"Ideālā Valsts"Aktīvie pētījumi

Valsts Pārvaldes Struktūra

2022 gada 16.jūnijā, Valsts prezidents Egils Levits uzstājās Saeimas pavasara noslēguma sesijas plenārsēdē, kuras laikā atzīmēja pēc Valstij nepieciešamām strukturālām reformām. Prezidents teica:

Latvijas valsts pārvalde, kas būvēta pēc 19. gadsimta parauga ar ministriju stingri nodalītām kompetencēm, nav spējīga ātri un kvalitatīvi reaģēt uz sabiedrības vajadzībām. Tā nav piemērota 21. gadsimta arvien sarežģītākai pasaulei, kas prasa pārnozaru un starpinstitūciju sadarbību.

Savus argumentus prezidents argumentēja ar dažādiem piemēriem, beigās uzsverot: 

Aicināšu nākamo Ministru prezidenta kandidātu sniegt konkrētu, izsvērtu un izvērsti pamatotu reformas plānu, kā novērst valsts pārvaldības stagnējošo atpalicību. Un ar parastajiem primitīvajiem, populistiskajiem priekšlikumiem labāk nemaz pie manis nenāciet.

Visu uzrunu var noklausīties:

Patiesība ir viena, bet tā sastāv no sastāvdaļām, kur katra sastāvdaļa, sastāv no savām sastāvdaļām un šo dažādo sastāvdaļu kopīgā mijiedarbība, dažādos līmeņos arī ir veido Patiesība.

Valsts ir viena, bet tā sastāv no sastāvdaļām, kur katra sastāvdaļa, sastāv no savām sastāvdaļām un šo dažādo sastāvdaļu kopīgā mijiedarbība, dažādos līmeņos arī ir veido Valsti.

Sabiedrība ir viena, bet tā sastāv no sastāvdaļām, kur katra sastāvdaļa, sastāv no savām sastāvdaļām un šo dažādo sastāvdaļu kopīgā mijiedarbība, dažādos līmeņos arī ir veido Sabiedrību.

Sabiedrība sastāv no Cilvēka. Cilvēkiem, kas grupējas kopīgās interesēs – hobiji, profesionālās, ideoloģiskajās, reliģozajās utt

Habil. filoz. doktors, profesors V.Jakubaņecs grāmatā “Valsts jēdziens un formas” raksta:

Sabiedrības un valsts attīstības vēsture liecina: jo zemāks ir iedzīvotāju, sabiedrības attīstības līmenis un valsts rīcība ir patvaļīgāka, jo lielākā mērā veidojas valsts formas, kas neparedz visu iedzīvotāju līdzdalību valsts darbā un – otrādi.

Lai būvētu ir jāzina, ko būvēt. Ir jābūt “rasējumiem”, kur Objektam ir filozofiskā jēga, funkcionāls un tā realizācija struktūrelementos. Arī Valstij.

Valsti, kā Ideju, Saturu, Terminu, Filozofijām ar visām institūcijām esam saņēmuši “mantojumā”. Ir daudz dažādi modeļi un teorētiskie skatījumi. Ne mēs tos izdomājām. Ne mēs tos realizējām. Esam iepriekš radītu, ar asinīm izcīnītu – Vērtību sistēmā. Līdz ar to, lai tālāk reformētu Valsti, sākumā ir jāsaprot, kas jau ir uzbūvēts un cik tas ir atbilstoši šodienas zināšanām un iespējām.

Atbalstam Prezidentu – reformas ir nepieciešamas. Tikai reformēt vajag ne tikai Valsts institūcijas, bet arī Iedzīvotāju līdzdalību.

Valsts nav tikai – Valsts ideoloģija, Valsts Teorētiski filozofiskie aspekti, Valsts likumdošana un Valsts/Pašvaldības institūcijas, kas nodrošina Valsts darbību. Valsts ir tās Iedzīvotāji. Iedzīvotājs/indivīds un to/tā:

 • zināšanas – par apkārtējās pasaules dažādām sastāvdaļām;
 • izpratnes – par to, kā darbojas apkārtējās pasaules dažādās sastāvdaļas, kas, ko un kā ietekmē, kā viņš pats, kā individualitāte ietekmē savu, ģimenes, profesionālā kolektīva, citu cilvēku un Valsts dzīvi, kaut vai ar savu dalību un līdzdalību Politiskajā Partijām biedrībās un vai NVO;
 • prasmes – kas nepieciešamas, lai pēc iespējas labāk pašrealizētos apkārtējās pasaules dažādās sastāvdaļās;
 • pieredze – individuālā pieredze;
 • vērtības;
 • mērķi – individuālie mērķi;
 • savstarpējās mijiedarbības kultūra – kad Cilvēks, ejot uz mērķi, ar savām prasmēm saskaras ar Individualitāti vai Cilvēku grupu, kas ir Cilvēkam neesošu zināšanu, izpratņu, prasmju, pieredzes un mērķu nesēji, kas nonāk konfliktā ar Cilvēka zināšanām un izpratnēm;

Tieši Cilvēks ir tas, kas pēc apmācībām, būs Valsts iestāžu sastāvdaļa. Valsts institūciju sastāvdaļa.

Sabiedrības attīstības līmenis ir Cilvēka zināšanu, prasmju, pieredzes, vērtību, mērķu un pašrealizācijā Valsts sistēmā, ciešā mijiedarbībā ar citiem Valsts Cilvēkiem un cilvēku grupām. Diemžēl zināšanas, prasmes, pieredze, mērķi dažādām profesijām ir dažādi. Vistuvāk Valsts izpratnei ir Cilvēki ar atbilstošu izglītību un vai darba pieredzi Valsts institūcijās. Lielākā daļa Valsts iedzīvotāju ir bez šīm zināšanām un pieredzes, līdz ar to kopējais Sabiedrības attīstības līmenis nav savstarpēji sinhronizēts – Valsts pārvaldē cilvēkiem šķiet, ka tie tur ārpus “nesaprot”. Un tā ar ir, bet tai pat laikā:

Lai runātu par Valsti, bija nepieciešama kopīgi atzīta definīcija, līdz ar to uzrunāju juristu, kas sniedza kvalificētu komentāru, kas nodemonstrēja sekojošo:

Jurisprudencē ilgu laiku bija pieņemts, ka tas, kas ir nostiprināts tiesību doktrīnās, teorijās, nav jāiekļauj tiesību aktos. Tā kā valsts ir kaut kas, kas ir visa pamatā, tad vispirms šī valsts ideja atspoguļojās doktrīnās un ideoloģiju aprakstos. Tā rezultātā nebija nepieciešams kādu īpašu definīciju iekļaut tiesību aktā. Tas saistīts arī ar tā laika domāšanas stilu, ja tā var izteikties – tas NEBIJA lineārs, kā tas ir mūsdienās. Cilvēks vispirms redzēja kopumu. Plašu kopumu. Tātad, ja valsti raksturo teritorija un tajā dzīvojošie cilvēki (tauta), tad “automātiski” šie jēdzieni tika saprasti ar visu tā saturisko pildījumu. Tiesības, tiesību teorija un tiesību filozofija ir vienotā platformā. Lai arī kā studiju priekšmeti tie ir atsevišķi, dzīvē tie caurvijas. Jā, piekrītu, salīdzinoši vienkāršās lietas pēdējos gados ir radušas savas definīcijas tiesību aktos, jo masveidā kļuva sarežģīti nodrošināt, ka katrs varas pārstāvis – inspektors, uzraugs utml – policijā, vides dienestā vai citur, spēj operēt ar plašu teorētisko bāzi.

… ne visi spēj operēt ar plašu teorētisko bāzi… Habil. filoz. doktors, profesors V.Jakubaņecs savā grāmatā to sauc par – Sabiedrības attīstības līmeni.

Likumā, jeb tiesību aktos – nav ietverta Valsts filozofija, Valsts teorija, valsts doktrīnas un ideoloģijas. To ir daudz un dažādas, katrs var atrast sev piemērotāku un pieņemamāku. Ja meklē. Ja interesējas. Bet ir viens trekns BET.

Paskaidrošu caur piemēru – cilvēka organisms sastāv no 30 triljoniem šūnu. Patreiz uzskata, ka ir aptuveni 200 šūnu veidi, kas iedalās dažādās grupās. Piemēram:

 • Eksokrīnās sekrēcijas epitēlija šūnas,
 • Barjeras šūnas,
 • Hormonus izdalošās šūnas,
 • Eksokrīnās sekrēcijas epitēlija šūnas,
 • Hormonus izdalošās šūnas,
 • Epitēlija šūnas,
 • Mutes šūnas,
 • Nervu sistēmas šūnas,
 • Autonomās neironu šūnas,
 • Maņu orgānu un perifēro neironu atbalsta šūnas,
 • Centrālās nervu sistēmas neironi un glia šūnas,
 • Lēcu šūnas.

Un daudzas citas grupas, kas savukārt sastāv no saviem šūnu veidiem. Piemēram paņemsim – maņu orgānu un perifēro neironu atbalsta šūnu grupu, kas sastāv no: 

 • Korti orgāna iekšējās pīlāra šūnas
 • Korti orgāna ārējās pīlāra šūnas
 • Korti orgāna iekšējās falangas šūnas
 • Korti orgāna ārējās falangas šūnas
 • Korti orgāna robežšūnas
 • Hensena Korti orgāna šūnas
 • Vestibulārais aparāts, kas atbalsta šūnas
 • Garšas kārpiņu atbalsta šūnas
 • Ožas epitēlija atbalsta šūnas
 • Ožas apvalka šūnas
 • Švana šūnas
 • Satelīta glia šūnas
 • Enterālās glia šūnas

Katra šūna sastāv no savām sastāvdaļām, kas padara tās unikālas. Unikālas raksturīpašībās un līdz ar to darbības izpausmē – funkcionālā. Tas ir – visas šīs dažādās šūnas nodrošina, ka Cilvēka Organisms jūt fizisko pasauli – redze, tauste, oža, garša. Ožas šūnas nevar sataustīt. Garšas šūnas nevar sajust smaržu. Taustes funkcionāla šūnas nevar sasmaržot vai izgaršot, kas tai nokļūst uz pirkstiem, iegrābjoties brūnā substancē, šokolādē piemēram. Bet ja tā nebija šokolāde?

Un tikai Cilvēks atzīstot, ka Cilvēkiem ir Talanti/Potenciāls, tie sasvstarpēji atšķiras, to Talanta funkcionāls var nodrošināt konkrētu uzdevumu, bet ne citus, uzskata un izveidoja sistēmu, kad izdzenot garšas, ožas, taustes šūnu, (mūziķi, sportistu, mākslinieka talanta tipu) caur partiju, iegūsim Valsts Sievu/Vīru.

…jo masveidā kļuva sarežģīti nodrošināt, ka katrs varas pārstāvis – inspektors, uzraugs utml – policijā, vides dienestā vai citur, spēj operēt ar plašu teorētisko bāzi.

Bet vai potenciālais Valsts Sieva/Vīrs/Amatpersona, kas piedalās vēlēšanās ir spējīgs operēt ar plašo teorētisko bāzi? Vai tie operē?

Viens no progresa priekšnoteikumiem ir – paškritisks skats uz sevi. Spēja atzīt, ka nezinu, neprotu un tad apgūt, iemācīties un pārkārtoties, lai ar jaunām zināšanām un prasmēm sasniegtu iepriekš izvirzītos mērķus. Tas ir ļoti grūti.

Pastāvēs, kas mainīsies. J. Rainis

Mainīsies, caur izzināšanu un saprašanu.

Masu informācijas līdzeklis “Ideāla Valsts”, ir Latvijā reģistrēts, masu informācijas līdzeklis ar Reģ Nr 000740369, kura saturiskais temats ir hipotētiski utopiska “Ideāla Valsts”.

Lai palīdzētu Prezidenta iniciatīvai, esam uzsākuši pētījumu, lai veicinātu Latvijas iedzīvotāju izpratni par Valsts struktūru, tās struktūrelementiem un uzsāktu diskusiju ar politiskajām partijām par prezidenta minētajām reformām.

Valsts tiešās pārvaldes iestāžu sarakstā uz 2022.g. janvāri ir 155 iestādes. Vēlamies iepazīstināt savus lasītājus ar katru no tām.

 • Lūdzu norādīt likumdošanas aktu/aktus, kur definēti Jūsu iestādes – uzdevumi, funkcijas, pienākumi un pilnvaras;
 • Lūdzu rast iespēju nozīmēt Jūsu iestādes darbinieku, kas laika gaitā no Jūsu iestādes – atbildēs uz jautājumiem, piedalīsies diskusijā par Valsti, Jūsu iestādes teorētisko lomu Valstī, analīzē, par to, kā bija līdz šim, ir patreiz un teorētiski, kā varētu būt nākotnē.

Paldies.

Varat atstāt komentāru šeit