Par mums

Patiesība ir viena

Patiesība ir viena. Patiesība ir viena, bet komplicēta – tā sastāv no daudzām dažādām sastāvdaļām, kas kopīgā mijiedarbībā arī ir veido vienu – Patiesību. 

 TIKAI un VIENĪGI pārzinot VISAS sastāvdaļas, Tu zināsi Patiesību.

Ienākot šajā Pasaulē, Tu biji, kā balta papīra lapa, ar sev raksturīgām raksturīpašībām, kā papīram, kas noteica, kā un ar ko Tu “aprakstījies”.

Katram papīra veidam ir savas bioķīmiskās īpašības, atkarībā no kurām, papīrs tiks “apdrukāts”. Uz iepakojuma kartona nekad nedrukās skaistas bildes. Krītpapīru nekad neapdrukās, kā Avīžpapīru. Grāmatlapu papīru nekad neizmantos, apsveikuma kartiņu saturam. Tā arī Tu, ienāci šai pasaulē ar bioķīmisku kompozīciju, kas dod noteiktu Psiholoģisku bāzes ievirzi, kas apkārtējās pasaules ietekmē, piepildīs Tevi ar noteiktu Saturu. Ne visu, bet daļu.

Mamma/Tētis, mājinieki, ielas draugi, skola, pulciņi, vidējās/augstākās/ profesionālās mācību iestādes, kursi, visas aprakstīja, piepildīja ar pareizu, nepareizu, daļēji pareizu, informāciju, tādā veidā Tevi sagatavojot Pieaugušā dzīvei. Masu informācijas līdzeklis ir viens no elementiem, kas Tevi piepilda un “vada”. Kad pieaudz, tas ir Galvenais. Masu mediji veic Indokrinācijas darbu un nevis Tev stāsta un izglīto – Patiesība ir viena, bet tā sastāv no sastāvdaļām. Tev nestāsta Sastāvdaļas, bet gan Naratīvus. Masu mediji veido naratīvu domāšanu. Tas tiks nopamatots ar dokumentiem.

Naratīvs ir:

Sociāla konstrukcija, kas saskaņoti saista vēsturisku un aktuālu notikumu secību. Naratīvi nodrošina rīku, lai saskaņotu Vārdus ar Rīcību.

Nevis objektīvo realitāti ar visām sastāvdaļān, bet gan Sociālu konstrukciju, kas ir mākslīgi veidota, sastāv no speciāli atlasītas Faktoloģijas un mērķtiecīgi uzturēta Informatīvajā telpā – masu medijos, apmācības iestādēs, mācību grāmatās, kultūras produktos – filmas, teātri, literatūra.

Atkārtošos – nopamatošu ar dokumentāliem pierādījumiem.

Patiesība ir viena, bet komplicēta, jo lai arī patiesība ir viena, tā sastāv no Patiesības struktūrelementiem, kas savukārt sastāv no sastāvdaļām, kas savstarpēji ir saistītas kopīgā mijiedarbībā, tuvākā tālākā telpas/laika punktā.

Ielūkosimies dziļāk Patiesībā.

Patiesība ir viena. Patiesība ir viena, bet komplicēta, jo lai arī patiesība ir viena, tā sastāv no Patiesības struktūrelementiem, kas savukārt sastāv no sastāvdaļām, kas pašas par sevi, lai arī ir Struktūrelementu sastāvdaļas, katra par sevi ir Struktūrelements ar sev raksturīgām sastāvdaļām, kas savstarpēji ir saistītas, tuvākā/tālākā laiktelpas punktā un kopīgā mijiedarbībā, dažādos līmeņos, atbilstoši saviem raksturlielumiem veido kopīgu mijiedarbību, kas kopā arī veido Novērojamo Patiesību.

Fenomens – ir novērojama parādība, fakts vai notikums.

Patiesība/Fenomens ir viens. Fenomens ir viens, bet komplicēts, jo lai arī fenomens ir viens, tas sastāv no Fenomena struktūrelementiem, kas savukārt sastāv no sastāvdaļām, kas pašas par sevi, lai arī ir Struktūrelementu sastāvdaļas, katra par sevi ir Struktūrelements ar sev raksturīgām sastāvdaļām, kas savstarpēji ir saistītas, tuvākā/tālākā laiktelpas punktā un kopīgā mijiedarbībā, dažādos līmeņos, atbilstoši saviem raksturlielumiem veido kopīgu mijiedarbību, kas kopā arī veido Novērojamo Fenomenu. Tas ir:

  • Katrs Fenomena Struktūrelements sastāv no vienas/vairākām sastāvdaļām, kas ir Fenomena Struktūrelementu veidojošās Sastāvdaļas, kas veidojās tuvākā/tālākā laika punktā un kuru kopējā mijiedarbība arī veido Struktūrelementu;
  • Katra Sastāvdaļa pati par sevi ir novērojamā Fenomena daļiņa ar sev raksturīgiem struktūrelementiem. Šie Struktūrelementi sastāv no sastāvdaļām, kas pašas par sevi ir novērojama Fenomena daļiņas ar sev raksturīgiem raksturlielumiem un struktūrdaļām un struktūrdaļu sastāvdaļām…, kas veido dažādas mijiedarbības saites tuvākā/tālākā pagātnē un kopīgā mijiedarbībā arī veido – vienu Fenomenu;
  • Novērojamais Fenomens ir atkarīgs tikai no dažādo Struktūrelementu eksistences un to veidojošo sastāvdaļu raksturīpašībām;
  • Novērojamā Fenomena un Fenomena Struktūrelementu eksistence ir tiešā veidā izrietoša/atkarīga no to sastāvdaļām. Nomainot StruktūrElementa sastāvdaļas veidojas cits  Struktūrelements un līdz ar to novērojamais – Fenomens, jeb – Patiesība.

Tieši tas ir par iemeslu, kāpēc Patiesība mainās, atkarībā no Cilvēka un notikumiem, kam iet cauri Cilvēks.

Cilvēkam iedzimstot, izaugot, uzņemot zināšanas un pieredzes noteiktā Sabiedrības Fenomena struktūrelementu kopas laiktelpā, Cilvēks uzņem un izprot no visu un dažādo Fenomenu struktūrelementiem un to sastāvdaļām, tikai konkrēti sev pieejamo – kāda īsa laikabrīža notikumu/vērtību/zināšanu/pieredzi, kas pie tā nonākusi Jauši vai neJauši. Ne visu daudzpusīgo, vēsturisko Fenomena (Patiesības) evolūcijas gaitas sastāvdaļas, bet konkrēti sev pieejamo.

Neatkarīgi no zinātniskās vai sadzīves jomas, aplūkojamā fenomena, šie novērojumi un atziņas ir universālas. Piemēram Patiesība/Fenomens, var nomainīt uz JebKo – Cilvēks, Pilsēta, Valsts, Veselība, Kosmoss, Psihe, Karš/Miers, Dzīves jēga utt – viss no kaut kā sastāv, arī Tu, kas esi viena/viens, bet sastāvi no daudzam sastāvdaļām, kas kopīgā mijiedarbībā arī veido – Tevi un Tavu Rīcību, jeb Pašizpausmi. Ļoti daudzas Tevis sastāvdaļas ir aprakstītas, bet ir tādas, kas vēl līdz šim nav konkretizētas un līdz ar to – Tev nav pilnīgas izpratnes pat par Sevi…

Cilvēkam “ceļojot” pa “Fenomena struktūrelementiem un to sastāvdaļām”, uzņemot papildus informāciju, zināšanas un pieredzi, mainās novērojamais Fenomens ķēdītē, līdz ar to – Patiesība.

Zinātniskā metode ir tas, kas palīdz izprast, definēt, apkopot, apstrādāt, hipotizēt modulējot iespējamo Patiesību, tāpēc ir ļoti svarīgi pieturēties pie zinātniskās metodes. Katram Cilvēkam, katram sabiedrības loceklim ir jāsaprot un jāprot atšķirt – kas ir Zinātne, kas ir Zinātnisks fakts, zinātniskā metode un kas nav, jo tad ir saprotams, vai Cilvēks tiek manipulēts vai nē. Tāpēc nākošajā Par Mums sadaļā ir par zinātnisko metodi.

Varat atstāt komentāru šeit