Enerģijas nezūdamības likuma, nepamanītās & neizmantotās konsekvences

0
Print Friendly, PDF & Email

Enerģijas nezūdamības likuma

NEPAMANĪTĀS & NEIZMANTOTĀS KONSEKVENCES

Enerģijas nezūdamības likums nosaka, ka Enerģija pāriet no vienas formas citā, bet tā kopsumma – nemainās.
Lai šis likums varētu darboties izriet:
A) Visuma struktūrelementi (sastāvdaļas), no mazākā līdz lielākajam, piedalās sev raksturīgas/piederošas enerģijas uzņemšanas, glabāšanas, pārveidošanas un nodošanas procesā, jeb enerģijas apmaiņas procesos.
Tas savukārt nozīmē, ka 
B)Visuma struktūrelementiem (sastāvdaļām) jābūt veidotiem tā, lai tie prastu:
•    Uzņemt Enerģiju;
•    Pārveidot Enerģiju no viena veida citā;
•    Glabāt un/vai Nodot – pārveidotu vai nepārveidotu – Enerģiju citam mijiedarbībā esošam struktūrelementam.
Tas savukārt nozīmē, ka: un tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, arhisvarīgi:
C) Visuma sistēmas struktūrelementi (sastāvdaļas) ir savstarpēji saistītas un to eksistence izriet, kā citu sistēmu un to struktūrelementu (sastāvdaļu) mijiedarbības produkts. Katrai sistēmai un to struktūrelementiem (sastāvdaļām) ir sava raksturlielumu pasaule, kas atšķiras no to veidojošo struktūrelementu (sastāvdaļu) pasaules raksturīgajām īpašībām, bet tie visi nodrošina enerģijas pārvades – transformācijas procesu.

D) Jebkurš process visumā, ir tikai un vienīgi tāpēc, ka ir Enerģijas nezūdamības likuma procesa sastāvdaļa, kas vada sev raksturīgu Enerģiju.

Katra visuma daļiņa un to kopas

VIENĀ UN TAI PAŠĀ LAIKĀ UZŅEM UN NODOD ENERĢIJU

Katra daļiņa, neatkarīgi no tās uzbūves un izmēriem prot 2 lietas:
•    Uzņemt enerģiju; 
•    Nodot enerģiju. 
Transformācija, kā tāda nenotiek, jo…
…atkarīgs, no daļiņas strukturālās uzbūves – enerģijas apmaiņas procesa vairāku daļiņu ķēdītē:

  • ja tās, ir savstarpēji identiskas un neatkarīgas 

vai 

  • to struktūrelements/sastāvdaļa ir citas enerģijas apmaiņas daļiņu ķēdes sastāvdaļa.

Tāpēc enerģijas formula ir E = mc²

VIENĀ UN TAI PAŠĀ LAIKĀ UZŅEM UN NODOD ENERĢIJU

Raksta apspriešana notiek Forumā

Liked it? Take a second to support Ideāla Valsts on Patreon!
Become a patron at Patreon!
Choose your Reaction!
Leave a Comment

Your email address will not be published.