Vakcīnu izraisītie Veselības bojājumi (komplikācijas) LV un ASV, jeb tas, ko mediķus skolās nemāca

Ideālā Valsts

Ceļā uz Ideālo

VakcinācijaVakcinācijas izraisīti Veselības bojājumi

Vakcīnu izraisītie Veselības bojājumi (komplikācijas) LV un ASV, jeb tas, ko mediķus skolās nemāca

Lūdzu ņemt vērā, ka, lai arī šajā rakstā iet runa par Vakcīnu izraisītiem veselības bojājumiem ir PRINCIPIĀLI milzīga starpība starp COVID19 vakcīnu un iepriekšējo paaudžu vakcīnām.

COVID19 vakcīna ir Vakcīna vai Gēnu terapija? Valsts iestāde un iesaistītie dalībnieki apgalvo, ka šī nav gēnu terapija. Ir vai nav izlemt Tev. Bāzes informācija, sapratnes veidošanai pieejama TE.

Tas, kādus veselības bojājumus var nodarīt Vakcīnas, ir paredzēts – Ministru kabineta noteikumos Nr.1040 – Kārtība, kādā ārstniecības persona ziņo par vakcinācijas izraisītajām komplikācijām un šī nolikuma ietvarā pieņemtais pielikums – Vakcinācijas izraisītās komplikācijas. Noteikumi ir pieejami TE.

Būtībā, šajā pielikumā ir minētas potenciālās veselības bojājumu sekas – slimības, sindromi, nāve un citas sekas, ko var izraisīt vakcinācija. Jāņem vērā, ka minētie veselības bojājumi ir tikai un vienīgi maza daļa no veselības bojājumiem, kas tiek novērotas pēc vakcīnu lietošanas.

Problēma – vakcinatorus nemāca par tiem, kā tos diagnosticēt, ārstēt un kādu reabilitāciju veikt. Latvijā esošie Vakcīnu izraisītie veselības bojājumi ir piefiksēti ministru kabineta noteikumos, bet to ir reāli maz. Vakcīnu izraisīti veselību bojājumi ir vairāk un dažādāki. Zinātnieku starpā notiek diskusijas, kas parasti beidzas vakcinatoriem par labu, bet jaunie un topošie mediķi netiek mācīti ne tam, kas ir likumdošanā jau tagad, ne tam, kādas disusijas un problēmas tiek fiksētas. Šajā rakstā būs tas piefiksēts. Bišķiņ. Ar dažiem piemēriem.

 

Zināmie un ASV & Latvijas likumdošanā iestrādātie

Vakcīnu izraisītie veselības bojājumi

Atbilstoši Latvijā pieņemtajai likumdošanas bāzei – Vakcīnas var izraisīt sekojošus veselības bojājumus:

A) Vietējās reakcijas – Abscess injekcijas vietā, bakteriāls, aukstais abscess, limfadenīts, limfmezgla palielināšanās, strutains limfadenīts, izteikta vietējā reakcija, nedzīstoša čūla injekcijas vietā; 
B) Centrālās nervu sistēmas (CNS) komplikācijas – vakcīnizraisīts paralītisks poliomielīts (akūta šļauganā paralīze (AŠP), encefalopātija, encefalīts, meningīts, krampji, febrili krampji, afebrili krampji;
C) Citas komplikācijas – anafilaktoīda reakcija, anafilaktiskais šoks, hipotenzijas—adinamijas epizode (kolapss), artralģijas – sāpes locītavās, biežāk skar nelielās perifērās locītavas, persistējošas, tranzitoras, ģeneralizēta BCG infekcija (“diseminēts BCG-īts”), osteīts/osteomielīts, sepse, toksiskā šoka sindroms, ķermeņa temperatūras paaugstināšanās (drudzis), tromboci­topēniskā purpura, vakcīnizraisīta masalu infekcija personai ar imūndeficītu, ilgstoša spalga kliegšana, augšdelma nerva neirīts, nāves gadījums.
Pēdējais MK noteikumu 1040 punkta noformulējums – Citas nopietnas komplikācijas – Jebkura ārstniecības personas vai pacienta skatījumā nopietna* komplikācija pēcvakcinācijas periodā, kas iepriekš nav minēta.
Piezīme. * Izraisa pacienta nāvi vai apdraud pacienta dzīvību, vai nepieciešama pacienta hospitalizācija vai esošās hospitalizācijas pagarināšana, vai izraisa paliekošu vai būtisku pacienta darbnespēju vai invaliditāti, vai izraisa teratogēnu efektu. Līdz 60 dienām, pēc vakcīnas saņemšanas. Par iespējamu teratogēnu efektu ziņo, konstatējot to pirms vai pēc bērna piedzimšanas. Jebkura vakcīna var būt izraisītājs.

ASV likumdošanas akts, kas nosaka vakcīnu izraisītās komplikācijas ir līdzīgs tam, ko izmanto Latvijā. Iepazīties ar to var zemāk esošajā .pdf dokumentā un pārliecināties, ka tas ir aktuālais dokuments var TE.

injury-table

Un TE.

vaccineinjurytablehrs

Kad šī programma tika ieviesta – tikai 5 veselības bojājumi bija tabulā – Residual seizure disorder, Anaphylaxis, Shock-collapse, Encephalopathy un Paralytic polio. Dokuments ir pieejams TE.

 

Par ko realitātē Vakcīnu tiesa ASV kompensē?

Neskatoties uz šīm līdzībām ir milzīga starpība starp Latviju un citām 18 (dati uz 2017 gadu, kad tapa šis apgalvojums) Pasaules Valstīm, kas ir ieviesušas vakcīnu izraisītu veselības bojājumu kompensācijas shēmas.

Tai pašā ASV darbojas Vaccine Injury Compensation Program, kurā speciāla tiesa izskata pieteikumus uz veselības bojājumiem, kas iestājās pēc vakcīnas administrēšanas un izskatot pierādījumus piešķir kompensācijas. Šajā tiesā piešķirtās kompensācijas ir par veselības bojājumiem, kas neietilpst valsts likumdošanas bāzē. Zemāk ir uzskaitījums veselības bojājumiem, ko izraisīja vakcīnas un ko esmu piefiksējis pēdējās 4 atskaitēs. Pati programma tika ieviesta 1988 gadā, pēc tam, kad ASV pēc smagām vecāku tiesāšanām ar Farmakoloģiskajām kompānijām, tās gandrīz bankrotēja. Uzsveru – sekojošie veselības bojājumi, kas ir radušies pacientiem ir tikai par pusotra gada periodu.:

 • Guillain-Barré syndrome (GBS),
 • thrombocytopenic purpura,
 • Allergic reaction,
 • Arm injuries,
 • Tendiopathy,
 • Brachial Plexus Neuritis,
 • Death,
 • Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy,
 • Optic Neuritis,
 • Lymphangitis,
 • Cellulitis,
 • Serum Sickness,
 • Reactive Arthritis,
 • Opsoclonus Myoclonus Syndrome,
 • headaches,
 • chest pain,
 • fatigue,
 • Chronic Fatigue Syndrome,
 • fibromyalgia,
 • Inflammatory Polyarthritis, 
 • neurological injury,
 • acute disseminated encephalomyelitis,
 • Dysautonomia,
 • Central sensitization Syndrome,
 • transverse myelitis,
 • Myofascitiitis,
 • autoimune syndrome,
 • Vasculitis,
 • vasculitic neuropathy,
 • peripheral neuropathy,
 • transverse myelitis,
 • multiple sclerosis,
 • vaccine related nuritis,
 • gastrointestinal problems,
 • rheumatologic symptoms,
 • shoulder injury related to vaccine administration (SIRVA),
 • Tendonitis,
 • adhesive capsulitis,
 • brachial neuritis,
 • inflammatory reactive tissue,
 • inflammatory tendinitis,
 • adhesive capsulitis,
 • polyneuropathy,
 • acute necrotizing myopathy,
 • polymyositis,
 • paresthesias,
 • myelopathy,
 • myelitis,
 • mid-brain stroke,
 • systemic lupus erythematosus,
 • polyarthritis,
 • demyelinating polyneuropathy, 
 • lipomyonecrosis of left deltoid area,
 • lipomas,
 • respiratory distress resulting in severe bronchial esophageal and intestinal problems,
 • alopecia,
 • brachial plexopathy, 
 • limbic encephalitis and its related sequelae,
 • systemic immune response,
 • immediate allergic reactions,
 • recurrent shingles,
 • rheumatoid arthritis,
 • seizure disorder,
 • dizziness,
 • hearing loss,
 • ringing in ear,
 • balance problems,
 • acute inflammatory neurological injury,
 • permanent myalgia,
 • sensorineural hearing loss,
 • acute, bilateral, acquired vestibular neuritis or labyrinthitis primarily attacking the inner left ear,
 • bilateral peripheral neuropathy,
 • neuromuscular symptoms,
 • arthralgia,
 • cervical transverse myelitis,
 • bell`s palsy,
 • severe sensory motor polyneuropathy,
 • shingles (herpes zoster),
 • neuropathic demyelination,
 • illness involving progressive respiratory distress resulting in death,
 • anaphylaxis,
 • chronic cross-reactive allergies, 
 • seizures secondary to acute demyelinating encephalomyelitis,
 • anaphylaxis or anaphylactic shock,
 • injuries to respiratory tract and esophagus, and/or brachial neuritis”, 
 • steroid myopathy,
 • encephalopathy or encephalitis,
 • myasthenia gravis,
 • muscle weakness,
 • eyelid drooping,
 • fatigue induced diplopia, 
 • severe asthma,
 • chronic sinus disease,
 • deltoid bursitis,
 • streptococcal a infection,
 • streptococcal toxic shock syndrome,
 • multi-organ failure,  
 • tic disorder,
 • seizures,
 • progressive multifocal motor neuropathy,

Slimību izraksts ņemts no speciāli sagatavotas atskaites, kas pieejama materiālos TE, TE, TE un TE.

Vai latvijā bērni un pieaugušie sirgst ar šīm kaitēm – protams. Vai kāds zin un prot diagnosticēt, šo veselību bojājumu saistību ar vakcināciju – Nē!!!

 

Divi piemēri, par ko notika diskusija

Katrs var viegli var pārliecināties, ka oficiālais saraksts ASV ir daudz īsāks un nekonkrētāks, par to ko realitātē kompensē speciāli izveidota tiesa. Lai arī ASV pastāv likumdošanas mehānisms, kā pievienot veselības bojājumu šai tabulai, process ir ļoti lēns un neefektīvs un līdz ar to tabula nemaina savu saturu. Piemēram, no atskaitēm ir redzams, ka – Guillain-Barré syndrome (GBS) ir viens no biežākajiem veselības bojājumiem, kas rodas pēc pēcgripas vakcinācijas administrācijas. 2013 gada 5 septembrī, Ahmed Calvo, M.D., M.P.H. Medical Officer, National Vaccine Injury Compensation Program (VICP), sagatavotajā prezentācijā – Updating the Vaccine Injury Table: Guillain-Barré Syndrome (GBS) and Seasonal Influenza Vaccines, redzam, ka no vienas puses pierādījumi ir, bet no otras puses… vārdu sakot – 2016 gadā, tabula tā arī netika papildināta. Tas notika 2017. gadā. Bija nepieciešami 4 gadi. Prezentācija pieejama TE. Oriģināl dokuments zemāk.

updatevaccineinjurytable2013

Patreiz ir 2021. gads un GBS oficiāli ir ielikts vakcīnu izraisīto veselības bojājumu tabulā. ASV, jurisprudence un tiesāšanās kultūra ir milzīga. Ir daudzi advokātu biroji, kas specializējas Vakcīnu izraisīto veselības bojājumu kompensācijas tiesvedībās. Tā viens no šādiem uzņēmumiem Law Office of Leah V. Durant, PLLC, kas izveidots:

The Law Office of Leah V. Durant, PLLC was founded for one reason: to represent the innocent children and adults who suffer from vaccine related injuries. We work tirelessly to assist our clients in recovering awards as quickly and easily as possible. Our firm represents individuals who are injured by vaccines covered by the National Vaccine Injury Compensation Program. Although our office is located in Washington, DC we are capable of representing clients from all 50 states and U.S. territories. If you or someone you know has suffered a vaccine injury, the vaccine attorney at the Law Office of Leah V. Durant, PLLC is available to help you obtain the results you deserve.

Tulkojums – juridiskais birojs Law Office of Leah V. Durant, PLLC tika dibināta viena iemesla dēļ: lai pārstāvētu nevainīgus bērnus un pieaugušos, kuri cieš no traumām, kas saistītas ar vakcīnu. Mēs nenogurstoši strādājam, lai palīdzētu klientiem pēc iespējas ātrāk un vieglāk atgūt kompensācijas. Mūsu firma pārstāv personas, kuras ievainojušas vakcīnas, uz kurām attiecas Nacionālā vakcīnu traumu kompensācijas programma. Lai gan mūsu birojs atrodas Vašingtonā, mēs esam spējīgi pārstāvēt klientus no visiem 50 štatiem un ASV teritorijām. Ja jūs vai kāds, kuru jūs pazīstat, esat guvis vakcīnas ievainojumu, ir pieejams vakcīnas advokāts Lea V. Durant juridiskajā birojā, PLLC, kas palīdzēs jums iegūt pelnītos rezultātus. Lūk, ko advokāta birojs raksta par GBS un vakcīnām:

Publikācijas oriģināls pieejams TE.

Lūk, ko advokātu birojs raksta par uzvarētajām tiesas prāvām un kompensāciju lielumu:

Informācijas avots TE.

 

Otrs piemērs – dzīvsudrabs un autisms

Tas pats ir situācijā ar dzīvsudrabu un autismu. Katrs var pārliecināties, ka oficiāli tiomersāls nav kaitīgs veselībai.

Mājas lapā potes.lv (veido farmakologi, ne valsts iestāde) TE, (Vairs nav aktīva, laikam bizness neaizgāja) var izlasīt apgalvojumu, ka tas nav kaitīgi.

ASV CDC speciāli sagatavotajā lapā varam izlasīt tieši to pašu TE.

Tātad oficiālā versija ir – dzīvsudrabs un vai vakcīna neizraisa autismu. Tikai daži piemēri, ka tieši tāpat, kā ar augstākminēto piemēru, eksistē pierādījumi, ka autisms ir asociēts ar dzīvsudrabu un vakcīnām.

Pētījumā – Hepatitis B vaccination of male neonates and autism diagnosis, NHIS 1997-2002, kas pieejams TE ir sekojoša rinda: 

Boys vaccinated as neonates had threefold greater odds for autism diagnosis compared to boys never vaccinated or vaccinated after the first month of life.

Zēniem, kas tiek vakcinēti īsi pēc piedzimšanas ir trīs reizes lielākas iespējas tikt diagnosticētam ar autismu, salīdzinot ar zēniem, kas nekad netiek vakcinēti vai tie tiek vakcinēti pēc pirmā dzīves mēneša.

Nākošajā pētījumā – Autism: A form of lead and mercury toxicity, kas pieejams TE, var atrast sekojošas rindas:

Lead and mercury considered as one of the main causes of autism. Environmental exposure as well as defect in heavy metal metabolism is responsible for the high level of heavy metals. Detoxification by chelating agents had great role in improvement of those kids.

Svins un dzīvsudrabs tiek uzskatīts, kā viens no galvenajiem autisma iemesliem. Vides ekspozīcija un defekts smago metālu detoksifikācijas metabolismā ir atbildīgi par augsta līmeņa smago metālu. Detoksifikācija izmantojot helatējošus līdzekļus lielā mēra uzlabo šo bērnu veselību.

Un vēl piemērs – Journal of Toxicology and Environmental Health, Issue 14, 2011 nopublicēja pētījumu – A Positive Association found between Autism Prevalence and Childhood Vaccination uptake across the U.S. Population, kas pieejams TE, kur varam lasīt sekojošus secinājumus:

Pierādījumi, kas ir šajā pētījumā norāda uz iespējamo saiti starp uzņēmīgajiem bērniem, kas saņem bateriju ar vakcīnām un saslima ar autismu un runas traucējumiem. Lai arī dzīvsudrabs tika izņemts no daudzām vakcīnām, citi vakcīnu indegrienti var būt saistīti ar autismu. Alumīnijs, kas ir vismaz 20 ASV bērnu vakcīnās, nav tikai neirotoksīns, bet ir arī imunitātes nomācošs, kas var atļaut masalu saturošām vakcīnām veidot citokīnus, kas bojā smadzenes. Palielināta alumīnija pielietošana ar vakcīnām var būt asociēta ar palielinātu neiroloģisko slimību skaitu, kā autisms, sevišķi, ja alumīnija vakcīna tiek lietota kopā ar masalu saturošām vakcīnām. Samazinot tiomesorālu un novērojot autisma palielināšanos nenozīmē, ka tiomesorāls var būt saistīts ar autismu. Turpmākie pētījumi ir nepieciešami. Mums Cilvēkiem no malas ir grūti un vai neiespējami izvērtēt diskusiju starp vienu un otru zinātnisko nometni, tāpēc, lai saprastu Jums ir jāredz tikai viens video – How Mercury Causes Brain Neuron Damage – Uni. of Calgary

Video nodemonstrē, kā tieši dzīvsudrabs ietekmē smadzeņu neironus. Vai mediķiem ir rādīts šis video? Papildus informācija TE.

This dramatic video from the University of Calgary, itself published as a peer-reviewed scientific article, illustrates how the smallest quantities of mercury can destroy growing nerve cells, leaving the neurofibrillary tangles characteristic of Alzheimer’s Disease.

Mēs nediskutēsim, vai viss tika izdarīts operatīvi un pilnvērtīgi, lai izvērtētu un papildinātu likumdošanu, jo tas tāpat ir skaidrs – ministru kabineta noteikumi 1040 – Pieņemts: 27.12.2005. Stājas spēkā: 31.12.2005. Kopš 2005 gada ministru kabineta noteikumos 1040 ir izdarīti 4 grozījumi – 2009 un 2010 gados pa vienam un 2012 gadā divas reizes.

Šī materiāla uzdevums ir cits, lūdzu tikai piefiksēt, ka pašu vakcinatoru vidū ir profesionāļi, kas cenšās uzlabot situāciju, bet sanāk – kā vienmēr – zinātne neesot viennozīmīga. Tev pašam ir jāpārliecinās, ka:

Kas ir labi biznesam ir labi Tev, kas nav labi biznesam – nav labi Tev.

Ko māca LV skolās?

To ko māca skolās, nosaka likumi, normatīvie akti un mācību iestāžu iekšējā dokumentācija.

Medicīnas mācību iestādes, nedod iepazīties ar mācībvielu, ko tie pasniedz studentiem. Esmu mēģinājis iegūt materiālus no studentiem, bet man atsaka, jo noslēgtajā līgumā ar mācību iestādi ir speciāls punkts, kas to liedzot. Tā man tika pateikts, pašu līgumu neesmu redzējis, bet mēģināšu iegūt to un nopublicēt.

Valstiskā līmenī, mediķu izglītību regulē – Ministru kabineta noteikumi Nr.268 – Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu. Likumu var palasīt TE.

No šī likuma izriet, ka par Vakcināciju māca – ģimenes (vispārējās prakses) ārstu, infektologu, klīnisko mikrobiologu un sabiedrības veselības ārstu. Tas ir 4 speciālistus.

Latvijas izglītības iestādes sagatavo sekojošus speciālistus ārstus:
Internists, reimatologs, Pneimonologs, Endokrinologs, Nefrologs, Gastroenterologs,Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts, Ķirurgs, Neiroķirurgs, Torakālais ķirurgs, Sirds ķirurgs, Asinsvadu ķirurgs. Urologs, Plastiskais ķirurgs, Bērnu ķirurgs, Traumatologs, ortopēds, Ginekologs, dzemdību speciālists, Onkoloģijas ginekologs, Pediatrs, Neonatologs, Bērnu infektologs, Bērnu kardiologs, Bērnu reimatologs, Bērnu pneimonologs, Bērnu endokrinologs, Bērnu nefrologs, Bērnu gastroenterologs, Bērnu hematoonkologs, Bērnu alergologs, Onkologs ķīmijterapeits, Hematologs, Anesteziologs, reanimatologs, Psihiatrs, Bērnu psihiatrs, Tiesu psihiatrijas eksperts, Neirologs, Oftalmologs, Otolaringologs, Bērnu audiologs, Infektologs, Mutes, sejas un žokļu ķirurgs, Dermatologs, venerologs, Narkologs, Laboratorijas ārsts, Radiologs terapeits, Radiologs diagnosts, Patologs, Tiesu medicīnas eksperts, Sporta ārsts, Neatliekamās medicīnas ārsts, Psihoterapeits, Ģenētiķis, Klīniskais mikrobiologs, Geriatrs, Sabiedrības veselības ārsts, Klīniskais farmakologs, Klīniskais fiziologs, Kardiologs, Arodveselības un arodslimību ārsts, Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, Balneologs (kurortologs), Alergologs, Hepatologs, Imunologs, Homeopāts, Kosmetologs, Dietologs, Akupunktūras ārsts, Seksologs, seksopatologs, Eksperts, Hipnoterapeits, Algologs, Osteopāts, Flebologs, Transplantologs, Bērnu neirologs, Veselības aprūpes vadības ārsts, Transfuziologs, Andrologs,  Paliatīvās aprūpes speciālists, Kombustiologs, Rokas ķirurgs, Trihologs, Osteorefleksoterapeits, Sociālās apdrošināšanas ārsts, Zobārsts, Ortodonts, Paradontologs, Bērnu zobārsts, Zobu protēzists, Endodontists, Audiologopēds, Ergoterapeits, Ergoterapeita asistents, Fizioterapeits, Fizioterapeita asistents, Reitterapeits, Reitterapeita asistents, Tehniskais ortopēds, Vecmāte, Māsa (medicīnas māsa), Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa, Ambulatorās aprūpes māsa, Bērnu aprūpes māsa, Garīgās veselības aprūpes māsa, Operāciju māsa, Internās aprūpes māsa, Ķirurģiskās aprūpes māsa, Diabēta aprūpes māsa, Onkoloģiskās aprūpes māsa, Hemodialīzes un nieru transplantācijas māsa, Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas māsa, Transfuzioloģijas māsa, Ambulatorās aprūpes ārsta palīgs, Ārsta palīgs (feldšeris), Biomedicīnas laborants, Kosmētiķis, Masieris, Mākslas terapijas speciālists, Māsas palīgs, Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs (feldšeris), Podologs, Radiologa asistents, Radiogrāfers, Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā, Uztura speciālists, Zobārsta asistents, Zobārstniecības māsa, Zobu higiēnists, Militārais paramediķis.

Atbilstoši likumam – 130+ dažādi specialitāšu veidi tiek apmācīti medicīnā un tos dēvē par ārstiem. Atkārtošos tikai 4 speciālistus no šiem 130+ māca par Vakcināciju. Par vakcināciju māca – ģimenes (vispārējās prakses) ārstu, infektologu, klīnisko mikrobiologu un sabiedrības veselības ārstu. Interesanti ir tas – ko tieši māca. Turpmāk citāti no likuma un panta Nr, lai vari vieglāk atrast un pārliecināties pati/-ts. Atbilstoši likumam:

Ģimenes (vispārējās prakses) ārsta kompetencē ir: 41.12. jaundzimušo, zīdaiņu un bērnu attīstības un veselības novērošana un konsultāciju sniegšana par to uzlabošanu, profilaktiskās vakcinācijas veikšana atbilstoši vakcinācijas kalendāram;

Tas ir – kad un kā ir jāveic šprice, atbilstoši vakcinācijas kalendāram.

Rezidentūras laikā, ģimenes ārsts, rezidents apgūst šādus infektoloģijas pamatprincipus: 70.5. imūnprofilakse, vakcīnas, imūnglobulīni; 70.7. agrīnās komplikācijas pēc vakcīnu ievadīšanas;

Kā redzam, ģimenes ārstu apmāca infektoloģijas pamatprincipiem – imūnprofilaksē, vakcīnās un imūnglobulīnos. Latvijas likumdošanas pamatprincipus ir apguvguvis ik katrs – mums ir satversme, krimināl likums un civiltiesu likums, kas katrs atbild par savu specifisku jautājumu loku. Vai tāpēc varam sevi uzskatīt par juristiem? Īsumā, tas notiek tā – pastāsta cik vakcīnas labas, kā uzvarēja slimības (te neaizmirstam ebolas un Irākas piemērus no ievada) un pastāsta par agrīnajām komplikācijām. Prasti runājot – dakteris izdara poti, sēž un skatās, kas notiek tālāk. Ja reakcija ir – agrīnā komplikācija. Agrīnā komplikācija ir anafilaktiskās/alerģiskās reakcijas. Bet ne visas komplikācijas ir agrīnas. Bioķīmiskajam toksiskajam kokteilim, kas iešpricēts cilvēkā ir nepieciešams laiks, lai no injekcijas vietas uzsūktos pa visu ķermeni iekļūstot visur tur, kur var iekļūt – šūnās, aknās, nierēs un pat šķērsojot hematoencefāliskā barjeru, nonākot pa tiešo smadzenēs. Viena doza nav traģiski. Epiģenētikas dēļ, cilvēkbērna ķermeņa attīrīšanās spējas (smago metālu metabolsism, detoksifikācija) dažādiem bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ir dažāds, līdz ar to, daļa saņēmušie bioķīmiskos toksīnus izvada ātri, citi relatīvi ātri, citi relatīvi lēni, citi lēni un vel citi – pavisam lēni. Tieši tiem sīčiem, kam notiek – lēni, ļoti lēni un pavisam lēni, ienākošā vakcīnas deva, kas ir nekaitīga daļai vakcīnu saņēmušo, sāk uzkrāties, uzkrāties un uzkrāties. Paskaties cik daudz vakcīnu pirmajā dzīves gadā un katra no tām satur bioķīmiski aktīvu toksīnu kokteili. Varu minēt, kas ir ASV vakcīnās, jo tādi dati ir pieejami, bet Tu dzīvo Latvijā un ir iespēja, ka Latvijas vakcīnas ir ar citu bioķīmisko sastāvu. Negribu melot vai apgalvot muļķības, tāpēc, kamēr neiegūsim pilnīgu informāciju – informācija būs minimāla. Katrā ziņā pilnīgi droši var runāt par Alumīnija klātbūtni pilnīgi visās vakcīnās. Par apjomiem dotajā brīdī neko nevaru pateikt, nav dokumentu vai oficiālas atbildes, bet Alumīnijs ir iekšā, jo savādāk vakcīnas nestrādā. Alumīnijs ir neirotoksīns. Tas ir – Alumīnijs ir Nervu inde. Agrākos laikos ēda no alumīnija traukiem. Pienu pārveda alumīnija izstrādājumos. Kur tas viss ir palicis? Nav, jo Alumīnijs ir nervu inde. Protams, ja to apēd, bet tāds nav ja iešpricē ar adatu.

Kā var redzāt tajā pašā likuma pielikumā – Vakcinācijas izraisītās komplikācijas – nāve var iestāties 60 dienu laikā, limfmezgla palielināšanās līdz 12 mēnešiem, meningīts līdz 35 dienām, afebrilie krampji 6 – 12 dienu laikā utt utp. Grūti šīs reakcijas nosaukt par agrīnajām komplikācijām. Un diezin vai, ka ģimenes ārsts pavada dienu un nakti gaidot šīs reakcijas, sēžot pie pacientu gultas.

Kā redzam no ASV tiesas statistikas un speciālās prezentācijas – Guillain Barré Syndrome (GBS) ir viens no veselības bojājumiem, kas visbiežāk rodas no Vakcinācijas. Juristu mājas lapā, kas specializējas uz šādām lietām, apgalvots, ka GBS iestājas no vienas dienas līdz vairākām nedēļām TE. Ģimenes ārstus apmāca agrīnajām komplikācijām, kas notiek uzreiz pēc vakcinēšanas, bet ne ilgtermiņaŠis vakcinācijas speciālists netiek apmācīts likumdošanā noteikto vakcinācijas izraisīto veselības bojājumu diagnosticēšanā, ārstēšanas metodēs un rehabilitācijā.

Nākošais:

Infektologs atbilstoši likumam: 232. Lai veiktu ārstniecisko darbību, infektologam ir teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas šādos jautājumos: 232.6. vakcinācijas nozīme infekciju profilaksē, vakcīnu lietošanas īpatnības;233. Rezidentūras ilgums specialitātē ir četri gadi: 233.1. pirmajā studiju gadā tiek iegūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas specializētā infektoloģijas stacionārā, konsultatīvā ambulatora tipa blokā un vakcinācijas iestādē;

Prasti runājot – infektologs iziet cauri vakcinācijas slavas odām, kā vienīgam veidam cīņā ar slimībām un vakcīnu lietošanas īpatnības. Problēma tikai tā – infektologs neveic vakcinēšanu ikdienā. Pareizāk sakot – dominējoši lielākais vairums vakcinatoru NAV infektologi, kā tas ir piemēram – A Slimnīcas vakcinācijas kabinetā TE. Atbilstoši SPKC TE, (lapa tika pārtaisīta un saite vairs nav aktīva) ērču encefalīta poti plāno un veic – ģimenes ārsts. Bet kā jau mēs redzējām – ģimenes ārsts netiek apmācīts – vakcīnu lietošanas īpatnībāsŠis vakcinācijas speciālists netiek apmācīts likumdošanā noteikto vakcinācijas izraisīto veselības bojājumu diagnosticēšanā, ārstēšanas metodēs un rehabilitācijā.

Nākošais – Klīniskais mikrobiologs

284. Lai veiktu ārstniecisko darbību, klīniskajam mikrobiologam ir teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas šādos jautājumos: 284.22. vakcinācijas nozīme infekciju profilaksē, vakcīnu lietošana.

Prasti runājot – slavas odas, ka vakcinācija ir apkarojusi slimības – vienīgā. Neaizmirstam piemēru par ebolu un Irāku, ko skolās nemāca un neanalizē. Šis vakcinācijas speciālists netiek apmācīts likumdošanā noteikto vakcinācijas izraisīto veselības bojājumu diagnosticēšanā, ārstēšanas metodēs un rehabilitācijā.

Nākošais – Sabiedrības veselības ārsts

293. Rezidentūras ilgums specialitātē ir četri gadi. Rezidentūras laikā tiek iegūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas infekcijas slimību epidemioloģijas un sabiedrības veselības pamatprincipos, higiēnā, vides veselībā un epidemioloģijā, imunoloģijā, vakcinoloģijā, imunizācijas rādītāju novērtēšanā, iedzīvotāju imūn­struktūras analīzē, objektu apsekošanā un higiēniskā novērtēšanā, paraugu ņemšanā mikrobioloģiskai un higiēniskai izmeklēšanai, mikrobioloģisko un sanitāri higiēnisko izmeklējumu rezultātu novērtēšanā, profilaktisko pasākumu izstrādāšanā, epidemioloģiskajā analīzē, epidemioloģiskās diagnostikas veikšanā, prognozēšanā, profilakses pasākumu izstrādē, veselības riska faktoru identifikācijā un novērtēšanā, infekcijas slimību uzliesmojumu izmeklēšanas pētījumu veikšanā un profesionālās darbības juridiskajos pamatos.

Prasti runājot – speciālists zin – slavas odas un prot statistikas datu izvērtēšanu, lai pateiktu – ir atbilstoši vai nav. Šis vakcinācijas speciālists netiek apmācīts likumdošanā noteikto vakcinācijas izraisīto veselības bojājumu diagnosticēšanā, ārstēšanas metodēs un rehabilitācijā.

Tālāk būs garlaicīgi citāti no tā paša likuma, lai parādītu – ko māca citiem speciālistiem viņu specialitātē darbā ar farmakologiskajiem līdzekļiem un iekārtām, kas var izraisīt – komplikācijas, blaknes un to lietošanu kontrindikācijas. Tas ir svarīgi, jo kā mēs redzējām – vakcinatoriem, kas tiek apmācīti – šādām lietām netiek apmācīti, ja nu vienīgi agrās komplikācijas. Kur ir vidējā un ilgtermiņa komplikācijas?

Kurus speciālistus un kādām komplikācijām apmāca? 

10. Lai veiktu ārstniecisko darbību, ārstam ir teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas šādos jautājumos – 10.24. enterālo un parenterālo medikamentu ievadīšanas veidu, kā arī iespējamo komplikāciju pēc minēto medikamentu ievadīšanas pārzināšana;

Tas ir – kas var notikt pēc špricēšanas.

36. Lai veiktu ārstniecisko darbību, gastroenterologam ir teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas šādos jautājumos – 36.3. ārstnieciski diagnostisko izmeklējumu (endoskopisko, ultraskaņas un radioloģisko, kā arī invazīvo metožu) indikācijas, kontrindikācijas, komplikācijas un to ārstēšana;

Vai nebūtu lieliski, ja vakcinatoru apmācības programmā būtu ierakstīts šāds teksts – Lai veiktu ārstniecisko darbību, vakcinatoram ir teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas šādos jautājumos – ārstnieciski diagnostiskie izmeklējumi vai epiģenētiski pacients atbildēs uz ievadītās vakcīnas bioķīmisko sastāvu, vai epiģenētiskās nesaderības dēļ neveidosies indikācijas, kontrindikācijas, komplikācijas un to ārstēšana, atbilstoši MK noteiktajiem veselības bojājumiem.

Ģimenes ārsts apgūst – 89.4. ceturtais līmenis: 89.4.1. legāls aborts un tā komplikācijas (agrīnās, vēlīnās);

Kā redzējām likumā – Ģimenes ārsts apgūst vakcīnu izraisītās agrīnās komplikācijas, bet pat pēc aborta ir kā agrīnās, tā arī vēlīnās komplikācijas. Atkārtošos – Kā var redzāt tajā pašā ministru kabineta pielikumā – Vakcinācijas izraisītās komplikācijas, nāve var iestāties 60 dienu laikā, limfmezgla palielināšanās līdz 12 mēnešiem, meningīts līdz 35 dienām, afebrilie krampji 6 – 12 dienu laikā utt utp.

Retorisks jautājums – vai ģimenes ārstam (jebkuram speciālistam, kas veic vakcināciju un strādā slimnīcās, poliklīnikās, ātrajā palīdzībā) nevajadzētu zināt vakcinācijas agrīnās un vēlīnās komplikācijas, to diagnosticēšanu un ārstniecību? Vai esat redzējuši likumā kur kāds speciālists tiek tam apmācīts?

144. Lai veiktu ārstniecisko darbību, onkoloģijas ginekologam ir teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas šādos jautājumos – 144.14. sieviešu dzimumorgānu audzēju ķirurģiska ārstēšana un pēcoperāciju komplikācijas, to diagnostika un ārstēšana;144.18. staru terapijas komplikācijas, to diagnostika un ārstēšana;144.20. ķīmijterapijas komplikācijas, to profilakse un ārstēšana;

192. Lai veiktu ārstniecisko darbību, onkologam ķīmijterapeitam ir teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas šādos jautājumos:192.1. ļaundabīgo audzēju etioloģija, patoģenēze, klīnika, diagnostika, diferenciāldiagnostika, komplikācijas un ārstēšana;192.3. ļaundabīgo audzēju kombinētās terapijas būtība, mērķis, komplikācijas;

252. Lai veiktu ārstniecisko darbību, radiologam terapeitam ir teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas šādos jautājumos:252.11. staru terapijas komplikāciju ārstēšana, klīniskie pētījumi un ārstēšanas rezultātu novērtēšana; 

Kardiologs – 305.2.2. trombolīzes metodika, pleiras, perikarda un vēdera dobuma ārstnieciskā punkcija (tās indikācijas, iespējamās komplikācijas un prasme to veikt), elektrokardioimpulsu terapija (elektrokardioversija) pacientiem ar sirds ritma traucējumiem (tās indikācijas, prasme to veikt), transezofagālā elektrokardiostimulācija sirds ritma traucējumu novēršanai (tās indikācijas, prasme to veikt);

Hepatologs 327. Rezidentūras ilgums papildspecialitātē ir viens gads. Rezidentūras laikā tiek iegūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par aknu uzbūvi un fizioloģiju, aknu morfoloģiskajām izmaiņām dažādu slimību gadījumos, aknu bioķīmiskajām funkcijām un to izmaiņām dažādu slimību gadījumos, dzeltes patoģenētiskiem variantiem un to saistību ar konkrētajām slimībām, simptomiem un sindromiem, citolīzes sindromu un tā diferenciāldiagnostiku, holestāzes sindromu un tā patoģenētiskiem variantiem, aknu patoloģiju bioķīmiskajiem marķieriem, aknu slimību etioloģiskajiem faktoriem, staru diagnostiku aknu slimību gadījumos, endoskopisko metožu izmantošanu aknu slimību diagnostikā un ārstēšanā, aknu biopsijā, ģenētiskajos izmeklējumos aknu slimību diagnostikā un ārstēšanā, aknu slimību ārstēšanas principos, aknu transplantācijā un retransplantācijā, par vīrushepatītiem, infekciju un parazitārām slimībām, kas rada aknu bojājumus, par toksiskiem aknu bojājumiem, aknu auto­imūnām slimībām, pārmantotām aknu slimībām, žults izvadceļu slimībām un ar tām saistītām aknu patoloģijām, aknu bojājumiem citu orgānu un sistēmu saslimšanas gadījumos, aknu nozīmi metabolā sindroma patoģenēzē, hroniskiem hepatītiem un hepatozēm, aknu cirozi, tās komplikācijām, ārstēšanas principiem, portālo hipertensiju, tās medikamentozo un ķirurģisko ārstēšanu, veidojumiem aknās (labdabīgi, ļaundabīgi, iedzimti, iegūti). 

Flebologs 382. Rezidentūras ilgums papildspecialitātē ir viens gads. Rezidentūras laikā tiek iegūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas vēnu un limfātisko slimību epidemioloģijā, limfovenozās sistēmas anatomijā un fizioloģijā, asins koagulācijas sistēmā, vēnu mazspējas diagnostikā un simptomātikā, ārstēšanā, profilaksē, hroniskas venozas nepietiekamības diagnostikā un diferenciāl­diagnostikā, simptomātikā, ārstēšanas principos, profilaksē, hroniskas venozas nepietiekamības ādas komplikācijās un to ārstēšanā, dziļo vēnu trombozē dažādām pacientu grupām un PATE diagnostikā un klīnikā, terapijas un ķirurģijas principos, profilaksē, iedzimtās vēnu slimībās, virspusējā trombolfebītā, kā arī par rozes iekaisumu. 

401. Lai veiktu ārstniecisko darbību, transfuziologam ir teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas šādos jautājumos: 401.3. donora komplikāciju profilakse, uzskaite un neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana;

415. Kombustiologa kompetencē ir ķirurģiska un konservatīva bērnu un pieaugušo ārstēšana un rehabilitācija, ja pacientam ir termisks un ķīmisks apdegums, apstarošanas apdegums, saules un ultravioleto (UV) staru apdegums, elektrotrauma, elektroapdegums, hipotermija, apsaldējums un mīksto audu saslimšana ar plašiem audu un ādas defektiem, kā arī ja ir šo saslimšanu akūtas un hroniskas komplikācijas. 

506. Lai veiktu ārstniecisko darbību, ambulatorās aprūpes māsai ir teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas šādos jautājumos: 506.8. cukura diabēta pacientu aprūpe: 506.8.1. medikamentozā terapija, dažādu ārstniecisko un aprūpes manipulāciju nodrošināšana; 506.8.2. cukura diabēta izraisītās komplikācijas un to novēršana; 

Ko likums nosaka par kontrindikācijām 

Internists 16.3. iekšķīgo slimību farmakoterapija, medikamentu sadalījums pēc to darbības mehānisma, medikamentu lietošanas indikācijas, kontrindikācijas, to izraisītās blaknes, farmakokinētiskās īpašības, dažādu medikamentu savstarpējā mijiedarbība, lietošanas iespējas kombinētas terapijas shēmās; fizikālās terapijas, ergoterapijas, balneoterapijas indikācijas un kontrindikācijas; 16.11. iekšķīgo slimību norise un terapijas īpatnības grūtniecības laikā, grūtniecības kontrindikācijas no internista viedokļa; 

24.2. pneimonologa specialitātē lietojamās diagnostiskās un ārstnieciskās metodes un manipulācijas, to principi un metodika, indikācijas, kontrindikācijas, kā arī prasme izvērtēt iegūtos rezultātus;

Ļoti gribētos redzēt likumā, ka Vakcinatori – prastu izvērtēt iegūtos rezultātus. Gribētos, jo nekāda izvērtēšana izņemot statistisko – cik daudz savakcinēti vienkārši nenotiek. Nav tā, ka sīcis, pieaugušais vai jebkuras citas grupas pacients, pēc vakcīnas saņemšanas tiktu apsekots, tam paņemtas noteiktas analīzes un tad viņa kopējais stāvoklis tiktu izanalizēts, izvērtēts un sagatavotas rekomendācijas. MC nav antivakcinatoru projekts, MC ir Ideālas Valsts radīšanas projekts, tāpēc šāda jautājuma uzdošana un mērķa izlikšina ir MC pašsaprotama. Jautājums, kā to realizēt.

36. Lai veiktu ārstniecisko darbību, gastroenterologam ir teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas šādos jautājumos: 36.3. ārstnieciski diagnostisko izmeklējumu (endoskopisko, ultraskaņas un radioloģisko, kā arī invazīvo metožu) indikācijas, kontrindikācijas, komplikācijas un to ārstēšana.

53. Ģimenes ārsts – Rezidentūras laikā rezidents apgūst zināšanas par imunoloģisko, mikrobioloģisko, bioķīmisko un instrumentālo izmeklējumu indikācijām un vērtējumu pacientiem ar muskuļu, kaulu un saistaudu slimībām, kā arī apgūst izmantojamos fizikālās terapijas un ārstnieciskās fizkultūras veidus (indikācijas un kontrindikācijas).

63. Ģimenes ārsts – Rezidentūras laikā rezidents apgūst zināšanas par asinsrades sistēmas slimību klīnisko ainu, diagnostiku, ārstēšanu, darbspēju vērtējumu un profilaksi, kā arī par diagnostisko metožu indikācijām, kontrindikācijām un novērtējumu hematoloģijā šādos līmeņos – un tad iet uzskaitījums. Lūdzu pievērs uzmanību, nekas nav teikts par vakcinācijas saistību ar šīm kaitēm.

71. Ģimenes ārsts – Rezidentūras laikā rezidents apgūst zināšanas par šādu infekcijas slimību klīnisko ainu, diagnostiku, ārstēšanu, darbspēju vērtējumu un profilaksi, kā arī par diagnostisko metožu indikācijām, kontr­indikācijām un novērtējumu infektoloģijā šādos līmeņosun tad iet uzskaitījums. Lūdzu pievērs uzmanību, nekas nav teikts par vakcinācijas saistību ar šīm kaitēm.

Ģimenes ārsts apgūst ar kontracepciju saistītās problēmas – 87.2. otrais līmenis – hormonālā kontracepcija (veidi, blakusiedarbība, kontrindikācijas); 87.3.2. intrauterīnā kontracepcija, sarežģījumi, kontrindikācijas.

168. Lai veiktu ārstniecisko darbību, bērnu pneimonologam ir teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas šādos jautājumos: 168.2. tuberkulozes un plaušu slimību specialitātē lietojamās diagnostiskās un ārstnieciskās metodes un manipulācijas, to principi un metodika, indikācijas, kontrindikācijas, kā arī prasme izvērtēt iegūtos rezultātus;

224. Lai veiktu ārstniecisko darbību, otolaringologam ir teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas šādos jautājumos: 224.7. rentgendiagnostika (tai skaitā staru aizsardzība), datortomogrāfija, scintogrāfija, angiogrāfija un sonogrāfija, to lietošanas indikācijas, kontr­indikācijas, izpildes tehnika un rezultātu izvērtēšana;

228. Lai veiktu ārstniecisko darbību, bērnu audiologam ir teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas šādos jautājumos: 228.5. rentgendiagnostika (tai skaitā staru aizsardzība), datortomogrāfija, scintogrāfija, angiogrāfija un sonogrāfija, to lietošanas indikācijas, kontrindi­kācijas, izpildes tehnika un rezultātu izvērtēšana;

240. Lai veiktu ārstniecisko darbību, dermatologam, venerologam ir teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas šādos jautājumos: 240.3. ārstniecisko metožu lietošanas indikācijas, kontrindikācijas un izpildes tehnika dermatoloģijā un veneroloģijā; 240.4. mikroķirurģisko operāciju izpildes indikācijas, kontrindikācijas un tehnika dermatoloģijā un veneroloģijā;

252. Lai veiktu ārstniecisko darbību, radiologam terapeitam ir teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas šādos jautājumos: 252.2. indikācijas un kontrindikācijas staru terapijai;

Neatliekamās medicīnas ārsts – 273.11.7. pacientu un cietušo transportēšanas veidi, indikācijas un kontrindikācijas; 273.13. ārstniecisko metožu un manipulāciju lietošanas indikācijas, kontrindikācijas, izpildes metodika un prasme izvērtēt iegūtos datus un tad iet uzskaitījums – kur arī ir minēts – 273.13.1. zemādas, muskulārās, venozās (perifērās un centrālās) injekcijas, prasti runājot mūsu gadījumā – ir vai nav anafilaktiskais šoks. 273.13.16. pastāvīgo elektrokardiostimulatoru un defibrilatoru implantācija (indikācijas un kontrindikācijas);273.13.19. hiperbārā oksigenācija (indikācijas un kontrindikācijas); 273.13.31. suprapubikāla punkcija (indikācijas un kontrindikācijas); 273.13.35. ekstrakorporālā hemodialīze (indikācijas un kontrindikācijas); 273.13.36. plazmaferēze un enterosorbcija (indikācijas un kontrindikācijas); 

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts – 312.16. fizioterapijas, ergoterapijas, audiologopēdijas, tehniskās ortopēdijas un citu funkcionālo speciālistu profesiju pamati – vispārējās un speciālās tehnikas un metodes, to indikācijas un kontrindikācijas, ordinēšana un rezultātu novērtēšana; 312.17. fizikālās medicīnas un kūrortu medicīnas (balneoloģijas) metodes, vispārīgā fizikālā medicīna (elektroterapija (galvanizācija, elektroforēze, transkutāna elektrostimulācija, elektromiegs, mikrostrāvas, dinamiskā transkutānā elektroneirostimulācija, diadinamiskās strāvas, sinusoidālās modulētās strāvas interferences strāvas, elektrostimulācija, fluktuorizācija, darsonvalizācija, virstonālās frekvences strāvas, franklinizācija, aerojonizācija, mainīgs magnētiskais lauks, induktotermija, ultraīsviļņi, decimetru viļņi, centimetru viļņi, milimetru viļņi), bioloģiskā atgriezeniskās saites (biofeed back) terapija, triecienviļņu terapija, pastāvīgs magnētiskais lauks, ultraskaņa un fonoforēze, aerosolterapija, gaismas (staru) terapija (infrasarkanais starojums, redzamā gaisma, ultravioletais starojums, lāzera starojums, polarizētā gaisma), masāža, peloīdu terapija (dūņas, ozokerīts, parafīns, māli, smilts), ārstnieciskās pirtis, ūdens dziedniecība (ievīstīšana, ierīvēšana, aplaistīšana, dušas, zemūdens masāža, vannas, saldūdens vannas ar dažādiem temperatūras režīmiem, vibrācijas, virpuļvannas, putu, tvaika, hidrogalvaniskās, gāzu, aromātiskās, minerālu un radona vannas), peldes, dzeramie minerālūdeņi, masāža, helioterapija, aeroterapija, klimatoterapija), klasiskā dabas dziedniecība, kompleksa fizikālās medicīnas metožu lietošana, fizikālās medicīnas indikācijas, kontrindikācijas, norīkojums un ārstnieciskā efekta kontrole;

316. Lai veiktu ārstniecisko darbību, balneologam (kurortologam) ir teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas šādos jautājumos: 316.1. ārstniecībā izmantojamo fizikālo faktoru un metožu raksturojumi un parametri, to bioķīmiskie un biofizikālie iedarbības mehānismi un izraisītās fizioloģiskās reakcijas organismā, lietošanas terapeitiskie efekti, indikācijas un kontrindikācijas, fizikālo parametru izvēles kritēriji un izpildes metodika; 

365. Hipnoterapeita kompetencē ir: 365.4. nosūtīt pacientu pie ģimenes (vispārējās prakses) ārsta vai citiem ārstiem speciālistiem papildapsekojumu veikšanai, ja pacientam ir kontr­indikācijas aktīvas hipnoterapijas veikšanai, kā arī lai veiktu diferenciāl­diagnostiku. 

386. Lai veiktu ārstniecisko darbību, transplantologam ir teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas šādos jautājumos: 386.1. indikācijas un kontrindikācijas ārstēšanai ar transplantācijas metodi dažādu orgānu funkciju neatgriezeniska zuduma gadījumā; 

426. Lai veiktu ārstniecisko darbību, trihologam ir teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas šādos jautājumos: 426.4. ārstniecisko metožu lietošanas indikācijas triholoģijā, kontrindi­kācijas un izpildes tehnika; 426.5. terapeitiskā lāzera, mezoterapijas indikācijas, kontrindikācijas un tehnika; 426.7. fizioprocedūru indikācijas, kontrindikācijas triholoģijā; 

431. Lai veiktu ārstniecisko darbību, osteorefleksoterapeitam ir teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas šādos jautājumos: 431.7. osteorefleksoterapijas praktiskā lietošana, indikācijas un kontrindikācijas; 

Ortodonts 444. Rezidentūras ilgums apakšspecialitātē ir trīs gadi. Rezidentūras laikā tiek iegūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par zobu un sejas attīstību un augšanu, dentofaciālo anomāliju smaguma pakāpju noteikšanu un oklūzijas indeksu izmantošanu, rentgendiagnostikas pamatiem, zobu rentgenuzņēmumu, ortopantomogrammu un cefalorentgenogrammu analīzi, ortodontijā izmantojamo instrumentu un aparātu lietošanas indikācijām, darbības mehānismu un biomehānismu, lietošanas metodiku, audu pārmaiņām un audu biomehānikas pamatiem ortodontiskās ārstēšanas gadījumā, diagnozes un ārstēšanas plāna veidošanu piena, maiņas un pastāvīga sakodiena gadījumā, ortodontiskās ārstēšanas metodēm, izmantojot izņemamus un neizņemamus aparātus, bērnu ortodontisko ārstēšanu, ja tiem ir iedzimtas aukslēju šķeltnes, pieaugušo cilvēku ortodontiju, mutes ķirurģijas un ortodontiskās ķirurģijas pamatmetodēm, to indikācijām un kontrindikācijām, smagu dentofaciālo anomāliju interdisciplināro diagnostiku un ārstēšanu. 

483. Studiju ilgums reitterapeitam ir trīs gadi. Studiju laikā tiek iegūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas cilvēka mioskeletālās sistēmas funkcijas pamatos un biomehānikas pamatos, cilvēka fiziskā stāvokļa un gaitas novērtēšanā, rehabilitoloģijā, tai skaitā funkcionālajos traucējumos pacientiem (pieaugušiem un bērniem) ar iekšķīgiem, kardioloģiskiem, neiroloģiskiem, ortopēdiskiem, oftalmoloģiskiem un garīga rakstura traucējumiem, Bobota metodē fizioterapijā, cilvēka psiholoģijas pamatos, pirmās palīdzības sniegšanā, zirgu atlasē, zirga uzvedībā un kontakta veidošanā ar zirgu, zirga barošanā, staļļa darba organizācijā, zirga veselībā un slimībās, pirmajā veterinārajā palīdzībā, zirga kopšanā, reitterapijas zirga treniņā, reitterapijas nodaļas aprīkojumā, drošības tehnikā, zirga iedarbībā uz pacientu, reitterapijas indikācijās un kontrindikācijās, reitterapijas, hipoterapijas, palīgreitterapijas lietošanā pacientiem, pedagoģiskajā jāšanā, voltižēšanas metodē, jāšanas sportā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, paraolimpiskajās programmās un profesionālās darbības juridiskajos pamatos. Asistents apgūst – 487.16. reitterapijas indikācijas un kontrindikācijas; 

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas māsa 555.7. fizikālo faktoru lietošanas kontrindikācijas;

Masāžists 582.3. sagatavot pacientu masāžai, iegūt anamnēzi, sūdzības, novērtēt pacienta veselības stāvokli, slimības izpausmes, izvērtēt masāžas kontrindikācijas, informēt par masāžas iedarbību, izvērtēt masāžas rezultātus; 584. Studiju ilgums masierim ir viens gads (1 050 stundu apjomā), kuru laikā tiek iegūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas masāžas paņēmienos, dažādu ķermeņa daļu masāžas īpatnībās, par masāžas iedarbību uz organisma audiem, masāžas kabineta iekārtojumu, masiera darba organizāciju, masāžas indikācijām un kontrindikācijām, masāžā ar medicīniskām ierīcēm, anatomijas un fizioloģijas pamatos, par veģetatīvo nervu sistēmu, masāžas īpatnībās dažādu slimību gadījumos, segmentārā, higiēniskā, saistaudu, periostālā un punktu masāžā, pašmasāžā, bērnu attīstības un fizioloģijas īpatnībās, par bērnu masāžu, neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, ārstnieciskās vingrošanas īpatnībās un profesionālās darbības juridiskajos pamatos. 

Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs (feldšeris) 599.11.7. pacientu un cietušo transportēšanas veidi, indikācijas un kontrindikācijas; 599.13. ārstniecisko metožu un manipulāciju lietošanas indikācijas, kontrindikācijas, izpildes metodika un prasme izvērtēt iegūtos datus: 599.13.1. zemādas, muskulārās, venozās injekcijas; 599.13.15. pastāvīgo elektrokardiostimulatoru un defibrilatoru implantācija (indikācijas un kontrindikācijas); 599.13.18. hiperbārā oksigenācija (indikācijas un kontrindikācijas); 599.13.30. suprapubikāla punkcija (indikācijas un kontrindikācijas); 599.13.34. ekstrakorporālā hemodialīze (indikācijas un kontrindikācijas); 599.13.35. plazmaferēze un enterosorbcija (indikācijas un kontrindikācijas);

Podologs – 602.8. ārstniecības līdzekļu iedalījums farmakoloģiskās grupās, to iedarbības mehānisms, indikācijas, kontrindikācijas, blaknes, praktiskais lietojums pacientu aprūpē; 602.14. fizikālās terapijas procedūras, indikācijas un kontrindikācijas;

Kurus speciālistus un kādām blaknēm apmāca.

Internists – 16.3. iekšķīgo slimību farmakoterapija, medikamentu sadalījums pēc to darbības mehānisma, medikamentu lietošanas indikācijas, kontrindikācijas, to izraisītās blaknes, farmakokinētiskās īpašības, dažādu medikamentu savstarpējā mijiedarbība, lietošanas iespējas kombinētas terapijas shēmās; 

Gastroenterologs 36.6. zāļu (ieskaitot bioloģisko un citu līdzekļu) iedarbība un drošība, to farmakokinētika, farmakoloģisko līdzekļu mijiedarbība un blaknes; 

Ģimenes ārsts, otrajā līmenī apgūst – 94.1.8. neiroleptisko līdzekļu un antidepresantu blaknes, to ārstēšana;

Kā redzēji gadījumā ar Vakcīnu, ģimenes ārsts tiek apmācīts agrīnajām komplikācijām, bet ne to diagnosticēšanā, ārstēšanai. Tu ietu sūdzēties pie ģimenes ārsta par antidepresanta blakni, ja tas nebūtu tās apguvis? Kā Tu domā, ja dakteris nebūtu apguvis, ka antidepresantiem ir blaknes, bet būtu visu laiku mācīts – cik antidepresanti labi un, kā tie glābj cilvēci, viņs uzklausītu pacientu un teiktu – Jums liekas, ka veselība pasliktinājās no antidepresanta? Jā tas tā noteikti varētu būt – Jums tas nav galvā, es noteikti Jūs atbalstīšu un palīdzēšu. Domā tā dakteris teiktu? Nē, jo tie vecāki, kas sūdzas, ka vakcīna izraisīja vienu vai otru blakni, specialistam, kas ir mācīts, ka vakcīna ir brīnumlīdzeklis, bet nav apmācīts blaknēm, diagnosticēšanā, ārstēšanā un rehabilitācijā, tieši tā arī izturās – pirksts pie deniņiem un skats no Daktera Mākonīša uz idioti/-i lejā.

Urologs 125. Rezidentūras ilgums specialitātē ir pieci gadi. Rezidentūras laikā tiek iegūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas uroloģisko slimību etioloģijā, diagnostikā un diferenciāldiagnostikā, tai skaitā fizikālās izmeklēšanas metodēs, laboratoriskās izmeklēšanas metodēs, rentgenoloģiskās un radioloģiskās izmeklēšanas metodēs, instrumentālās izmeklēšanas metodēs, datortomogrāfijā, ultraskaņas izmeklēšanā un instrumentālās biopsijās, operatīvās metodēs, uroloģisko, tai skaitā onkoloģisko, slimību indikāciju izvērtēšanā konservatīvai ārstēšanai un šādas terapijas īstenošanā, indikāciju noteikšanā operatīvai terapijai, izmantojot arī medikamentozu ārstēšanu, diagnostiskās, ārstnieciskās un operatīvās manipulācijās, izmantojot nozares endoskopiskās, transuretrālās un laparaskopiskās metodes, kā arī distances litotripsiju, skrīninga metodēs agrīnu uroloģisku audzēju diagnostikai, iedzimtās urīnceļu attīstības anomālijās un slimībās, to etioloģijā, patoģenēzē, diagnostikā, diferenciāldiagnostikā, ārstēšanas metodēs, rehabilitācijā un profilaksē, bērnu un pusaudžu uroloģisko slimību diagnostikā, konsultēšanā un ārstēšanā, uroloģiskās infekcijās, to etioloģijā, patoģenēzē, simptomātikā, diagnostikā, diferenciāl­diagnostikā, ārstēšanas metodēs un profilaksē, uroloģisko, tai skaitā onkoloģisko, slimību rehabilitācijā, nozares klīnisko laboratorijas analīžu metodikā un šo analīžu veikšanā un prasmē izvērtēt analīžu rezultātus, indikācijās uroloģiskai staru terapijai, anestēzijas, intensīvās terapijas un reanimācijas īpatnībās uroloģijā, farmakoloģisko līdzekļu, tai skaitā kontrastvielu, lietošanas indikācijās un to izraisītās blaknēs, kā arī profesionālās darbības juridiskajos pamatos. 

Onkologs ķīmijterapeits 192.7. zāļu farmakokinētika, farmaceitisko līdzekļu mijiedarbība un to blaknes onkoloģiskiem pacientiem; 

Hematologs 196.5. zāļu farmakokinētika, farmakoloģisko līdzekļu mijiedarbība un to izraisītās blaknes hematoloģiskiem pacientiem; 

Infektologs 232.15.34. HIV infekcija, nespecifiskie imūndeficīta simptomi un AIDS indikatorslimības, biežākās antiretrovirālās terapijas blaknes; 

Kardiologs 304.18. medikamentu, farmakoloģisko līdzekļu, kontrastvielu ietekme, to izraisītās blaknes, iespējamais zāļu kombināciju radītais risks; 

Podologs 602.8. ārstniecības līdzekļu iedalījums farmakoloģiskās grupās, to iedarbības mehānisms, indikācijas, kontrindikācijas, blaknes, praktiskais lietojums pacientu aprūpē; 

Katrā speciālitātē strādājošie ārsti, kas strādā ar ķimikālijām, iekārtām vai farmokoloģiskajām zālēm, kas var izraisīt agrīnās un vēlīnās problēmas zin par to eksistenci un prot tām stāties pretīm. Vakcīnās arī ir bioķīmisks sastāvs, kuru ievadīšana atbilstoši Nobela Prēmijai medicīnā un Alerģijas termina ieviesēja dzīves darbam mums nodemonstrēja – ka tas atstāj milzīgu iespaidu uz cilvēka un cilvēkbērna veselību. Organisma atbilde, ko vienā gadījumā dēvē par Alerģiju, citos gadījumos par Anafilaksi un citos gadījumos par Autoimūno saslimstību ir viens un tas process, kas notiek dažādos ķermeņa apgabalos un kuru realizācijā piedalās dažādi mehānismi, bet to būtība ir viena – iznīcināt svešo, ko organisms tā uztver, pēc tam, kad tas šo svešo saņēma ar Vakcīnu bioķīmisko sastāvu.

 

 

Vai nebūtu lieliski, ja vakcinatoru apmācības programmā būtu ierakstīts šāds teksts – Lai veiktu ārstniecisko darbību, vakcinatoram ir teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas šādos jautājumos – ārstnieciski diagnostiskie izmeklējumi vai epiģenētiski pacients atbildēs uz ievadīto vakcīnu, vai epiģenētiskās nesaderības dēļ neveidosies indikācijas, kontrindikācijas, komplikācijas un to ārstēšana, atbilstoši MK noteiktajiem veselības bojājumiem.

 

Ko nemāca LV mediķus?

Tagad retorisks jautājums Tev lasītāj – ko nemāca LV mediķus? Cik ļoti var uzticēties Vakcinatoru apgalvojumiem par vakcīnu drošību? Šajā rakstā runa gāja par Vakcīnas vecās versijas izraisītajiem veselības bojājumiem un nevis par jaunās paaudzes Gēnu terapijas preparātu, kas nosaukts par Vakcīnu.

Print Friendly, PDF & Email

Par Autoru

Varat atstāt komentāru šeit