Jautājumi & Atbildes

Valka tika galā ar 1o kārtu, sagaida skolotāju, medicīnas darbinieku un sociālo darbinieku “izdegšana” un uzņēmējdarbības mazināšanos

1. Pēc marta ierobežojumu ieviešanas, pašvaldības budžeta ienākumi samazinājās. Tas skaidrojams ar publisku pasākumu, tai skaitā koncertu norišu aizliegumu, līdz ar to pašvaldības kultūras iestādēm neizpildījās plānotie ienākumi par biļešu tirdzniecību.

2. Šajā situācijā tiešā veidā ieņēmumus nav iespējams palielināt. Diemžēl, pieauga arī izdevumi, kas saistīti ar pandēmijas sekām, piemēram, individuālo aizsardzības līdzekļu iegādei un brīvpusdienu nodrošināšanu noteiktām izglītojamo kategorijām.
Lai risinātu sarežģīto budžeta situāciju, tika samazināti izdevumi citām lietām. Piemēram, tika ietaupīts uz degvielas tēriņiem, jo samazinājās komandējumu skaits. Tāpat tika pārvirzīti līdzekļi, kas bija paredzēti dažādiem kultūras pasākumiem, kas ierobežojumu dēļ nevarēja notikt.

3. Oficiāli apkopotas statistikas nav, bet uzņēmējdarbībai šie bija ļoti sarežģīti laiki, īpaši Igaunijas pierobežā, kur liela daļa ieņēmumu balstās tiešu uz igauņu klientiem.
Jāpiemin, ka Igaunijas pierobežas, tai skaitā Valkas novada, uzņēmējdarbībai vislielākos zaudējumus nodarīja Igaunijas Republikas valdības, nevis Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktie ierobežojumi.
17. martā Igaunijas valdība nolēma uz laiku atjaunos robežkontroli uz visas robežas.
Slēgto robežu dēļ, būtisku apjoma kritumu alkohola mazumtirdzniecības veikali. Tas skaidrojams ar to, ka galvenā pircēju mērķauditorija bija tieši ārvalstu pircēji, īpaši tūristi no Igaunijas un Somijas.
Būtiskus zaudējumus cieta arī vietējie ēdināšanas uzņēmumi un ziedu veikali.
Autobūves detaļu ražošanas uzņēmums SIA “efn Nord” slēdza savu Valkas filiāli un darbu zaudēja aptuveni 40 darbinieku. Lai arī uzņēmumam finansiālas grūtības un plāni par filiāles kapacitātes samazināšanu bija jau pirms Covid-19 pandēmijas, tās izraisītās sekas šo procesu paātrināja.
Uzplaukumu pieredzēja putu polietilēna un burbuļplēves ražotājs SIA ”PEPI RER”. Uzņēmumam ir laba pieredze ražotās produkcijas piegādei visā pasaulē.

4. Jā, individuālās aizsardzības līdzekļiem (IAL) tika iztērēts vairāk nekā citos gados. Pavasarī IAL iztērējām apmēram 17 000 EUR.

5. Pavasarī, kad valstī izsludinās ārkārtas situācijas dēļ, bērni neapmeklēja izglītības iestādes, Valkas novada sociālais dienests nodrošināja brīvpusdienu piegādi mājās trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimenēm.
Bija jādomā risinājumi, lai varētu nodrošināt attālināto mācību procesu, kā arī pašizolācijas iespējas cilvēkiem, kas atgriezušies no ārzemēm.
Brīdi, kad bija slēgta Latvijas-Igaunijas robeža, Valkas pašvaldība apkopoja informāciju par tiem cilvēkiem, kam ikdienā jādodas pāri robežai darba, izglītības vai medicīnas pakalpojumu dēļ un sadarbojoties Igaunijas Policijas un Robežsardzes padomi rada iespēju šiem cilvēkiem robežu šķērsot.
Vēlāk Valkas un Valgas pašvaldībām izdevās panākt izņēmumu abu valstu (Latvijas un Igaunijas) noteikumos, lai šiem iedzīvotājiem būtu ļauts šķērsot robežu neievērojot pašizolāciju, jo Valkas-Valgas ekonomika ir cieši saistīta un ir daudz cilvēku, kas dzīvo vienā valstī, bet strādā otrpus robežai.
6. Rasta iespēja nodrošināt domes un komiteju sēdes attālinātā veidā.

7. Speciālistu, tai skaitā skolotāju, medicīnas darbinieku un sociālo darbinieku “izdegšana”.
Negatīva ietekme uz uzņēmējdarbību, tās attīstību un ekonomisko sniegumu novadā.

Mareks Kalniņš AdministratorKeymaster
Kā kaislīgs smēķētājs, stipras kafijas/tējas dzērājs nekad nestaigās ar baltiem zobiem, veltot 5 minūtes zobu tīrīšanai ik pēc 4 gadiem, tā Tauta nekad nedzīvos Taisnīgā, sakārtotā un Brīvā Valstī, veltot Valsts attīstībai 5 minūtes, ik pēc 4 gadiem nobalsojot Vēlēšanās. Neskatoties uz Cilvēka Radošo garu un milzīgo potenciālu – Ideālās Valsts NAV. Tiek minēti daudzi bubuči, “Ideālā Valsts” vēlas ar piemēriem nodemonstrēt, ka tam ir tikai un vienīgi 1 iemesls – Arogance. Akūti Hroniska nespēja daudzpusīgi iedziļināties ārpus savām esošajām Zināšanām, Dogmām, Ticībām un Pārliecībām. Saskaroties ar informāciju, kas ir pretēja sev zināmajam, indivīds nevis iedziļinās, mācās un uzņemot jaunu informāciju/zināšanas – pašatīstās un koriģē savas zināšanas, uzvedību un prasmes, bet vēršas pret citādas informācijas nesošo indivīdu.
https://idealavalsts.lv/
follow me
×
Mareks Kalniņš AdministratorKeymaster
Kā kaislīgs smēķētājs, stipras kafijas/tējas dzērājs nekad nestaigās ar baltiem zobiem, veltot 5 minūtes zobu tīrīšanai ik pēc 4 gadiem, tā Tauta nekad nedzīvos Taisnīgā, sakārtotā un Brīvā Valstī, veltot Valsts attīstībai 5 minūtes, ik pēc 4 gadiem nobalsojot Vēlēšanās. Neskatoties uz Cilvēka Radošo garu un milzīgo potenciālu – Ideālās Valsts NAV. Tiek minēti daudzi bubuči, “Ideālā Valsts” vēlas ar piemēriem nodemonstrēt, ka tam ir tikai un vienīgi 1 iemesls – Arogance. Akūti Hroniska nespēja daudzpusīgi iedziļināties ārpus savām esošajām Zināšanām, Dogmām, Ticībām un Pārliecībām. Saskaroties ar informāciju, kas ir pretēja sev zināmajam, indivīds nevis iedziļinās, mācās un uzņemot jaunu informāciju/zināšanas – pašatīstās un koriģē savas zināšanas, uzvedību un prasmes, bet vēršas pret citādas informācijas nesošo indivīdu.
https://idealavalsts.lv/
follow me
Latest Posts

Komentējiet šeit

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share