Print Friendly, PDF & Email

Patiesība ir viena.

Patiesība ir viena, bet komplicēta, jo lai arī patiesība ir viena, tā sastāv no Patiesības struktūrelementiem, kas savukārt sastāv no sastāvdaļām, kas pašas par sevi, lai arī ir Struktūrelementu sastāvdaļas, katra par sevi ir Struktūrelements ar sev raksturīgām sastāvdaļām, N-tajā dziļumā, kas savstarpēji ir saistītas, tuvākā/tālākā laiktelpas punktā un kopīgā mijiedarbībā, dažādos līmeņos, atbilstoši saviem raksturlielumiem veido kopīgu mijiedarbību, kas kopā arī veido Novērojamo Patiesību.

Tas ir:
•    Katrs Patiesības Struktūrelements sastāv no vienas/vairākām sastāvdaļām, kas ir Patiesības Struktūrelementu veidojošās Sastāvdaļas, kas veidojās tuvākā/tālākā laika punktā un kuru kopējā mijiedarbība arī veido Struktūrelementu – aplūkojamo Patiesību;
•    Katra Sastāvdaļa pati par sevi ir novērojamās Patiesības daļiņa ar sev raksturīgiem struktūrelementiem. Šie Struktūrelementi sastāv no sastāvdaļām, kas pašas par sevi ir novērojamās Patiesības daļiņas ar sev raksturīgiem raksturlielumiem un struktūrdaļām un struktūrdaļu sastāvdaļām…, kas veido dažādas mijiedarbības saites tuvākā/tālākā pagātnē un kopīgā mijiedarbībā arī veido – vienu aplūkojamo Patiesību;
•    Novērojamā Patiesība ir atkarīga tikai no dažādo Struktūrelementu eksistences un to veidojošo sastāvdaļu raksturīpašībām;
•    Novērojamā Patiesība un Patiesības Struktūrelementu eksistence ir tiešā veidā izrietoša/atkarīga no to sastāvdaļām. Nomainot StruktūrElementa sastāvdaļas veidojas cits  Struktūrelements un līdz ar to novērojamais – Fenomens, jeb – Patiesība.
Neatkarīgi no zinātniskās vai sadzīves jomas, aplūkojamā fenomena, šie novērojumi un atziņas ir universālas.