Polio Epidēmija

Vēstule ar jautājumiem SPKC

Pasaules Veselības organizācija ziņo par Vakcīnas izraisītu Polio uzliesmojumu Sīrijā, kur uz 29. augustu jau 39 bērni ir paralizēti.

Publikācija – Vakcinācija izraisa Polio Epidēmiju Sīrijā!!! Pieejama TE.

Poliomielīta uzraudzības komisijas sēdes Nr.2 Rīgā, 19.11.2013 izsludinātā Darba kārtība

 1. Par rīcību, lai mazinātu poliomielīta ievešanas risku saistībā ar poliomielīta uzliesmojumu Sīrijā un citās valstīs (I.Lucenko, SPKC).
 2. Akūtas šļauganās paralīzes (AŠP) gadījumu uzskaite un enterovīrusu cirkulācijas uzraudzības rezultāti vidē (I.Kantsone, SPKC).

 Tālāk citāts no Protokola:

 1. Par rīcību, lai mazinātu poliomielīta ievešanas risku

saistībā ar poliomielīta uzliesmojumu Sīrijā un citās valstīs

I.Lucenko informē, ka Pasaules Veselības organizācija (PVO) ziņojusi, 2013.gada.

3.februārī Izraēlā notekūdeņu paraugos tika konstatēts pirmā tipa savvaļas poliovīruss (WPV1).

PVO š.g. 20.septembrī paziņoja par WPV1 cirkulācijas ģeogrāfiskās izplatības pieaugumu Izraēlā ilgākā laikā periodā. Tomēr no Izraēlas nav ziņots par paralītiskā (ar akūto šļaugano paralīzi) poliomielīta gadījumiem.

17.oktobrī PVO saņēma ziņojumus par akūtās šļauganās paralīzes (AŠP) klasteri Sīrijas Arābu Republikā, Deir Al Zour provincē. Sākotnējie rezultāti no valsts poliomielīta laboratorijas Damaskā liecināja, ka divi no minētajiem AŠP gadījumiem varētu būt poliomielīta pozitīvi. Savvaļas poliovīruss Sīrijā pēdējo reizi tika konstatēts 1999.gadā. PVO š.g. 29.oktobrī paziņoja, ka WPV1 tika izolēts 10 epidemioloģiskajā izmeklēšanā paņemtajos paraugos.

Lielākā daļa paralītiskā poliomielīta gadījumu ir reģistrēti ļoti maziem bērniem (jaunāki par 2 gadiem), un tie visi bija nevakcinēti vai nepietiekami vakcinēti pret poliomielītu.

Imunizācijas aptvere Sīrijas Arābu Republikā samazinājusies no 91% 2010.gadā līdz 68% 2012.gadā. 2013.gada 11.novembrī PVO paziņoja, ka Sīrijas Arābu Republikā apstiprināti 13 WPV1 gadījumi. Ņemot vērā pašreizējo situāciju Sīrijas Arābu Republikā, pastāvīgu iedzīvotāju pārvietošanos šajā reģionā un zemo imunizācijas līmeni atsevišķos apgabalos, risks WPV1 tālākai starptautiskai izplatībai ir augsts.

SPKC, apkopojot PVO un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijas, sagatavoja vēstuli Iekšlietu ministrijai, kurā pievērsta uzmanība poliomielīta uzliesmojumam Sīrijas Arābu Republikā un sniedza rekomendācijas profilaksei.

Nolemj:

Lūgt SPKC aktivizēt atbildīgo institūciju informēšanu par poliovīrusu izraisītajām saslimšanām un situāciju pasaulē, un ieteikumu sniegšanu iedzīvotājiem par poliomielīta profilaksi un pretepidēmijas pasākumiem, īpaši personām, kas dodas uz poliomielīta riska teritorijām.

Īsumā.

2013 gadā, Poliomielīta uzraudzības komisija konstatēja:

 1. Vakcinācijas aptvere Sīrijas Arābu Republikā samazinājās no 91% 2010 gadā līdz 68% 2012 gadā;
 2. Tika konstatēti 13 WPVI gadījumi;
 3. Ņemot vērā tā laika situāciju Sīrijas Arābu Republikā, patstāvīgo iedzīvotāju pārvietošanos reģionā un zemo imunizācijas līmeni atsevišķos apgabalos, risks WPV1 tālākai starptautiskajai izplatībai ir augsts.

Tā rezultātā, tika sagatavota vēstule iekšlietu ministrijai, kurā pievērsa uzmanību poliomielīta uzliesmojumam Sīrijas Arābu Republikā un sniedza rekomendācijas profilaksei.

Kā arī nolēma, ka SPKC jāaktivizē atbildīgo institūciju informēšana par poliovīrusu izraisītajām saslimšanām un situāciju pasaulē un jāsniedz padomi iedzīvotājiem par poliomielīta profilaksi un pretepidēmijas pasākumiem, īpaši personām, kas dodas uz poliomielīta riska teritorijām.

Šodien, 2017 gadā, atbilstoši Pasaules Veselības Organizācijas sniegtajiem datiem:

 1. Vakcinācijas aptvere ir mazliet virs 40%;
 2. Akūtās Šlauganās paralīzes gadījumi, ko izraisījusi polio vakcīna ir sasniegusi 39 gadījumus.

Gadiem ejot un civilkara konfliktam attīstoties Sīrijas Arābu Republikā, situācija ir dramatiski pasliktinājusies un no Polio Vakcīnas mutējošā celma vīrusa ir saslimuši rekordskaits bērnu.

Jautājumi:

 1. Vai SPKC izrādīs iniciatīvu un iniecēs sasaukt Poliomielīta uzraudzības komisijas sēdi, lai nodrošinātu Latvijas sabiedrības mazākos un pieaugušos no Vakcīnas izraisītā poliomielīta mutējošā celma traģiskajām sekām?
 2. Vai SPKC informēs masu medijus par notiekošo Epidēmiju Sīrijas Arābu Republikā no Vakcīnas izraisītā poliomielīta mutējošā celma, kas jau paralizējis 39 cilvēkus, un rekomendēs ceļotājiem, robežsargiem, kā arī ikkatram Valsts, Pašvaldības, NVO pārstāvjiem un tūristiem, kas tiekas un komunicē ar Sīrijas bēgļiem Latvijā un citās Eiropas un Pasaules Valstīs, kur mitinās šie bēgļi, imunizēties ar Polio vakcīnu?
 3. Kad SPKC labos SPKC sagatavotos – Sabiedrībai domātos informatīvos bukletos ietverto apgalvojumu, ko izplata Veselības ministrija TE un Latvijas pašvaldības, ka vakcīnas neizraisa saslimšanu?
 4. Kad SPKC informēs Latvijas sabiedrību par Polio Vakcīnas mutējošā vīrusa celma izraisītajiem paralīzes gadījumiem Sīrijas Arābu Republikā izmantojot savus sociālo tīklu kontus 1. Draugiem.lv – adresē – http://www.draugiem.lv/sveiksunvesels/; Facebok.com adresē – https://www.facebook.com/SPKCentrs/; Twitter adresē – https://twitter.com/SPKCentrs un Youtube kanālā – https://www.youtube.com/channel/UCLlpko1BWp2KklFQgzC-icw un rekomendēs tiem vakcinēties pirms ceļojumu uz Epidēmiju skartajiem reģioniem un Valstīm, kur mitinās bēgļi no šiem reģioniem?
 5. Kad un kā SPKC informēs mediķus, ka vakcīnas izraisa saslimšanu ar slimību pret kuru vakcinē?

Sēdes 2 daļā – Akūtas šļauganās paralīzes (AŠP) gadījumu uzskaite un enterovīrusu cirkulācijas uzraudzības rezultāti vidē (2013.g.) Latvijā

Citāts no protokola:

Padome nolēma:

 • Ar mērķi izanalizēt reālo situāciju, lūgt SPKC veikt datu apkopošanu un analīzi par 2013.gadā ārstniecības iestādēs hospitalizētiem bērniem vecumā ≤15 gadiem ar noteiktiem diagnožu kodiem, kas var izpausties ar AŠP.

Jautājumi turpinājumā:

 1. Lūdzam iespēju iepazīties ar doto analīzi;
 2. Lūdzam sniegt papildus statistikas datus par pieejamajemajiem gadiem (maksimāli) ar noteiktiem diagnožu kodiem, kas var izpausties ar AŠP.

Jauku un radošu darba dienu vēlot

Mareks Kalniņš

Masu Informācijas Līdzeklis

“Ideālā Valsts”

www.idealavalsts.lv

Reģistrācijas Nr. 000740369

P.S. Pilns Poliomielīta uzraudzības komisijas sēdes protokols Nr.2 zemāk:

prot_191113_nr2_gala
Mareks Kalniņš AdministratorKeymaster
Kā kaislīgs smēķētājs, stipras kafijas/tējas dzērājs nekad nestaigās ar baltiem zobiem, veltot 5 minūtes zobu tīrīšanai ik pēc 4 gadiem, tā Tauta nekad nedzīvos Taisnīgā, sakārtotā un Brīvā Valstī, veltot Valsts attīstībai 5 minūtes, ik pēc 4 gadiem nobalsojot Vēlēšanās. Neskatoties uz Cilvēka Radošo garu un milzīgo potenciālu – Ideālās Valsts NAV. Tiek minēti daudzi bubuči, “Ideālā Valsts” vēlas ar piemēriem nodemonstrēt, ka tam ir tikai un vienīgi 1 iemesls – Arogance. Akūti Hroniska nespēja daudzpusīgi iedziļināties ārpus savām esošajām Zināšanām, Dogmām, Ticībām un Pārliecībām. Saskaroties ar informāciju, kas ir pretēja sev zināmajam, indivīds nevis iedziļinās, mācās un uzņemot jaunu informāciju/zināšanas – pašatīstās un koriģē savas zināšanas, uzvedību un prasmes, bet vēršas pret citādas informācijas nesošo indivīdu.
https://idealavalsts.lv/
follow me
×
Mareks Kalniņš AdministratorKeymaster
Kā kaislīgs smēķētājs, stipras kafijas/tējas dzērājs nekad nestaigās ar baltiem zobiem, veltot 5 minūtes zobu tīrīšanai ik pēc 4 gadiem, tā Tauta nekad nedzīvos Taisnīgā, sakārtotā un Brīvā Valstī, veltot Valsts attīstībai 5 minūtes, ik pēc 4 gadiem nobalsojot Vēlēšanās. Neskatoties uz Cilvēka Radošo garu un milzīgo potenciālu – Ideālās Valsts NAV. Tiek minēti daudzi bubuči, “Ideālā Valsts” vēlas ar piemēriem nodemonstrēt, ka tam ir tikai un vienīgi 1 iemesls – Arogance. Akūti Hroniska nespēja daudzpusīgi iedziļināties ārpus savām esošajām Zināšanām, Dogmām, Ticībām un Pārliecībām. Saskaroties ar informāciju, kas ir pretēja sev zināmajam, indivīds nevis iedziļinās, mācās un uzņemot jaunu informāciju/zināšanas – pašatīstās un koriģē savas zināšanas, uzvedību un prasmes, bet vēršas pret citādas informācijas nesošo indivīdu.
https://idealavalsts.lv/
follow me
Latest Posts

Komentējiet šeit

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share