ar piemēriem nodemonstrēt, ka tam ir tikai un vienīgi 1 iemesls – Arogance. Akūti Hroniska nespēja daudzpusīgi iedziļināties ārpus savām esošajām Zināšanām, Dogmām, Ticībām un Pārliecībām. Saskaroties ar informāciju, kas ir pretēja sev zināmajam, indivīds nevis iedziļinās, mācās un uzņemot jaunu informāciju/zināšanas – pašatīstās un koriģē savas zināšanas, uzvedību un prasmes, bet vēršas pret citādas informācijas nesošo indivīdu.
https://idealavalsts.lv/
follow me
×
Mareks Kalniņš AdministratorKeymaster
Kā kaislīgs smēķētājs, stipras kafijas/tējas dzērājs nekad nestaigās ar baltiem zobiem, veltot 5 minūtes zobu tīrīšanai ik pēc 4 gadiem, tā Tauta nekad nedzīvos Taisnīgā, sakārtotā un Brīvā Valstī, veltot Valsts attīstībai 5 minūtes, ik pēc 4 gadiem nobalsojot Vēlēšanās. Neskatoties uz Cilvēka Radošo garu un milzīgo potenciālu – Ideālās Valsts NAV. Tiek minēti daudzi bubuči, “Ideālā Valsts” vēlas ar piemēriem nodemonstrēt, ka tam ir tikai un vienīgi 1 iemesls – Arogance. Akūti Hroniska nespēja daudzpusīgi iedziļināties ārpus savām esošajām Zināšanām, Dogmām, Ticībām un Pārliecībām. Saskaroties ar informāciju, kas ir pretēja sev zināmajam, indivīds nevis iedziļinās, mācās un uzņemot jaunu informāciju/zināšanas – pašatīstās un koriģē savas zināšanas, uzvedību un prasmes, bet vēršas pret citādas informācijas nesošo indivīdu.
https://idealavalsts.lv/
follow me
Latest Posts

Komentējiet šeit

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share